Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 7 năm 2017

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 7 năm 2017

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 7 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

107.03

+7,03

  - Khai khoáng

"

100.16

+0,16

  - CN chế biến, chế tạo

"

102.35

+2,35

  - Sản xuất và phân phối điện

"

117.47

+17,47

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

105.58

+5,58

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,441.2

+17,64

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

651.4

+13,48

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

398.5

+9,12

  -  Khách nội địa

"

370.3

+9,69

  -  Khách quốc tế

"

28.2

+2,23

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

492.8

+18,21

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

205.4

+31,64

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

%

102.19

+2,19

8. CPI tháng 7/2017 so tháng 6/2017

"

99.95

-0,05

9. Chỉ số giá vàng tháng 7/2017 so tháng 6/2017

"

99.65

-0,35

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 7/2017 so tháng 6/2017

"

100.26

+0,26


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt