Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 5 năm 2017

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 5 năm 2017

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 5 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

106.34

+6,34

  - Khai khoáng

"

94.22

-6,78

  - CN chế biến, chế tạo

"

103.62

+3,62

  - Sản xuất và phân phối điện

"

113.91

+13,91

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107.51

+7,51

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,203.0

+6,44

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

524.3

+10,49

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

376.3

+6,80

  -  Khách nội địa

"

342.1

+2,86

  -  Khách quốc tế

"

34.2

+72,97

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Triệu USD

419.4

+6,03

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

162.4

+29,50

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

Tỷ đồng

103.02

+3,02

8. CPI tháng 5/2017 so tháng 4/2017

"

99.71

-0,29

9. Chỉ số giá vàng tháng 5/2017 so tháng 4/2017

%

99.97

-0,03

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 5/2017 so tháng 4/2017

"

99.96

-0,04

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt