Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 6 và quý II năm 2017
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2017 giảm 0,04% so với tháng trước, nguyên nhân do giá xăng, dầu bình quân trong tháng giảm; công tác kiểm tra, kiểm soát khâu lưu thông, vận chuyển hàng hóa, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán hàng đúng giá niêm yết, kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng

            Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2017 giảm 0,04% so với tháng trước, nguyên nhân do giá xăng, dầu bình quân trong tháng giảm; công tác kiểm tra, kiểm soát khâu lưu thông, vận chuyển hàng hóa, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán hàng đúng giá niêm yết, kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng. Cụ thể: Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,21%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,11%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,08%, trong đó nhóm lương thực giảm 0,24%, nhóm thực phẩm tăng 0,14%, nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,15%. Bên cạnh đó các nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,07%; nhóm giao thông giảm 0,69%;  nhóm nhà ở chất đốt và VLXD, thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,06%; nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,23%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông; nhóm giáo dục ổn định so với tháng trước. Bình quân 6 tháng năm 2017, CPI tăng 3,49% so với bình quân cùng kỳ

Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ

Giá vàng 99,99 trên địa bàn tỉnh ngày 23/6/2017 được bán ra bình quân 3,44 triệu đồng/chỉ, giảm 0,09% so với tháng trước tăng 4,64% so với cùng kỳ. Giá USD bán ra bình quân tháng 6/2017 dao động ở mức 22.617 đồng/USD; chỉ số giá USD tháng 6/2017 giảm 0,04% so với tháng trước và tăng 1,44% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá sản xuất

Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản quý 2 năm 2017 tăng 0,32% so với cùng kỳ và giảm 8,54% so với quý trước. Trong đó: Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất nông nghiệp tăng 0,24% so với cùng kỳ và giảm 8,75% so với quý trước; cụ thể: cây hàng năm giảm 10,63% so với cùng kỳ và giảm 15,3% so với quý trước; cây lâu năm tăng 22,11% so với cùng kỳ và tăng 0,13% so với quý trước; sản phẩm chăn nuôi giảm 27,18% so với cùng kỳ và giảm 17,79% so với quý trước. Sản phẩm lâm nghiệp tăng 4,24% so với cùng kỳ và tăng 1,39% so với quý trước. Sản phẩm thủy sản tăng 2,99% so với cùng kỳ và giảm  0,04% so với quý trước.

Chỉ số giá sản xuất hàng công nghiệp quý 2 năm 2017 tăng 2,38% so với quý trước, trong đó chỉ số giá sản xuất sản phẩm khai khoáng tăng 0,39%; sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,32%; điện và phân phối điện giảm 0,01%; nước sạch và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,01% so với quý trước.

Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất quý 2 năm 2017 tăng 7,85% so với cùng kỳ và tăng 0,09% so với quý trước; trong đó chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 9,88% so với cùng kỳ và giảm 1,34% so với quý trước; sử dụng cho sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,1% so với cùng kỳ và tăng 0,75% so với quý trước; sử dụng cho xây dựng tăng 3,94% so với cùng kỳ và tăng 0,41% so với quý trước. 

Chỉ số giá cước vận tải kho bãi quý 2 năm 2017 tăng 1,48% so với quý trước. Trong đó: Giá cước vận tải hành khách tăng 0,91%; vận tải hàng hóa tăng 2,1%; dịch vụ kho bãi và hỗ trợ vận tải ổn định so với quý trước.

            Chỉ số giá dịch vụ quý 2 năm 2017 tăng 3,6% so với cùng kỳ và tăng 3,34% so với quý trước; trong đó dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 5,95% so với cùng kỳ và tăng 1,64% so với quý trước ; hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 1,86% so với cùng kỳ và tăng 7,77% so với quý trước; hoạt động hành chính và hỗ trợ tăng 0,84% so với cùng kỳ và tăng 0,31% so với quý trước; hoạt động giáo dục và đào tạo tăng 0,61% so với cùng kỳ và ổn định so với quý trước; hoạt động y tế và trợ giúp xã hội tăng 30,9% so với cùng kỳ và tăng 30,48% so với quý trước; hoạt động nghệ thuật vui chơi giải trí tăng 1,48% so với cùng kỳ và tăng 0,59% so với quý trước.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt