Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2017 huyện Đức Trọng
Trích từ báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng của Chi cục Thống kê Huyện Đức Trọng

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

a. Sản xuất nông nghiệp

 Vụ đông xuân

Lúa  gieo trồng 889 ha, tăng 11,68%; ước năng suất bình quân đạt 45 tạ/ha; sản lượng đạt 4.000 tấn.

Ngô gieo trồng 81 ha, tăng 15,7% so với cùng kỳ; ước năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha; sản lượng đạt 405 tấn.

            Rau, đậu, hoa gieo trồng 6.292 ha, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm rau lấy lá gieo trồng 3.065 ha, nhóm rau lấy củ, thân, rễ 1.565 ha. Năng suất rau các loại ước đạt 265,38 tạ/ha, sản lượng đạt 153.838 tấn. Hoa các loại gieo trồng 427,6 ha, giảm 17% so với cùng kỳ; trong đó, hoa layơn 370 ha, sản lượng đạt 55,87 triệu cành; hoa cúc 27 ha, sản lượng ước đạt 6,24 triệu cành.

Các loại cây khác như cỏ chăn nuôi gieo trồng 415 ha, giảm 8,2% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 16.600 tấn.

Vụ hè thu: đến nay các cây trồng trong vụ hè thu trên toàn địa bàn huyện đã được bà con nông dân tiến hành gieo trồng. Ngô gieo trồng 930 ha/930 ha KH, đạt 100%; khoai lang 186 ha/304 ha KH; rau các loại 6.000 ha/8.115 ha KH, đạt 73,9%; đậu các loại 240 ha/282 ha KH; hoa 80 ha/89 ha KH; cây hàng năm khác 415 ha như khoai mỳ, môn, mỡ, gia vị, cỏ chăn nuôi.

Công tác khuyến nông: trong 6 tháng tổ chức được 20 lớp tập huấn với khoảng 1.000 nông dân tham gia chủ yếu cho các xã vùng sâu về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu hại cà phê, lúa, ghép cải tạo cây cà phê và một số cây ăn quả. Thực hiện chương trình trợ giá giống cây trồng và đã chuyển giao cho cho 3 xã vùng sâu về cây cà phê, mác ca, cây ăn quả

Cây công nghiệp lâu năm: Cây cà phê hiện có 18.221 ha, diện tích cho sản phẩm là 17.138 ha, trồng mới 48 ha. Cây chè diện tích hiện có 60,8 ha, sản lượng thu hoạch 195 tấn. Cây ăn quả như chuối sản lượng đạt 1.560 tấn, sản lượng chanh (chủ yếu của công ty Sunfong trồng trên địa bàn xã Ninh Gia 34 ha) đạt 39 tấn, sản lượng mác mác đạt 1.820 tấn.

Chăn nuôi: kết quả điều tra 01/4/2017 tổng đàn trâu có 5.683 con, ước tính số lượng xuất chuồng trong 6 tháng là 277 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng  88 tấn. Tổng đàn bò là 20.413 con; trong đó, sữa 4.252 con, số con xuất chuồng trong 6 tháng dự ước 765 con, sản lượng thịt hơi ước 188 tấn, sản lượng sữa tươi dự ước đạt khoảng 10.200 tấn.

Tổng đàn lợn là 79.144 con; trong đó, lợn thịt 67.997 con, lợn nái 7.575, đực giống 50 con, số con xuất chuồng trong 6 tháng đạt 68.583 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt  6.907 tấn (sản lượng của các trang trại là 4.995 tấn, chiếm 72,3%; gia trại là 1277,9 tấn, chiếm 18,5%; hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là 634 tấn, chiếm 9,1%).

Tổng đàn gia cầm: Đàn gà hiện có 607.866 con; trong đó, gà thịt 299.895 con (gà công nghiệp 120.200 con); số lượng gà đẻ trứng 307.971 con (gà công nghiệp 273.900 con); trong 6 tháng năm 2017 số lượng thịt gà xuất chuồng đạt 1.204 tấn (gà công nghiệp 929 tấn); sản lượng trứng sản xuất 36,6 triệu quả. Đàn vịt, ngan, ngỗng 31,2 ngàn con. Gia cầm khác như chim cút  5 ngàn con, bồ câu 9 ngàn con.

b. Lâm nghiệp

Trong 6 tháng năm 2017 đã lồng ghép vào các các buổi họp thôn, buôn và chủ rừng tổ chức 12 cuộc họp với 353 lượt người tham gia; tổ chức phối hợp với các đơn vị chủ rừng ký 94 bản cam kết bảo vệ rừng với các hộ dân sống và có rẫy gần và ven rừng; tuyên truyền lưu động công tác PCCCR mùa khô 2016-2017 bằng loa phát thanh của các xã và gắn trên xe ô tô 17 cuộc. Trong đó, tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR 06 lượt, tại các xã Hiệp An 02 lượt, Tà Hine 01 lượt, Hiệp Thạnh 03 lượt, với tổng số người tham dự 157 người.

Khai thác củi trong nhân dân ước tính trong tháng 6 khoảng 500 ste; ước 6 tháng đạt 3.670 ste.

Vi phạm lâm luật: trong 6 tháng 2017 phát hiện 46 vụ vi phạm lâm luật, giảm 26,2% so với cùng kỳ. Trong đó, vi phạm về khai thác gỗ 01 vụ, khai thác rừng trái pháp luật 09 vụ/21,9 m3, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 17 vụ, cất giữ lâm sản trái với các quy định của Nhà nước 13 vụ; phá rừng trái pháp luật 06 vụ. Tổng số vụ đã xử lý 40 vụ; lâm sản tịch thu 74,4 m3 gỗ các loại; trong đó gỗ xẻ 25,7 m3 và gỗ tròn 48,6 m3, phương tiện, công cụ: 02 xe cải tiến chế độ,  05 xe gắn máy, 03 máy cưa; tổng thu nộp ngân sách 315,5 triệu đồng.

Trong mùa khô 2016-2017 đã xảy ra 03 vụ cháy, do người dân đốt dọn nương rẫy,  không thiệt hại tài nguyên rừng.

            c. Thủy sản

Tổng diện tích nuôi thả cá là 714 ha, chủ yếu là nuôi quảng canh; sản lượng ước 6 tháng năm 2017 đạt 455 tấn. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi 451 tấn, sản lượng thủy sản khai thác 4 tấn, chủ yếu khai thác cá trên hồ thủy điện Đại Ninh xã Ninh Gia với phương tiện đánh bắt thô sơ như thuyền đi lại trên mặt hồ ghe không động cơ, chài, lưới và thả câu, bẫy sập.  

            Sản xuất ươm nuôi: có 2 hộ và 1 trạm nghiên cứu cá nước ngọt của Phân Viện thủy sản Nha trang tại thôn Quảng hiệp xã Hiệp Thạnh.

            2. Sản xuất công nghiệp và đầu tư xây dựng

2.1. Công nghiệp

Dự tính 6 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn đạt 40.866,65 triệu đồng, tăng 9,38% so với cùng kỳ. Các ngành có giá trị sản xuất tăng: ngành sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 20%, ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 15,3%, ngành sản xuất giày dép tăng 12%, ngành sản xuất trang phục tăng 9,99%, ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 9,34%, ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 3,84% sovới cùng kỳ.

2.2. Đầu tư xây dựng

Kkế hoạch vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 102 tỷ đồng, đến hết tháng 6 giải ngân được trên 73,8 tỷ đồng, bằng 72% so với kế hoạch.

Các công trình đường ĐH 1; ĐH 2; trường Tiểu học Hiệp Thuận, Ninh Gia và trường Mẫu giáo Đa Quyn. Xây dựng vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng quốc lộ 20, trường tiểu học An HIệp, tiểu học Tân Đà, Tiểu học Lý Tự Trọng xã Đa Quyn và trụ sở UBND xã Tà Năng chuyển tiếp của năm 2016.

           3. Giao thông vận tải:           

Vận tải hàng hóa: ước tháng 06 hoạt động vận tải HH đạt  khối lượng 65.498 tấn, tăng 10,1%; luân chuyển ước tháng 06 là 12.152.534 tấn/km, với doanh thu 25.294 triệu đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Vận tải hành khách: ước tháng 06 vận tải được 359.466 hành khách, tăng 5,2%; luân chuyển 23.808.756 HK-Km, với doanh thu 26.922 triệu đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

4. Thu, chi ngân sách

Dự ước 6 tháng đầu năm 2017 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 333,5 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch và tăng 67% so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nhà nước do huyện quản lý đạt 168,5 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch và tăng 34% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tỉnh quản lý đạt 165 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch và tăng 34% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tỉnh đạt cao là do tỉnh quản lý những đơn vị lớn, có số thu ngân sách cao, ổn định và các đối tượng này chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

            Tổng chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn đạt 258 tỷ đồng bằng 48% kế hoạch và giảm 1% so với cùng kỳ.

5. Văn hóa, y tế, xã hội

5.1. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao

            Trong 6 tháng đầu năm kỷ niệm các ngày lễ: tổ chức tuyên truyền Đại hội lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền về xây dựng huyện Đức Trọng đạt huyện nông thôn mới vào năm 2018; tuyên truyền ngày truyền thống học sinh sinh viên 9/1; kỷ niệm 71 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam (06/01/1946-06/01/2017); chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2017), mừng xuân Đinh Dậu 2017; kỷ niệm 62 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2017); tuyên truyền chào mừng 42 năm ngày giải phóng huyện Đức Trọng, Lâm Đồng và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 117 năm ngày sinh nhật Bác và phát động lễ trồng cây nhân dịp lễ kỷ niệm này. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân như chuẩn bị giải bóng chuyền CNVC đầu năm, thi tiếng hát giữa các tổ chức công đoàn trong huyện.

            Các hoạt động kiểm tra tình hình kinh doanh văn hoá phẩm vẫn được kiểm tra giám sát thường xuyên, nhất là tình hình kinh doanh băng đĩa lậu không nhãn mác, kinh doanh Karaokêe nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn huyện.

5.2. Giáo dục

Đến nay các trường, các cấp học đã tổng kết năm học 2014-2017. Riêng các trường PTTH đã chuẩn bị tổ chức và hoàn thành công tác thi tốt nghiệp PTTH cho các em khối 12, đồng thời cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho công tác tuyển học sinh vào khối lớp 10 của năm học 2017 - 2018. Công tác chuẩn bị thành lập Ban chỉ đạo sinh hoạt hè nhằm hướng dẫn cho các em sinh hoạt vui chơi trong những tháng nghỉ hè.

5.3. Y tế

Trong 6 tháng  không có dịch bệnh xảy ra, không ngộ độc thực phẩm, tuy nhiên số ca sốt rét tăng ở 3 xã Tà Năng, Đa Quyn và Đà Loan do người dân vào rừng khai thác lâm sản.

            Phối hợp với các ngành, các cơ quan chức năng kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh, ăn uống, hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện Tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, công chức của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Tiếp tục rà soát những trường hợp đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề và tiến hành các thủ tục để cấp mới và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn.

5.4. Xã hội:

Công tác xóa đói, giảm nghèo:Kiểm tra rà soát báo cáo tình hình giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc H’Mông trên địa bàn theo thông báo kết luận số 64-KL/TW của Ban Bí thư về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông. Khảo sát thực trạng nhà ở của các hộ nghèo.

            Công tác xây dựng nông thôn mới: Các xã đã đạt các tiêu chỉ tiêu nông thôn mới tiếp tục rà soát để nâng cấp các chỉ tiêu lên mức độ cao hơn. Hiên nay đã có 12/14 xã đạt 19 tiêu chí của nông thôn mới. Các ngành, các cấp ở địa phương tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ cho xã Tà Năng cơ bản đạt các tiêu chi nông thôn mới trong năm 2017.

 

            Công tác hoàn thiện hồ sơ để nâng cấp huyện Đức Trọng lên thành Thị xã cũng được các ngành, các cấp trong huyện khẩn trương hoàn thiện để kịp trình lên cấp trên đến cuối năm 2017.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt