Tin tức - Sự kiện
Hội nghị triển khai nội dung các cuộc điều tra Thống kê
Ngày 29/3/2017 Cục Thống kê và Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác số 177/TTHT/BĐLĐ-CTK trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, dữ liệu và phối hợp triển khai các hoạt động thống kê.

Căn cứ Thoả thuận hợp tác số 15/TTHT/BĐVN-TCTK ngày 17/02/2017 giữa Tổng cục Thống kê và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc ký kết thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, dữ liệu và phối hợp triển khai các hoạt động thống kê và văn bản hướng dẫn số 146/TCTK-PPCĐ ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Tổng cục Thống kê về việc thực hiện thoả thuận hợp tác giữa Cục Thống kê tỉnh và Bưu điện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 29/3/2017 Cục Thống kê và Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác số 177/TTHT/BĐLĐ-CTK trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, dữ liệu và phối hợp triển khai các hoạt động thống kê.

Căn cứ vào thoả thuận hợp tác trên, ngày 19/5/2017, Bưu điện phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai nội dung các cuộc điều tra thống kê cho lãnh đạo; Trưởng, Phó phòng của Bưu điện và Cục Thống kê tỉnh; Giám đốc và Trưởng phòng Kinh doanh 12 Bưu điện huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Tấn Châu, Cục trưởng Cục Thống kê; Ông Nguyễn Văn Thông, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị tập trung vào một số nội dung chính như sau:

  •   Một số văn bản quy phạm trong thống kê như Luật Thống kê 2015 và các Nghị định liên quan;
  •   Khái quát cơ bản về hoạt động thống kê;
  •   Công tác điều tra thống kê;
  •   Yêu cầu của người tham gia điều tra thống kê;
  •   Một số quy trình áp dụng trong điều tra thống kê, Quy trình kiểm tra, giám sát, Quy trình phỏng vấn của điều tra viên…;
  •   Giới thiệu nội dung chủ yếu của một số cuộc điều tra thống kê.
  •   Rút kinh nghiệm công tác tổ chức chỉ đạo, công tác thu thập thông tin của điều tra viên cuộc điều tra sản xuất kinh doanh cá thể năm 2015 mà hai bên đã hợp tác, thực hiện trong năm 2015.

   Ngoài ra, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng tham gia báo cáo về tiềm năng đội ngũ lao động và mạng lưới điểm giao dịch của Bưu điện đến cấp xã trên toàn tỉnh phục vụ điều tra thống kê, cộng tác viên điều tra thống kê; khả năng cung cấp dịch vụ chuyển phát tài liệu, ấn phẩm;  Cung cấp dịch vụ in ấn; truyền thông, tuyên truyền; thực hiện thu, chi hộ các khoản chi của Cục Thống kê cho các đối tượng là cộng tác viên, điều tra viên thống kê; các khoản thu, chi khác từ các cơ quan thống kê tới các cá nhân theo yêu cầu của Cục Thống kê.

Một số hình ảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Thông, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng phát biểu trong hội nghị

Ông Nguyễn Tấn Châu, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng phát biểu trong hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

 

 

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt