Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 4 năm 2017

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 4 năm 2017

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 4 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

106.10

+6,10

  - Khai khoáng

"

84.29

-15,71

  - CN chế biến, chế tạo

"

109.42

+9,42

  - Sản xuất và phân phối điện

"

104.84

+4,84

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

105.95

+5,95

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,250.1

+12,01

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

515.2

+10,09

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

286.5

+7,45

  -  Khách nội địa

"

250.0

+3,39

  -  Khách quốc tế

"

36.5

+47,09

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Triệu USD

427.2

+16,87

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

234.2

+74,33

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

Tỷ đồng

104.09

+4,09

8. CPI tháng 4/2017 so tháng 3/2017

"

100.96

+0,96

9. Chỉ số giá vàng tháng 4/2017 so tháng 3/2017

%

101.38

+1,38

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 4/2017 so tháng 3/2017

"

99.67

-0,23

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt