Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2017 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng của Chi cục Thống kê Huyện Đạ Huoai

1. Sản xuất nông, lâm và thủy sản.

1.1. Sản xuất nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm 2017 đạt 15.631 ha, bằng 100,2% so với kế hoạch, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Cây lương thực, thực phẩm đạt 482 ha; cây công nghiệp ngắn ngày đạt 265 ha; cây công nghiệp dài ngày đạt 10.721 ha; cây ăn quả đạt 3.159 ha.

Gieo trồng vụ Đông – Xuân năm 2016-2017, tính đến trung tuần tháng 6 đã gieo trồng đạt 288 ha cây hàng năm các loại và diện tích thu hoạch đạt 230 ha.

         Tình hình dịch bệnh trên cây trồng: Hoàn thành kế hoạch phun xịt bọ xít muỗi đợt I với tổng diện tích trên 10 ngàn ha; triển khai kế hoạch tỉa cành, tạo tán, bón phân và chống dịch đợt II với diện tích vận động người dân thực hiện gần 12 ngàn ha. Hoàn thành công tác điều tra, rà soát và tổng hợp diện tích cây điều bị dịch gây hại. Trong đó, có 8 ha bị thiệt hại dưới 70%, trên 9 ngàn ha bị thiệt hại trên 70%.

        Tập trung triển khai công tác chuyển đổi cây trồng năm 2017 theo kế hoạch; hướng dẫn, tuyên truyền nhân dân chủ động chuẩn bị tốt các vật dụng cần thiết, sử dụng nguồn nước tưới hiệu quả, tiết kiệm trong mùa khô. Kết quả tính đến thời điểm giữa tháng 6, tổng diện tích người dân đã đăng ký chuyển đổi là 815 ha.

            Chăn nuôi

         Theo kết quả tổng hợp từ các xã, thị trấn trên toàn huyện, ngoài đàn trâu giảm thì còn lại tổng đàn chăn nuôi gia súc, gia cầm đều tăng. Trong đó: Đàn trâu đạt 188 con, bằng 88,26% so với kế hoạch và bằng 65,05% so với cùng kỳ; đàn bò đạt 4.385 con, bằng 94,04% so với kế hoạch và tăng 26,66% so với cùng kỳ; đàn heo đạt 18.764 con, tăng 82,13% so kế hoạch và tăng 66,72% so với cùng kỳ; đàn gia cầm đạt 109 nghìn con, bằng 81,95% so với kế hoạch và tăng 0,93% so với cùng kỳ.

1.2. Sản xuất lâm nghiệp

Năm 2017 giao khoán quản lý và bảo vệ rừng đạt 21.833 ha; tổ chức giải tỏa 12,12 ha đất lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp. Công tác truy quét, quản lý bảo vệ rừng triển khai kịp thời. Phát hiện và xử lý 39 vụ vi phạm lâm luật (tăng 4 vụ so với cùng kỳ), thu giữ trên 22 m3 gỗ tròn và trên 32 m3 gổ xẻ các loại, 1 xe ô tô, 18 xe máy và 31 phương tiện khác.  

1.3. Thủy sản   

Diện tích nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm 2017 đạt 49,23 ha, bằng 100% so với kế hoạch và bằng 96,62% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 64 tấn.

           2. Sản xuất công nghiệp, vốn đầu tư

2.1. Sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước 6 tháng đầu năm 2017 theo giá so sánh 2010 đạt 235,64 tỷ đồng, bằng 36,34% so với kế hoạch, bằng 96,26% so với cùng kỳ, trong đó khu vực ngoài quốc doanh đạt 159,75 tỷ đồng, chiếm 67,8%. Theo giá thực tế ước 6 tháng 2017 đạt 336,4 tỷ đồng, bằng 36,96% so với kế hoạch và bằng 98,17 % so với cùng kỳ, trong đó khu vực ngoài quốc doanh đạt 236,75 tỷ đồng. Tuy cố gắng duy trì ổn định nhưng ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện vẫn đang trong tình trạng hoạt động thiếu tính ổn định, thiếu nguyên vật liệu đầu vào, khả năng cạnh tranh và đầu ra cho sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn.

2.2. Vốn đầu tư

       Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 69,49 tỷ đồng, bằng 37,56% so kế hoạch và bằng 94,15% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư toàn xã hội ước 6 tháng đạt 297,86 tỷ đồng, bằng 53,57% so với kế hoạch và tăng 1,85% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư XDCB trong những tháng đầu năm chủ yếu tập trung cho chuẩn bị đầu tư và chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp năm 2016. Tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư lập thủ tục, hồ sơ quyết toán vốn đối với các công trình hoàn thành theo quy định.

3. Thương mại, dịch vụ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 538,5 tỷ đồng, bằng 53,48% so với kế hoạch và tăng 11,03% so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ thời gian trước, trong và sau Tết cổ truyền được tăng cường chặt chẽ. Lượng khách du lịch ước  6 tháng đầu năm 2017 đạt 39 ngàn lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng, bằng 41,59% so với kế hoạch và tăng 3,5% so với cùng kỳ. Trong đó: khách lưu trú đạt 12,92 ngàn lượt khách, tăng 7,74% so với cùng kỳ. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 19,7 tỷ đồng, tăng 5,96% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu hàng hóa ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 6,2 triệu USD, bằng 47,68% so với kế hoạch và tăng 6,88% so với cùng kỳ.

4. Giao thông, vận tải

Ước tính vận chuyển hàng hóa 6 tháng đầu năm 2017 đạt 115 ngàn tấn, bằng 32,86% so với kế hoạch, bằng 97,46% so với cùng kỳ và luân chuyển đạt 6.147 ngàn tấn.km, bằng 38,42% so với kế hoạch, bằng 98,01% so với cùng kỳ. Vận tải hành khách ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 166 ngàn hành khách, bằng 57,24% so với kế hoạch, tăng 3,75% so với cùng kỳ và luân chuyển hành khách đạt 15.103 ngàn hành khách.km, bằng 48,72% so với kế hoạch, tăng 10,46 % so với cùng kỳ.

5. Tài chính, ngân hàng.  

5.1. Hoạt động tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 54,8 tỷ đồng, bằng 80,12% so với kế hoạch và tăng 55% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 189 tỷ đồng, bằng 74,33% so với kế hoạch và tăng 20,82% so với cùng kỳ.

   Tổng chi ngân sách địa phương ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 170,51 tỷ đồng, bằng 67,05% so với kế hoạch và tăng 3,55% so với cùng kỳ.

5.2. Hoạt động tín dụng

Công tác quản lý, giám sát nguồn vốn cho vay được chú trọng, đảm bảo nguồn vay đúng mục đích, hiệu quả, giải quyết chính sách, xã hội của địa phương. Năm tháng đầu năm 2017, doanh số cho vay đạt 196,69 tỷ đồng, thu nợ đạt 170,41 tỷ đồng, dư nợ đạt 528 tỷ đồng.

6. Lĩnh vực văn hoá - xã hội.

Tổ chức tổng kết năm học 2016 – 2017, tỷ lệ học sinh khá, giỏi và hoàn thành nhiệm vụ các môn học tăng hơn so với năm học trước. Bậc mầm non: tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chiều cao là 3,01%, giảm 2,79% so với cùng kỳ; bậc tiểu học tỷ lệ học sinh hoàn thành các nội dung chương trình là 98,8%; bậc THCS tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi chiếm 53,4%, tăng 3,3% so với năm học trước. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia được quan tâm, đã tổ chức đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn đối với 1 trường mầm non, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 16/32 trường. Hiện nay, đang tiếp tục thực hiện cải tạo, nâng cấp, tu sửa trường, lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học chuẩn bị cho năm học mới 2017 – 2018.

Công tác khám chữa bệnh từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng khám và điều trị bệnh được nâng lên, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện trên 30 ngàn lượt khám bệnh với trên 15 ngàn ngày điều trị nội trú và trên 1,3 ngàn lượt bệnh nhân ngoại trú. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 67,7%, giảm 5% so với cùng kỳ.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn được tổ chức trang trọng sôi nổi, thiết thực; cổ động trực quan với 450m băng rôn, 1.720 lượt cờ các loại. Tổ chức thành công chường trình văn nghệ phục vụ hội trại tòng quân năm 2017.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững và ổn định; công tác đấu tranh, ngăn ngừa và phòng chống các phạm pháp về hình sự, tệ nạn xã hội được tăng cường nên phạm pháp hình sự  giảm, trong 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện xảy ra 4 vụ, giảm 7 vụ so với cùng kỳ.

 

 Tai nạn giao thông xảy ra 9 vụ tai nạn, giảm 3 vụ, làm 9 người chết, giảm 3 người và 8 người bị thương. Mặc dù tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩn, rủi ro cho người và phương tiện tham gia giao thông.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt