Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 6 năm 2017

 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 6 năm 2017

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 6 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) - %

%

111.85

+11,85

  - Khai khoáng

"

101.08

+1,08

  - CN chế biến, chế tạo

"

103.09

+3,09

  - Sản xuất và phân phối điện

"

132.30

+32,30

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

100.61

+0,61

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,467.5

+18,05

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

553.1

+8,73

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

394.2

+12,23

  -  Khách nội địa - Ngàn lượt khách

"

363.4

+9,25

  -  Khách quốc tế - Ngàn lượt khách

"

30.8

+65,27

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

451.8

+7,80

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

184.9

+14,89

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

%

102.38

+2,38

8. CPI tháng 6/2017 so tháng 5/2017

"

99.96

-0,04

9. Chỉ số giá vàng tháng 6/2017 so tháng 5/2017

"

99.91

-0,09

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 6/2017 so tháng 5/2017

"

99.96

-0,04


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt