Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội ước tháng 7 năm 2017

 1.  Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Sản xuất nông nghiệp

a. Sản xuất vụ hè thu

Tính đến ngày 10/7/2017 toàn tỉnh đã tiến hành xuống giống, gieo trồng vụ hè thu đạt 39.259,8 ha cây hàng năm các loại, đạt 98,53% kế hoạch, tăng 5,33% so với cùng kỳ, đảm bảo kịp thời vụ. Trong đó:

Lúa gieo cấy 6.133,4 ha, đạt 87,81% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ, tập trung ở Cát Tiên 3.583 ha, chiếm 58,42%; Đạ Tẻh 2.438,6 ha, chiếm 39,76%; Đạ Huoai 111,8 ha, chiếm 1,82% diện tích gieo cấy toàn tỉnh.

Ngô gieo trồng 6.497,3 ha, đạt 77,09% kế hoạch, giảm 5,13% so với cùng kỳ, do diện tích trồng thuần cây ngô ngày càng thu hẹp, diện tích ngô trồng xen trong vườn cây lâu năm đến nay đã khép tán, hoặc chuyển sang cây trồng khác như dâu tằm, mía, sắn (mỳ).

Khoai lang gieo trồng 615,1 ha, đạt 75,2% kế hoạch, tăng 23,55% so với cùng kỳ.

Đỗ tương (đậu nành) gieo trồng 84,8 ha, tăng 13,16% so với cùng kỳ.

Rau các loại gieo trồng 19.616,9 ha, đạt 91,73% kế hoạch, tăng 8,3%, các loại rau gieo trồng chủ yếu là bắp sú, cải thảo, cà rốt, khoai tây, cà chua, hành tây; tập trung ở Đơn Dương 8.592 ha, chiếm 43,8%; Đức Trọng 5.699 ha, chiếm 29,05%; Đà Lạt 2.843,6 ha, chiếm 14,5%; Lạc Dương 1.104,9 ha, chiếm 5,63%.

Đậu các loại gieo trồng 853 ha, bằng 98,67 % so kế hoạch, tăng 15,17% so với cùng kỳ.

Hoa các loại gieo trồng 2.157 ha, tăng 2,22% so với cùng kỳ, là cây thế mạnh của tỉnh, cùng với giá tiêu thụ tương đối ổn định người dân đã chuyển hướng sang đầu tư chất lượng một số chủng loại hoa có giá trị kinh tế cao như hoa ly, hồng, cúc vạn thọ.

Cây hàng năm khác diện tích gieo trồng 2.748,5 ha tăng 10,94% so với cùng kỳ, chủ yếu là diện tích cỏ chăn nuôi 2.492,5 ha, tăng 10,78%, chiếm 90,69%, do nhiều hộ mở rộng chăn nuôi bò sữa.

b. Sản xuất vụ mùa

Tiến độ gieo trồng đến ngày 10/7/2017 thực hiện 7.215,3 ha, tăng 4,37% so với cùng kỳ. Trong đó, lúa gieo trồng 6.183 ha, đạt 49,08% kế hoạch, tăng 0,28% so với cùng kỳ, tập trung ở Đức Trọng 2.400 ha, Đơn Dương 2.031 ha, Lâm Hà 900 ha, Di Linh 820 ha; cây lấy củ có chất bột 572 ha, trong đó: sắn (mỳ) 545,7 ha tập trung ở Đam Rông, Bảo Lâm.

c. Cây lâu năm

Tính từ đầu năm đến nay trồng mới, chuyển đổi giống cây lâu năm 5.435,9 ha, tăng 16,9% so với cùng kỳ, do thời tiết thuận lợi, mưa sớm bà con nông dân tranh thủ gieo trồng, chăm sóc, chủ trương không mở rộng thêm diện tích cây lâu năm mà chỉ tập trung cải tạo chuyển đổi giống cây trồng già cỗi năng suất thấp, trồng xen và chăm sóc tốt để tăng năng suất cây trồng là chính. Trong đó, Di Linh 1.721 ha; Lâm Hà 1.197,2 ha; Bảo Lâm 1.010,9 ha; Đam Rông 455 ha; Đạ Tẻh 373,5 ha; Đạ Huoai 275,3 ha; Đức Trọng 156; Bảo Lộc 105 ha. 

Diện tích chè trồng mới, chuyển đổi giống 179,3 ha, tăng 4,89 lần (+142,7 ha) so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích trồng xen trong vườn cà phê, điều là 173,2 ha, chiếm 96,59%, diện tích chuyển đổi giống 6,1 ha, chiếm 3,4% trên diện tích chè cũ già cỗi, năng suất kém sang giống mới chất lượng và giá trị kinh tế cao như Olong, Kim tuyên, TB14, LD97, tập trung ở Đạ Huoai 172 ha, Bảo Lộc 05 ha; Bảo Lâm 1,1 ha; Lâm Hà 1,2 ha.

        Diện tích cà phê trồng mới thực hiện 4.001 ha, tăng 4,13% so với cùng kỳ, tiếp tục thực hiện chủ trương tái canh cà phê của tỉnh, trong đó: Trồng mới làm tăng diện tích 172 ha, chiếm 4,29%; diện tích tái canh chuyển đổi giống, ghép cành 3.829 ha, chiếm 95,71%. Diện tích trồng mới chủ yếu do chuyển đổi một số diện tích chè hạt kém hiệu quả sang trồng cà phê, và tái canh cải tạo diện tích cà phê già cỗi năng suất thấp thay thế bằng giống cà phê vối cho năng suất cao. Tập trung ở Di Linh 1.400 ha; Bảo Lâm 949 ha; Lâm Hà 1.010 ha; Đam Rông 400 ha; Bảo Lộc 105 ha; Đức Trọng 80 ha.

        Diện tích trồng mới cây ăn quả thực hiện 494,8 ha, tăng 16,89% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích trồng mới tăng diện tích là 200 ha, chiếm 40,42% như sầu riêng, bơ, mít, măng cụt, mác mác trồng xen trong vườn cà phê, diện tích còn lại chuyển đổi giống không làm tăng diện tích 294,8 ha, chiếm 59,58%.

        Dâu tằm thực hiện trồng mới 252,6 ha, tăng 30,14% so với cùng kỳ, chủ yếu ở Lâm Hà 120 ha, Bảo Lộc 05 ha, Đạ Tẻh 94,6 ha, Đức Trọng 3 ha, Đam Rông 15 ha.

         Cây tiêu thực hiện trồng mới 50,7 ha, tập trung chủ yếu ở Lâm Hà 30 ha, Bảo Lâm 11,5 ha, Đức Trọng 07 ha.

* Tình hình dịch bệnh trên cây trồng

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng (từ 10/6 - 10/7/2017) 

- Trên cây lúa hè thu: tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai rầy nâu nhiễm 170 ha (giảm 140 ha so với tháng trước); bệnh đạo ôn lá nhiễm 265,3 ha (tăng 262 ha so với tháng trước); tại Đam Rông sâu cuốn lá nhỏ gây hại 48,9 ha (giảm 5,4 ha so với tháng trước); tại Cát Tiên bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá nhiễm 52,5 ha trong giai đoạn đồng trổ.

- Trên cây cà chua: tại Đơn Dương, Đức Trọng virus bệnh xoăn lá nhiễm 601 ha (340 ha nhiễm nặng), tăng 23,4 ha so với tháng trước; bệnh mốc sương nhiễm rải rác 411,5 ha, giảm 40,5 ha so với tháng trước; bệnh sưng rễ nhiễm 180 ha (24 ha nhiễm nặng), giảm 24 ha so với tháng trước.

- Rau xà lách: tại Đà Lạt bệnh đốm héo (virus) 08 ha nhiễm bệnh, giảm 18 ha so với tháng trước.

- Hoa cúc: bệnh héo vàng (virus) tại Đà Lạt, Lạc Dương gây hại 93 ha (nhiễm nặng 30 ha), giảm 22 ha so với tháng trước.

- Trên cây cà phê: tại Đà Lạt sâu đục thân gây hại 270 ha cà phê chè (giảm 30 ha so với tháng trước); bọ xít muỗi có 3.624 ha bị hại (125 ha bị hại nặng), giảm 214 ha so với tháng trước; tại Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, Bảo Lộc mọt đục cành gây hại rải rác 4.470 ha, giảm 2.112 ha so với tháng trước.

- Rệp sáp: gây hại 9.840,2 ha, tăng 1.158 ha so với tháng trước.

- Trên cây chè: bọ cánh tơ gây hại nhẹ 1.679 ha, tăng 93 ha so với tháng trước; bọ xít muỗi gây hại nhẹ 2.381 ha (tăng 121,5 ha so với tháng trước).

- Trên cây điều: bọ xít muỗi do thời tiết có mưa, cây điều ra chồi mới tập trung nên diện tích nhiễm bọ xít muỗi tăng 1.753,8 ha so với tháng trước, trong tuần 6.682 ha bị hại. Bệnh thán thư nhiễm nhẹ 6.722,4 ha, tăng 1.594,2 ha so với tháng trước.

        Công tác kiểm dịch, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi:

        Công tác kiểm dịch động vật xuất, nhập tỉnh được các ngành chức năng duy trì thực hiện thường xuyên theo quy trình kiểm dịch. Từ đầu năm đến nay kiểm dịch xuất tỉnh 137.323 con heo, tăng 8,27%; 624 con trâu bò, giảm 35,7%; 5,41 triệu con gia cầm, tăng 22,12% (+976,9 ngàn con); thịt gia súc, gia cầm 13,25 tấn, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Kiểm dịch nhập tỉnh 20.380 con heo, giảm 82,71%; 1.150 con trâu bò, giảm 38,4%; 336,5 ngàn con gia cầm, giảm 73,1%; 3.400 xe phân gia súc gia cầm. Kiểm soát giết mổ 6.678 con trâu bò, 91.525 con heo, 452.914 con gia cầm.

          Công tác kiểm tra, xử phạt việc chấp hành quy định của nhà nước trong sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc thú y, giết mổ gia súc, gia cầm được tăng cường. Phạt cảnh cáo 01 trường hợp (Bảo Lộc) về sử dụng thuốc thú y; xử lý 01 trường hợp (Đà Lạt) vi phạm trong giết mổ, thu phạt 37,5 triệu đồng; xử lý 05 trường hợp vi phạm hành chính về công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (02 trường hợp chưa chấp hành QĐ xử phạt VPHC), thu phạt 11 triệu đồng; xử lý vi phạm hành chính 07 trường hợp trong các lĩnh vực, thu phạt 48,5 triệu đồng (còn 02 trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt VPHC).  

 1.2. Tình hình sản xuất lâm nghiệp 

Lâm sinh: trong tháng 7/2017 trồng mới rừng tập trung ở các loại hình kinh tế ước thực hiện 209 ha; lũy kế đến hết tháng 7/2017 thực hiện 538 ha, đạt 19,3% kế hạch, tăng 3,46% so với cùng kỳ, do công tác chuẩn bị hiện trường đất đai, bố trí vốn, lực lượng, kịp thời. Trồng cây lâm nghiệp phân tán ước đạt 157 nghìn cây, bằng 84,4% so với cùng kỳ.

Chăm sóc rừng trồng lũy kế đến hết tháng 7/2017 đạt 2.085 ha, tăng 23,6% (399 ha) so với cùng kỳ, trong đó: các đơn vị lâm nghiệp thuộc loại hình kinh tế nhà nước thực hiện 1.686 ha, chiếm 80,8%.

Giao khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích  395.709 ha/418.873,5 ha kế hoạch, đạt 94,5%, bằng 100% so với cùng kỳ. Trong đó, bằng nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng 358.492,6 ha; còn lại là ngân sách cho 16.674 hộ gia đình (có 3.887 hộ người kinh, 12.787 hộ dân tộc) và 34 đơn vị tập thể.

Khai thác lâm sản: Ước tính tháng 7/2017 sản lượng gỗ khai thác ở các loại hình kinh tế thực hiện 2.500 m3, giảm 71,4%; củi thước 10.500 ster, giảm 41,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng năm 2017 sản lượng gỗ tròn các loại khai thác ở các loại hình kinh tế đạt 24.089 m3 (trong đó: sản lượng gỗ khai thác của các đơn vị được nghiệm thu, xác nhận đóng búa kiểm lâm 11.063,4 m3 ), giảm 66,56% so với cùng kỳ, do tiếp tục thực hiện chủ trương hạn chế khai thác gỗ nhằm bảo tồn phát triển tài nguyên rừng, đóng cửa rừng tự nhiên hạn chế xâm hại đến tài nguyên rừng trong việc bảo tồn nhằm đa dạng hệ sinh thái rừng. Củi thước 72.150 Ster, giảm 48,6% so với cùng kỳ, củi khai thác phần lớn sử dụng ở vùng đồng bào dân tộc do tập quán và những hộ có thu nhập thấp còn sử dụng; các loại lâm sản khác như: lồ ô các loại 2.155 nghìn cây, giảm 2,58%; le (nguyên liệu giấy) 376 tấn, giảm 1,05%; mung 505 nghìn cây, giảm 2,8%; hạt giống lâm nghiệp các loại 202 kg, tăng 1%; măng tươi 2.450 tấn, tăng 2,1%; rau rừng 920 tấn, tăng 2,2%; dớn trồng lan 30,5 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng: trên địa bàn đã có mưa làm giảm nguy cơ cháy rừng, tuy nhiên công tác trực và triển khai nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng vẫn luôn được ngành chức năng quan tâm theo dõi. Từ đầu mùa khô đến 20/7/2017 đã xảy ra 8 vụ cháy, giảm 75,76%; diện tích rừng bị cháy 25,44 ha, giảm 78,18% so với cùng kỳ. Trong đó, cháy rừng 3 vụ với diện tích 18,29 ha; cháy thảm cỏ dưới tán rừng 5 vụ với diện tích 7,15 ha, số công huy động chữa cháy là 148 công, có 02 vụ bắt được đối tượng gây cháy rừng tại huyện Đam Rông.

Tình hình vi phạm lâm luật trong tháng công tác bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường nhưng tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn diễn ra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 87 vụ vi phạm lâm luật chủ yếu ở hành vi phá rừng trái phép 18 vụ, giảm 28,95%, diện tích rừng bị phá 13,36 ha, giảm 31,52%; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản 39 vụ, giảm 10% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến 20/7/2017 tổng số vụ vi phạm lâm luật 630 vụ, giảm 19,86% (-117 vụ), trong đó hành vi chặt phá rừng trái phép 166 vụ, giảm 25,56% (-57 vụ), diện tích rừng bị phá 58,79 ha, giảm 26,45%; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản 155 vụ, giảm 26,54% (-56 vụ); mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 281 vụ, giảm 23,64% (-87 vụ) so với cùng kỳ. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý 557 vụ (xử lý hành chính 536 vụ, chuyển xử lý hình sự 21 vụ). Lâm sản, phương tiện tịch thu qua xử lý vi phạm: 233 chiếc phương tiện, dụng cụ; 862,13 m3 gỗ các loại. Thu nộp ngân sách 6,02 tỷ đồng.

Công tác cho thuê rừng: tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 396 dự án/329 doanh nghiệp đang đầu tư triển khai dự án, với tổng diện tích là 56.833 ha (đã trừ diện tích thu hồi một phần dự án). Tổng số dự án đã thu hồi 179 dự án/26.090 ha (gồm 145 dự án thu hồi toàn bộ/23.499 ha và 34 dự án thu hồi một phần/2.591 ha) do không triển khai thực hiện dự án hoặc triển khai chậm tiến độ đã được phê duyệt, không tổ chức, bố trí lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên diện tích được thuê để rừng bị phá, bị lấn chiếm trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, công ty tự nguyện trả lại dự án.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2017 tăng 7,03% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tăng 0,16% so với cùng kỳ. Trong đó, sản phẩm cát tự nhiên các loại đạt 15,2 ngàn m3, tăng 33,15%; đá xây dựng đạt 92,7 ngàn m3, tăng 1,29% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,35% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 50,51% (tăng mạnh là sản phẩm dược phẩm khác 4.557 kg, tăng 80%; sản phẩm thuốc chứa pênixilin dạng viên 9 triệu viên, tăng 58,17%); ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 4,78% (trong đó, sản phẩm rau ướp lạnh đạt 111 tấn, tăng 50,33%; chè nguyên chất đạt 5.239 tấn, tăng 4,25%); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 4,72% (sản phẩm phân bón NPK của công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng đạt 11.340 tấn, tăng 4,72%); sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 2,12% (sản phẩm gạch xây dựng đạt 21 triệu viên tăng 2,12%); sản xuất kim loại tăng 2,09% (trong đó, sản phẩm Alumin đạt 41 ngàn tấn, tăng 2,34%); ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 19,98%; ngành dệt giảm 15,34% (trong đó: sản phẩm vải dệt thoi từ sợi tơ tằm đạt 193,8 ngàn m2, giảm 18,88%); ngành sản xuất trang phục giảm 5,65% (trong đó: sản phẩm bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần sooc cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc đạt 878 ngàn cái, giảm 6,51%).

Chỉ số sản xuất ngành phân phối điện, khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí tăng 17,47% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng điện sản xuất được phân bổ cho tỉnh Lâm Đồng đạt 393,5 triệu kwh (trong năm 2017 sản lượng điện có thêm thủy điện Krông Nô 2 và 3); điện thương phẩm đạt 88 triệu kwh, tăng 11,79% so với cùng kỳ. Đến nay trên địa bàn tỉnh hầu hết các hồ thủy điện đã tích đủ lượng nước đảm bảo yêu cầu phát điện và điều phối nước cho vùng hạ du trong năm 2017, đồng thời tăng khả năng sản xuất điện góp phần cung cấp nguồn năng lượng điện cho hệ thống điện quốc gia đảm bảo yêu cầu giữ gìn an toàn cho hệ thống hồ, đập thủy điện.

Chỉ số sản xuất ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,58% so với cùng kỳ. Trong đó, khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 4,64% và hoạt động thu gom rác thải tăng 6,33% so với cùng kỳ. Sản lượng nước ghi thu đạt 1.607 ngàn m3, tăng 4,64%; rác thải không độc hại đã thu gom không thể tái chế 7.584 tấn, tăng 6,33% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh 7 tháng năm 2017 tăng 7,3% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 7,74%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,54% (trong đó, ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 37,95%; ngành sản xuất kim loại tăng 6,61%; ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 5,28%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 3,65%; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 2,14.%); ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí tăng 16%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,96% so với cùng kỳ.

*Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6 năm 2017 giảm 9,68% so với cùng kỳ; chủ yếu ở ngành sản xuất trang phục giảm 88,81% (giảm mạnh ở ngành sản xuất trang phục là do sản phẩm quần áo lót của công ty Scavi hiện đã chuyển từ sản xuất sang gia công sản phẩm, không còn tiêu thụ và tính vào sản lượng sản xuất của tỉnh Lâm Đồng); ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 54,89% (chỉ số tiêu thụ của ngành giảm do chỉ số tiêu thụ sản phẩm dược phẩm chứa hooc môn giảm mạnh); ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 54,55%; ngành dệt giảm 50,5%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 21,5%; ngành hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 24,01%; Chế biến thực phẩm tăng 24,53% so với cùng kỳ.

3. Đầu tư

Hoạt động đầu tư phát triển từ vốn ngân sách nhà nước đã được quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành tạo điều kiện cho việc giải ngân và thực hiện vốn đầu tư. Tuy nhiên, công tác đầu tư xây dựng cũng gặp một số khó khăn nhất định, một số công trình thuộc kế hoạch năm 2017 đã được thi công nhưng không nhiều, công tác đền bù giải tỏa còn nhiều bất cập. Nhưng nhìn chung, tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 7 tháng đầu năm 2017 tăng khá so với cùng kỳ. 

Dự ước tháng 7/2017, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ( không bao gồm nguồn trái phiếu Chính phủ và phần trả nợ), đạt 238 tỷ đồng, tăng 16,85% so với cùng kỳ.

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 194 tỷ đồng, chiếm 81,51% trong tổng vốn, tăng 18,71% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 100,9 tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu đạt 32,1 tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) đạt 25,4 tỷ đồng; vốn từ xổ số kiến thiết đạt 27,2 tỷ đồng và nguồn vốn khác đạt 8,4 tỷ đồng.

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 42,5 tỷ đồng, chiếm 17,86% trong tổng vốn, tăng 8,39% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 34,4 tỷ đồng; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 7,2 tỷ đồng.

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp xã đạt 1,5 tỷ đồng, chiếm 0,63% trong tổng vốn.

Dự ước 7 tháng năm 2017, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh đạt 1.150,3 tỷ đồng, tăng 18,51% so với cùng kỳ, đạt 60,12% so với kế hoạch. Trong đó:

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 974,7 tỷ đồng, chiếm 84,74% trong tổng vốn, tăng 23,81% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 532,4 tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 138,9 tỷ đồng; vốn xổ số kiến thiết đạt 187,3 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu, các ngành kinh tế có ưu thế  của địa phương và xây dựng cơ sở hạ tầng về lĩnh vực thủy lợi, giao thông, y tế, giáo dục...

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 171 tỷ đồng, chiếm 14,86% trong tổng vốn, giảm 0,96% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp xã đạt 4,6 tỷ đồng, chiếm 0,4% trong tổng vốn.

Một số công trình đang triển khai trên địa bàn tỉnh: Nâng cấp đường Sương Nguyệt Ánh, Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố, xây dựng công viên Trần Hưng Đạo...(Thành phố Đà Lạt); đường Phan Đình Phùng (thành phố Bảo Lộc); đường Langbiang, nâng cấp đường Đạ Sar- Xã Lát (huyện Lạc Dương); đường Tân Hà- Đan Phượng (huyện Lâm Hà); đường liên xã Liên Đầm- Tân Châu- Tân Phượng (huyện Di Linh); đường GT thôn Nao Đơ, Nao Quang Lộc Phú, đường GT từ QL 20 vào TT xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm); nâng cấp đường liên xã Madaguôi- Đạ Tồn (huyện Đạ Huoai).

4. Thương mại, dịch vụ, giá cả và vận tải

4.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2017 đạt 3.478,4 tỷ đồng, tăng 17,13% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 282,5 tỷ đồng, tăng 12,63%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 3.151,5 tỷ đồng, tăng 17,56% (kinh tế tư nhân đạt 1.008,5 tỷ đồng, tăng 36,48%; kinh tế cá thể đạt 2.142,5 tỷ đồng, tăng 10,36%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 44,4 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 07 tháng năm 2017 đạt 22.461,7 tỷ đồng, tăng 10,36% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 1.858,5 tỷ đồng, tăng 17,9%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 20.309,8 tỷ đồng, tăng 9,8% (kinh tế tư nhân đạt 6.062,2 tỷ đồng, tăng 22,41%; kinh tế cá thể đạt 14.244,8 tỷ đồng, tăng 5,2%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 293,4 tỷ đồng, tăng 4,88% so với cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 7/2017 ước đạt 2.441,2 tỷ đồng, tăng 17,64% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 118,4 tỷ đồng, tăng 24,13%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.283 tỷ đồng, tăng 17,37%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 39,8 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng chủ yếu như nhóm lương thực, thực phẩm đạt 1.051,2 tỷ đồng, tăng 5,07%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 265,3 tỷ đồng, tăng 25,09%; nhóm phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) đạt 153,1 tỷ đồng, tăng 23,72%. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa 07 tháng năm 2017 đạt 16.230,8 tỷ đồng, tăng 9,37% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 814,6 tỷ đồng, tăng 29,11%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 15.148 tỷ đồng, tăng 8,43%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 268,2 tỷ đồng, tăng 12,27% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng chủ yếu như nhóm lương thực, thực phẩm đạt 7.264,6 tỷ đồng, tăng 6,95%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 1.844,4 tỷ đồng, tăng 23,96%; nhóm phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) đạt 1.205,3 tỷ đồng, tăng 28,37%.

- Doanh thu dịch vụ (trừ ăn uống, lưu trú và lữ hành) tháng 7/2017 ước đạt 385,8 tỷ đồng, tăng 20,37%; trong đó, doanh thu dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 273,3 tỷ đồng, tăng 19,26%; doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 34,5 tỷ đồng, tăng 24,01% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu dịch vụ (trừ ăn uống, lưu trú và lữ hành) 07 tháng năm 2017 đạt 2.449,7 tỷ đồng, tăng 15,62%; trong đó, doanh thu dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 1.628,8 tỷ đồng, tăng 17,76%; doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 336 tỷ đồng, tăng 8,73% so với cùng kỳ.

          - Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 7/2017 ước đạt 646,6 tỷ đồng, tăng 13,55% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 81,9 tỷ đồng, tăng 14,18%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 564,7 tỷ đồng, tăng 13,46% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt 398,5 nghìn lượt khách, tăng 9,12% (khách trong nước đạt 370,3 nghìn lượt khách, tăng 9,69%; khách quốc tế đạt 28,2 nghìn lượt khách, tăng 2,23%). Dự ước doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 07 tháng năm 2017 đạt 3.758 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 476,6 tỷ đồng, tăng 10%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 3.281,4 tỷ đồng, tăng 11,66% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt 2.309,8 nghìn lượt khách, tăng 14,5% (khách trong nước đạt 2.084 nghìn lượt khách, tăng 12,82%; khách quốc tế đạt 225,8 nghìn lượt khách, tăng 32,78%).

- Doanh thu du lịch lữ hành tháng 7/2017 ước đạt 4,8 tỷ đồng, tăng 4,55% so với cùng kỳ; tổng số khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 2.461 lượt khách, tăng 16,03%. Dự ước doanh thu du lịch lữ hành 07 tháng 2017 đạt 23,2 tỷ đồng, tăng 10,32% so với cùng kỳ; tổng số khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 13.185 lượt khách, tăng 14,33%.

         4.2. Giá cả thị trường

         4.2.1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

          Trong tháng giá xăng được điều chỉnh giảm vào ngày 05/7/2017; giá gas giảm 10.000 đồng/bình 12kg từ đầu tháng do giá gas thế giới trong tháng 7 ở mức 355 USD/tấn, giảm 32,5 USD/tấn so với tháng 6. Mặt khác một số mặt hàng thiết yếu trong nhóm lương thực, đồ uống, may mặc giảm theo chương trình giảm giá tại siêu thị. Cùng với việc tăng cường công tác quản lý, điều hành giá cả của địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành có liên quan trong triển khai thực hiện công tác bình ổn thị trường, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá, thuế, phí; thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt giúp ổn định tỷ giá, mặt bằng lãi suất; chủ động trong công tác dự báo giá các mặt hàng để điều hành phù hợp nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra … đã tác động đến chỉ số CPI tháng này.

          Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2017 giảm 0,05% so với tháng trước, Cụ thể: nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,7%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,3%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,21%, trong đó, nhóm lương thực giảm 2,03%, nhóm thực phẩm tăng 0,95%, nhóm ăn uống ngoài gia đình ổn định; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,15%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%. Bên cạnh đó nhóm giao thông giảm 1,57%; nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,35%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,16%;  nhóm  Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD giảm 0,1%. Bình quân 7 tháng năm 2017, CPI tăng 3,31% so với bình quân cùng kỳ. 

4.2.3. Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ

Giá vàng 99,99 trên địa bàn tỉnh ngày 24/7/2017 được bán ra bình quân 3,43 triệu đồng/chỉ, giảm 0,35% so với tháng trước và giảm 0,56% so với cùng kỳ; bình quân 7 tháng năm 2017 chỉ số giá vàng tăng 6,15% so với bình quân cùng kỳ. Giá USD bán ra bình quân tháng 7/2017 dao động ở mức 22.675 đồng/USD; chỉ số giá USD tháng 7/2017 tăng 0,26% so với tháng trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ; bình quân 7 tháng năm 2017 chỉ số giá USD tăng 0,93% so với bình quân cùng kỳ.

         4.3. Vận tải, bưu chính viễn thông

- Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tháng 7/2017 đạt 492,8 tỷ đồng, tăng 18,21% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 291,9 tỷ đồng, tăng 16,17%; doanh thu vận tải hàng không đạt 176,4 tỷ đồng, tăng 19,49%; doanh thu kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 24,5 tỷ đồng, tăng 36,21% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 07 tháng năm 2017 đạt 3.119,4 tỷ đồng, tăng 15,23% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 1.931,7 tỷ đồng, tăng 11,93%; doanh thu vận tải hàng không đạt 1.023,4 tỷ đồng, tăng 18,65%; doanh thu kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 164,1 tỷ đồng, tăng 38,37% so với cùng kỳ.

 - Vận tải hành khách tháng 7/2017 ước đạt 2.737,6 nghìn hành khách, tăng 5,54% và luân chuyển đạt 360 triệu hành khách.km, tăng 17,7% so với cùng kỳ; trong đó: vận tải hành khách đường bộ ước đạt 2.658,3 nghìn hành khách, tăng 5,25% và luân chuyển đạt 308,6 triệu hành khách.km, tăng 16,59%; vận tải hành khách hàng không đạt 74,1 nghìn hành khách, tăng 17,81% và luân chuyển đạt 51,5 triệu hành khách.km, tăng 24,81%. Dự ước vận tải hành khách 07 tháng năm 2017 đạt 20 triệu hành khách, tăng 5,19%; luân chuyển đạt 2.550,4 triệu hành khách.km, tăng 12,3% so với cùng kỳ; trong đó: vận tải hành khách đường bộ ước đạt 19,5 triệu hành khách, tăng 4,95% và luân chuyển đạt 2.267,2 triệu hành khách.km, tăng 11,01%; vận tải hành khách hàng không đạt 444,9 nghìn hành khách, tăng 18,42% và luân chuyển đạt 283,2 triệu hành khách.km, tăng 23,82%.

- Khối lượng hàng hoá vận chuyển đường bộ tháng 7/2017 ước đạt 895,7 nghìn tấn, tăng 13,29% và luân chuyển đạt 165,4 triệu tấn.km, tăng 10,15% so với cùng kỳ. Dự ước khối lượng hàng hoá vận chuyển đường bộ 07 tháng năm 2017 đạt 5.869,9 nghìn tấn, tăng 13,64%; luân chuyển đạt 946,6 triệu tấn.km, tăng 15,15% so với cùng kỳ.

- Doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông tháng 7/2017 ước đạt 205,4 tỷ đồng, tăng 31,64% so với cùng kỳ. Số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 25.852 thuê bao; trong đó, thuê bao di động đạt 25.700 thuê bao, thuê bao cố định đạt 152 thuê bao. Số thuê bao internet phát triển mới đạt 6.045 thuê bao, tăng 9,04% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông 07 tháng năm 2017 đạt 1.278 tỷ đồng, tăng 16,54% so với cùng kỳ. Số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 181.293 thuê bao; trong đó, thuê bao di động đạt 180.056 thuê bao, thuê bao cố định đạt 1.237 thuê bao. Số thuê bao internet phát triển mới đạt 34.088 thuê bao, tăng 4,57% so với cùng kỳ.

         5. Một số tình hình xã hội

5.1. Hoạt động văn hóa - tuyên truyền 

Trong tháng 7 năm 2017, ngành văn hóa- thông tin Lâm Đồng tiếp tục duy trì và triển khai nhiều hoạt động, đảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của các tầng lớp dân cư trong tỉnh, đặc biệt được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến huyện đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ và bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì ở tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh. Qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, tạo môi trường văn hoá vui tươi, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, khích lệ mọi người hăng hái thi đua lao động sản xuất. Đẩy mạnh công tác phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội phòng ngừa trên phạm vi rộng và trên các lĩnh vực trọng điểm.

Các đội chiếu bóng lưu động miền núi và đoàn ca múa nhạc dân tộc tiếp tục tổ chức các buổi chiếu phim và biểu diễn với 45 buổi phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoạt động bảo tàng mở cửa thường xuyên đã đón trên 700 lượt khách. Thư viện tỉnh mở cửa phục vụ 920 lượt bạn đọc.

5.2. Hoạt động thể dục - thể thao

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” luôn được ngành thể dục thể thao Lâm Đồng chú trọng với phương châm đưa thể dục thể thao về cơ sở nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng rộng khắp, thu hút nhiều đối tượng thuộc các lứa tuổi tham gia vào việc rèn luyện sức khỏe, vui chơi lành mạnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới ở địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Thể thao thành tích cao: Chiều 01/7/2017 đội bóng đá Lâm Đồng thi đấu giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2017 (Lâm Đồng hòa 1-1 trước sân khách Hà Đông với đội Phù Đổng FC). Tham gia giải võ thuật cổ truyền vô địch trẻ quốc gia, giải các câu lạc bộ thể dục thể hình toàn quốc, giải cầu lông thiếu niên toàn quốc, giải quần vợt năng khiếu toàn quốc, giải quần vợt thanh thiếu niên toàn quốc.

Thể dục thể thao quần chúng: Từ ngày 7 đến ngày 9/7/2017, tại Đà Lạt đã diễn ra giải Nghĩa Dũng Karatedo Lâm Đồng lần thứ I năm 2017; giải đấu đã quy tụ gần 200 võ sĩ đến từ 24 câu lạc bộ Nghĩa Dũng Karatedo trong toàn tỉnh tham gia. Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao 30 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích cao tại giải đấu. 

          Sở văn hóa thể thao du lịch Lâm Đồng tổ chức giải KickBoxing các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng năm 2017. Tham dự giải có gần 60 vận động viên đến từ 10 đơn vị, câu lạc bộ KickBoxing trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở 8 hạng cân từ 45 đến 65 kg của nam và 1 nội dung của nữ; các vận động viên bốc thăm, chia cặp thi đấu theo hình thức đối kháng loại trực tiếp để chọn ra các vận động viên xuất sắc vào tranh giải cao nhất. Ngoài ra hỗ trợ chuyên môn cho các giải bóng đá hè của thanh thiếu niên và các đơn vị trong tỉnh tổ chức các hội thao thi đấu các môn như: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng và kéo co.

5.3. Hoạt động giáo dục - đào tạo

Hoạt động giáo dục đào tạo trong tháng 7/2017 trên địa bàn toàn tỉnh tương đối ổn định, các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện tích cực, cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt. Hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 ở hai trường chuyên của tỉnh; những thí sinh thi không đạt vào 2 trường chuyên sẽ được xét tuyển bình thường vào lớp 10 tại các trường THPT công lập trong tỉnh.Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm học 2016-2017. Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên hè 2017 và năm học mới 2017-2018 các cấp học, ngành học. Kiểm tra công nhận trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện công tác hè 2017, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, trang thiết bị dạy học... cho khai giảng năm học mới 2017-2018. Hướng dẫn tuyển sinh dự bị đại học năm 2017, chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học chuyên nghiệp toàn quốc. Thành lập các Đoàn kiểm tra hoạt động hè 2017 tại 12 huyện, thành phố.

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Không có thí sinh hay giám thị vi phạm quy chế thi. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, ngay cả những nơi tập trung nhiều điểm thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 99% so với tổng số thí sinh đăng ký. Ngày 10/7/2017, Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng đã hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT cho các thí sinh đã tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Kết quả công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 như sau: toàn tỉnh có 13.227 thí sinh đỗ tốt nghiệp/tổng số 13.325 thí sinh dự thi có đăng ký xét tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 99,3% (tăng 4,8% so với năm học 2015 – 2016).

5.4. Hoạt động y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm        

Ngành y tế Lâm Đồng tiếp tục triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống cúm A (H1N1), (H5N1), (H5N6), (H5N8), (H7N9), dịch sởi, tiêu chảy cấp, sốt rét, sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng trên địa bàn toàn tỉnh. Tính từ đầu tháng đến nay có 08 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 01 trường hợp so với cùng kỳ, không có tử vong. Bệnh sốt rét có 06 trường hợp sốt rét mới, tăng 01 trường hợp so với cùng kỳ. Bệnh phong không phát hiện thêm bệnh nhân mới, toàn tỉnh quản lý 176 bệnh nhân phong và chăm sóc tàn phế cho 155 bệnh nhân. Không phát hiện bệnh nhân lao mới, không có tử vong, hiện toàn tỉnh đang quản lý điều trị cho 266 bệnh nhân lao. Không có trường hợp nhiễm HIV mới (tích lũy: 1.257), không có trường hợp chuyển sang AIDS mới (tích lũy: 269), không có tử vong do AIDS mới (tích lũy: 523).

Công tác tiêm chủng mở rộng: đã thực hiện tiêm chủng đầy đủ 6 loại vắc xin cho trên 12.000 trẻ dưới 1 tuổi; tiêm UV2+ cho 18.000 phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Ngoài ra trong tháng 7/2017 tổ chức tuyên truyền về Ngày dân số Thế giới 11/7; tổ chức hoạt động nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2017. Hội chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức triển khai chương trình “Hành trình đỏ” năm 2017 với sự tham gia của các ban, ngành liên quan, mục tiêu đề ra là tuyên truyền và tư vấn cho trên 3.000 lượt người, vận động 1.000 người tham gia hiến máu tình nguyện và tiếp nhận ít nhất 600 đơn vị máu.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm chú trọng nên từ đầu năm đến nay không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh.

5.5. Tình hình an toàn giao thông

 Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Văn bản số 114/BATGT ngày 27/6/2017 về việc tiếp tục tăng cường phối hợp, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm xe quân sự chở hàng quá tải gắn biển số quân sự giả; văn bản số 121/ATGT ngày 14/7/2017 về việc đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng triển khai nhiệm vụ từ Quý III năm 2017.

Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tính từ ngày 16/6 đến ngày 15/7/2017 xảy ra 18 vụ, giảm 1 vụ so với cùng kỳ; số người chết là 12 người, giảm 2 người so với cùng kỳ; số người bị thương là 8 người, giảm 13 người so với cùng kỳ. Đặc biệt, sang ngày 13/7/2017, tại xã đưng K’ nớ, huyện Lạc dương xảy ra 1 vụ lật thuyền làm 5 người chết.

Số vụ tai nạn giao thông 7 tháng đầu năm 2017 là 119 vụ giảm 0,83% (giảm 1 vụ) so với cùng kỳ; số người chết là 93 người, tăng 5 người; số người bị thương là 66 người, giảm 16 người so với cùng kỳ.

Đăng ký mới cho 437 ôtô và 4.532 môtô. Tổng số phương tiện đang quản lý: 47.315 xe ôtô; 887.849 xe môtô; 103 phương tiện đường thủy. Lực lượng Công an toàn tỉnh phát hiện, xử lý 4.477 trường hợp; tổng số tiền xử phạt là 3.368 triệu đồng; tước 281 giấy phép lái xe; tạm giữ 45 ô tô, 576 mô tô. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn tỉnh kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 06 trường hợp vi phạm, tạm giữ 6 tàu, thu phạt 24,7 triệu đồng.

5.6. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Ngày 19/7/2017 tại nhà số 9 ấp Ánh Sáng, phường 1, thành phố Đà Lạt xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm chết 1 người, ngôi nhà và tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn và 10 căn nhà liền kề khác trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 04 vụ cháy, làm chết 01 người, bị thương 03 người, thiệt hại ước tính 990 triệu đồng. Vi phạm môi trường 01 vụ, xỷ lý 01 vụ, số tiền xử phạt là 12 triệu đồng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt