Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017

 1.  Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Sản xuất nông nghiệp

a. Thu hoạch vụ đông xuân (Tính đến thời điểm 10/4/2017)

- Lúa thu hoạch 4.248,1 ha, tăng 1,46% (+61,1 ha) so với cùng kỳ, tập trung ở Cát Tiên 3.792 ha, chiếm 89,26%, tăng 1,12%; Đạ Tẻh 400 ha, chiếm 9,42%, tăng 5,26%; Đạ Huoai 29 ha, chiếm 0,68%, giảm 14,71%; các huyện khác đang tiến hành thu hoạch trên số diện tích lúa đã chín nhưng chưa nhiều do thời gian gieo cấy ở mỗi vùng khác nhau. Ước năng suất bình quân chung trên diện tích đã thu hoạch của tỉnh đạt trên 50,7 tạ/ha, tăng 3,81% (+1,86 tạ/ha) so với cùng kỳ, do thời tiết năm nay thuận lợi, mưa sớm hơn năm trước, đủ nước nên lúa sinh trưởng tốt, ít bị sâu bệnh.

- Ngô thu hoạch 1.279 ha, tăng 3,32% (+41,1 ha); năng suất ước đạt 67,5 tạ/ha, tăng 1,98% so với cùng kỳ.

- Khoai lang thu hoạch 155,3 ha, tăng 10,26%; năng suất ước đạt 143,7 tạ/ha, tăng 0,62% so với cùng kỳ.

- Rau các loại thu hoạch 14.400,9 ha, tăng 6,68% (+901,4 ha) so với cùng kỳ, do thời tiết thuận lợi cho gieo trồng và thu hoạch.

- Đậu các loại thu hoạch 252,7 ha, tăng 1,94% so với cùng kỳ.

b. Sản xuất vụ hè thu

Tính đến ngày 10/4/2017 toàn tỉnh đã tiến hành xuống giống gieo trồng vụ hè thu để đảm bảo kịp thời vụ, trong đó:

- Lúa gieo cấy là 1.596 ha, đạt 28,31% kế hoạch, tăng 1.566,5 ha so với cùng kỳ, do năm nay ở 3 huyện phía Nam (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên) không bị hạn hán thiếu nước như năm trước, lượng nước dồi dào đủ để bà con nông dân xuống giống kịp thời gieo trồng trong vụ. Trong đó, Cát Tiên 1.571 ha, chiếm 98,43%; Đạ Huoai 25 ha, chiếm 1,57%.

- Diện tích ngô gieo trồng 409,8 ha, đạt 4,86% kế hoạch, tăng 17,69% (+61,6 ha) so với cùng kỳ, cây ngô được xác định là cây trồng chính trong vụ, thời tiết thuận lợi bà con nông dân tận dụng diện tích thu hoạch vụ đông xuân có nước tưới nhiều hộ tranh thủ gieo trồng tập trung ở một số huyện như Lạc Dương 140 ha, Bảo Lâm 87,2 ha, Lâm Hà 32 ha, Di Linh 30 ha.

- Khoai lang gieo trồng 64,9 ha, tăng 13,26% (+7,6 ha) so với cùng kỳ. Trong đó, Đà Lạt 17,2 ha, Lạc Dương 15 ha, Bảo Lâm 25,7 ha và Lâm Hà 07 ha.

- Rau các loại gieo trồng 3.358,9 ha, đạt 15,71% kế hoạch, tăng 10,48% (+318,6 ha) so với cùng kỳ, tập trung ở Đơn Dương 1.725 ha, chiếm 51,36%; Đà Lạt 692,7 ha, chiếm 20,62%; Lạc Dương 452 ha, chiếm 13,46%; Đức Trọng 205 ha, chiếm 6,1%; Bảo Lâm 125 ha, chiếm 3,72%.

- Đậu các loại gieo trồng 74,2 ha, tăng 11,58% so với cùng kỳ.

Đối với cây lâu năm cũng đang được tiếp tục đầu tư chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, chăm sóc vườn ươm cây con, tận dụng những đợt mưa sớm tiến hành trồng mới cây lâu năm như cà phê, chè, dâu tằm và một số cây ăn quả khác.

        c. Tình hình chăn nuôi

        Đến thời điểm 20/4/2017 tổng đàn lợn ước đạt 438.702 con, tăng 16,49% so với cùng kỳ. Hiện nay, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh dao động từ 28.500đ/kg – 30.000đ/kg. Tổng đàn gia cầm ước đạt 5.240,9 nghìn con, tăng 11,38% so với cùng kỳ, tăng chủ yếu ở gà, chim cút. Trong đó, tổng đàn gà ước đạt 3.155 nghìn con, tăng 9,06% so với cùng kỳ, do dịch nguy hiểm trên gia cầm gần đây không xảy ra tại địa phương, thời gian nuôi ngắn đã cho sản phẩm xuất chuồng nên việc khôi phục và phát triển đàn, giá bán các sản phẩm gia cầm trong 2 tháng gần đây có chiều hướng tăng đã kích thích nhiều hộ chăn nuôi tập trung mở rộng quy mô. Tuy nhiên, đầu ra cho đàn gia cầm hiện nay không bán được, do giá thấp (gà hơi nuôi công nghiệp chỉ còn 15.000-16.000 đ/kg), do cung vượt cầu, mặt khác do ảnh hưởng nhập khẩu thịt gà của Mỹ về nhiều.

         Đã kiểm dịch xuất tỉnh 286 con trâu, bò; 46.556 con heo; 2.035 ngàn con gia cầm; 1.297 ngàn trứng gia cầm; 987 ngàn trứng cút; 7.548 tấn sữa tươi; 1.183 tấm da bò; 6.624 kg thịt gia súc, gia cầm. Kiểm dịch nhập tỉnh 273 con trâu, bò; 9.120 con heo, 124,3 ngàn con gia cầm; 59 ngàn quả trứng gia cầm; 4.582 kg thịt gia súc, gia cầm; 1.443 xe phân gia súc, gia cầm.

         Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với trâu bò 2.656 con trâu bò, tăng 40%; gà, vịt 2.656 con, giảm 11,5% so với cùng kỳ.

         Đã cấp 11 giấy đồng ý cho nhập và nuôi mới gia cầm của 10 trang trại chăn nuôi gà công nghiệp, với số lượng đăng ký nhập mới là 136.000 con (gà nuôi thịt và nuôi đẻ), tập trung ở các huyện Đức Trọng, Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc.

        Từ đầu năm đến 20/4/2017 đã phát hiện và lập biên bản 05 trường hợp vi phạm các quy định về kinh doanh thuốc thú y, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ; đã xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp, thu phạt 41 triệu đồng.

         1.2. Tình hình lâm nghiệp

         Lâm sinh: trong tháng tập trung cho công tác nghiệm thu lâm sinh 2016, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch 2017 (phát dọn thực bì, chăm sóc cây giống chuẩn bị cho công tác trồng mới 4.948 ha rừng tập trung; chăm sóc 7.357 ha rừng trồng). Thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích 418.500 ha (nguồn dịch vụ môi trường rừng 358.122 ha, ngân sách trả 37.587 ha) cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức, cá nhân. Dự kiến đến hết tháng 4 công tác rà soát, thẩm định kiểm tra ký kết chuyển giao hợp đồng giao khoán thực hiện 395.709 ha, đạt 94,6% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ.

         Khai thác lâm sản: ước tính trong tháng 4/2017 sản lượng gỗ khai thác ở các loại hình kinh tế đạt 3.550 m3, giảm 60,82% (trong đó khối lượng gỗ được nghiệm thu đóng búa kiểm lâm 2.990,5 m3); củi thước 9.900 ster, giảm 49,1% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2017 sản lượng gỗ khai thác đạt 12.300 m3, giảm 64,64% so với cùng kỳ (trong đó, sản lượng gỗ khai thác của các đơn vị được nghiệm thu, xác nhận đóng búa kiểm lâm 10.956 m3), thực hiện chủ trương của Chính phủ đóng cửa rừng tự nhiên hạn chế xâm hại đến tài nguyên rừng trong việc bảo tồn nhằm đa dạng hệ sinh thái rừng, nhiều hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng có nhận thức trong việc phát triển tài nguyên rừng; củi thước 40.150 ster, giảm 48,16% (-37.300 ster), phần lớn sử dụng ở vùng đồng bào dân tộc do tập quán, hộ có thu nhập thấp còn sử dụng; lồ ô các loại 167 nghìn cây, giảm 83,86%; song mây 6 nghìn sợi, giảm 77,7% so với cùng kỳ.

 Từ đầu mùa khô đến 20/4/2017 đã xảy ra 8 vụ cháy, giảm 76,47%; diện tích rừng bị cháy 25,44 ha, giảm 78,47% so với cùng kỳ. Trong đó, cháy rừng 3 vụ với diện tích 18,29 ha; cháy thảm cỏ dưới tán rừng 5 vụ với diện tích 7,15 ha, số công huy động chữa cháy là 148 công, có 02 vụ bắt được đối tượng gây cháy rừng tại huyện Đam Rông.

Tình hình vi phạm lâm luật: trong tháng công tác bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 98 vụ vi phạm lâm luật chủ yếu ở hành vi phá rừng trái phép 25 vụ, giảm 68,3%, diện tích rừng bị phá 5,9 ha, giảm 12,9 ha; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản 18 vụ, giảm 30,7% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến 20/4/2017 tổng số vụ vi phạm lâm luật 370 vụ, giảm 19,04% (-87 vụ), trong đó hành vi chặt phá rừng trái phép 86 vụ, giảm 25,86% (-30 vụ), diện tích rừng bị phá 19,95 ha, giảm 53,39%; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản 97 vụ, giảm 16,38% (-19 vụ); mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 169 vụ, giảm 1,11% (-19 vụ) so với cùng kỳ. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý 308 vụ (xử lý hành chính 299 vụ, chuyển xử lý hình sự 9 vụ). Lâm sản, phương tiện tịch thu qua xử lý vi phạm: 104 chiếc phương tiện, dụng cụ; 444,87 m3 gỗ các loại. Thu nộp ngân sách 4,2 tỷ đồng.

Công tác cho thuê rừng: tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 398 dự án/332 doanh nghiệp đang đầu tư triển khai dự án, với tổng diện tích là 56.910 ha (đã trừ diện tích thu hồi một phần dự án). Tổng số dự án đã thu hồi 178 dự án/26.062 ha (gồm 143 dự án thu hồi toàn bộ/23.301 ha và 35 dự án thu hồi một phần/2.761 ha) do không triển khai thực hiện dự án hoặc triển khai chậm tiến độ đã được phê duyệt, không tổ chức, bố trí lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên diện tích được thuê để rừng bị phá, bị lấn chiếm trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, công ty tự nguyện trả lại dự án.

1.3.Tình hình thủy sản:

Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 2.630,89 ha, chủ yếu ở Lâm Hà 1.138,7 ha; Đức Trọng 307,5 ha; Đơn Dương 231,2 ha; Cát Tiên 205,95 ha; Bảo Lâm 190,2 ha Bảo Lộc 137 ha; Đạ Tẻh 127,1 ha; Di Linh 121,4 ha. Nuôi trồng thủy sản chủ yếu tận dụng mặt nước phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp để nuôi trồng nhằm cải thiện, phục vụ đời sống, nuôi bằng hình thức quảng canh và quảng canh cải tiến.

Sản lượng thủy sản thu trong tháng 4/2017 ước đạt 661,97 tấn, giảm 1,96% so với cùng kỳ (nuôi trồng 619,19 tấn). Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2017 sản lượng ước đạt 2.680,42 tấn, giảm 1,82% (-49,7 tấn) so với cùng kỳ, chủ yếu là cá trắm cỏ, chép, rô, diêu hồng.

          2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2017 tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm 15,71% so với cùng kỳ. Trong đó, sản phẩm đá xây dựng đạt 89,2 ngàn m3, giảm 19,32%; sản phẩm cát đạt 29.894 m3, giảm 20,33% so với cùng kỳ do nguồn nguyên liệu hạn chế và thực hiện các chính sách nhằm bảo vệ môi trường tài nguyên, nhất là hạn chế tình trạng khai thác cát trên các sông gây sạt lở đất ở và đất sản xuất tại các địa phương trong tỉnh.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,42% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 64,99% (tăng mạnh là sản phẩm dược phẩm khác tăng 82,61%); sản xuất kim loại tăng 16,44% (sản phẩm Alumin đạt 45 ngàn tấn, tăng 16,44%); sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 4,85% (trong đó, sản phẩm gạch xây dựng đạt 21,63 triệu viên, tăng 4,85%); ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 4% (trong đó, sản phẩm quả và hạt ướp lạnh đạt 415,3 tấn, tăng 28,19%; chè nguyên chất đạt 3.119 tấn, tăng 2,36%); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 3,27% (trong đó, sản phẩm phân bón NPK của công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng đạt 8.247,4 tấn, tăng 3,27%); ngành sản xuất trang phục tăng 0,66% (trong đó, sản phẩm bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần sooc cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc đạt 755,6 ngàn cái, tăng 10,57%); ngành dệt giảm 5,91% (trong đó, sản phẩm vải dệt thoi từ sợi tơ tằm đạt 194,3 ngàn m2, giảm 13,57%; các sản phẩm dệt trang trí nội thất khác đạt 0,6 ngàn cái, giảm 4,17%); ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 3,7%, do sức tiêu thụ sản phẩm và khả năng cạnh tranh của sản phẩm chưa cao, nguồn nguyên liệu ngành công nghiệp chế biến gỗ hạn chế do địa phương tiếp tục thực hiện một số chính sách quản lý và bảo vệ rừng.

Chỉ số sản xuất ngành phân phối điện, khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí tăng 4,84% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng điện sản xuất được phân bổ cho tỉnh Lâm Đồng 183 triệu kwh, tăng 95,72% (năm 2017 sản lượng điện có thêm thủy điện Krông Nô 2 và 3); sản lượng điện thương phẩm đạt 94,5 triệu kwh, tăng 0,37%. Đến nay các hồ thủy điện trên địa bàn đã tích đủ lượng nước đảm bảo yêu cầu phát điện và điều phối nước cho vùng hạ du trong năm 2017, đồng thời tăng khả năng sản xuất điện góp phần cung cấp nguồn năng lượng điện cho hệ thống điện quốc gia đảm bảo yêu cầu giữ gìn an toàn cho hệ thống hồ, đập thủy điện.

Chỉ số sản xuất ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,95% so với cùng kỳ. Trong đó, khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 0,61% và hoạt động thu gom rác thải tăng 10,62% so với cùng kỳ. Sản lượng nước ghi thu đạt 1.595,6 ngàn m 3, tăng 0,61%; rác thải không độc hại đã thu gom không thể tái chế 7.400 tấn, tăng 10,62% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh 4 tháng năm 2017 tăng 6,71% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 13,49%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,04% (trong đó ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 27,27%; ngành sản xuất kim loại tăng 10,44%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 3,04%; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 2,79%); ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí tăng 12,63%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,63% so với cùng kỳ.

         3. Đầu tư

         Ước tháng 4 năm 2017, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn đạt 129,3 tỷ đồng, tăng 24,74% so với cùng kỳ.

                   Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 108,4 tỷ đồng, chiếm 83,84% trong tổng vốn, tăng 33,48% so với cùng kỳ; trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 56,9 tỷ đồng, tăng 52,86% so với cùng kỳ, chủ yếu đầu tư các công trình hạ tầng cơ sở nội thị, công trình văn hóa, công cộng...; vốn trung ương hỗ trợ theo mục tiêu đạt 16,8 tỷ đồng, tăng 62,89%; nguồn vốn từ xổ số kiến thiết đạt 23,5 tỷ đồng, tăng 68,19% so với cùng kỳ.

         Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 20,5 tỷ đồng, chiếm 15,82% trong tổng vốn, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

         Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 434 triệu đồng, tăng 28,61%.

      *  Tiến độ thực hiện một số dự án/công trình từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 4/2017, một số công trình đang tiếp tục triển khai như: Dự án cải tạo đường Ngô Quyền, trường Tiểu học Xuân Trường, trường tiểu học Nam Thành, đường Lương Thế Vinh... (thành phố Đà Lạt). Tiếp tục thực hiện: đường Phan Đình Phùng, trường tiểu học Trưng Vương, đường Phùng khắc Khoan...(thành phố Bảo Lộc); Tiếp tục xây dựng trường mầm non Đạ Rsal, DA hồ thủy lợi đập Bằng Lăng, đường Võ Nguyên Giáp, trường tiểu học Đạ Long,…(huyện Đam Rông); Đường Langbiang thị trấn Lạc Dương, đường Đạ Sar- Xã Lát,trường mầm non Đạ sar, trường THCS Xã lát…(huyện Lạc Dương). Công trình/ dự án đường Tân Văn – Tân Thành, đường Đoàn kết- Tân Lâm, hồ chứa nước Đạ Tô Tôn, trường THCS Nam Hà,...(huyện Lâm Hà); Công trình/ dự án mở rộng trung tâm y tế, một số hạng mục công trình của trường THCS Lạc Xuân, Thạnh Mỹ, các công trình thuộc chương trình nông thôn mới...(huyện Đơn Dương); Công trình/ dự án trường tiểu học Kim Đồng, Đinh Trang Hòa 3, dự án sắp xếp dân di cư tự do xã Hòa Bắc- Hòa Nam, đường Hồ Tây...(huyện Di Linh); Công trình/ dự án Đường nội thị thị trấn Lộc Thắng, nhà văn hóa thể thao huyện, chương trình nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn ...(huyện Bảo Lâm); Công trình đường thôn 4 xã Mađaguôi, trường mầm non Sơn Ca xã Phước lộc, hồ lắng cảnh quan thị trấn Ma da guôi… (huyện Đạ Huoai); Xây dựng kênh kết hợp đường GTNĐ, đường 26/3 đi đường ĐT 725, quảng trường huyện Đạ Tẻh, nhà làm việc huyện ủy… Công trình/ dự án nhà máy cấp nước huyện, đường Lô 2, ĐH 91, trạm bơm Quảng Ngãi, Nhà văn hóa trung tâm TDTT huyện...(huyện Cát Tiên).

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài: từ đầu năm đến ngày 20/4/2017 có 01dự án ngoài khu công nghiệp được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư với vốn đăng ký 664,92 tỷ đồng (tương dương 30 triệu USD), quy mô diện tích 58.430 m2 02 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại khu công nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 252 tỷ đồng (tương đương 11,45 triệu USD), quy mô diện tích 3,86 ha; có 06 dự án điều chỉnh nội dung dự án (điều chỉnh, bổ sung nhà đầu tư do chuyển nhượng 1 phần vốn góp và chuyển nhượng dự án).

         4. Thương mại, dịch vụ, giá cả và vận tải

         4.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng:

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2017 đạt 3.074,9 tỷ đồng, tăng 11,76% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 263,2 tỷ đồng, tăng 28,24%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.774 tỷ đồng, tăng 10,34% (kinh tế tư nhân đạt 771 tỷ đồng, tăng 15,44%; kinh tế cá thể đạt 2.002,7 tỷ đồng, tăng 8,49%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 37,7 tỷ đồng, tăng 18,32% so với cùng kỳ. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 04 tháng năm 2017 đạt 12.891,6 tỷ đồng, tăng 10,47% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 1.080,8 tỷ đồng, tăng 21,64%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 11.641,4 tỷ đồng, tăng 9,72% (kinh tế tư nhân đạt 3.357,2 tỷ đồng, tăng 23,27%; kinh tế cá thể đạt 8.282,6 tỷ đồng, tăng 5,04%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 169,4 tỷ đồng, giảm 1,17% so với cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4/2017 ước đạt 2.250,1 tỷ đồng, tăng 12,01% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 124,4 tỷ đồng, tăng 46,07%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.091,1 tỷ đồng, tăng 10,44%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 34,6 tỷ đồng, tăng 14,44% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng chủ yếu như nhóm lương thực, thực phẩm đạt 1.055,3 tỷ đồng, tăng 13,09%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 266,5 tỷ đồng, tăng 25,83%; nhóm phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) đạt 153,4 tỷ đồng, tăng 27,78%. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa 04 tháng năm 2017 đạt 9.571,8 tỷ đồng, tăng 11,24% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 481,2 tỷ đồng, tăng 36,94%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 8.935,6 tỷ đồng, tăng 10,12%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 155 tỷ đồng, tăng 11,41% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng chủ yếu như nhóm lương thực, thực phẩm đạt 4.421,1 tỷ đồng, tăng 14,55%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 1.042,7 tỷ đồng, tăng 24,71%; nhóm phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) đạt 742 tỷ đồng, tăng 29,34%.

- Doanh thu dịch vụ (trừ ăn uống, lưu trú và lữ hành) tháng 4/2017 ước đạt 309,6 tỷ đồng, tăng 12,78%; trong đó, doanh thu dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 200,4 tỷ đồng, tăng 17,14%; doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 45,9 tỷ đồng, tăng 6,49% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu dịch vụ (trừ ăn uống, lưu trú và lữ hành) 04 tháng năm 2017 đạt 1.339,2 tỷ đồng, tăng 8,94%; trong đó, doanh thu dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 877,3 tỷ đồng, tăng 15,53%; doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 198,8 tỷ đồng, giảm 12,78% so với cùng kỳ.

          - Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 4/2017 ước đạt 510,7 tỷ đồng, tăng 10,16% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 63,7 tỷ đồng, tăng 11,08%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 447 tỷ đồng, tăng 10,03% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách phục vụ đạt 288,5 nghìn lượt khách, tăng 7,58% so với cùng kỳ; trong đó, khách ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt 286,5 nghìn lượt khách, tăng 7,45% (khách trong nước đạt 250 nghìn lượt khách, tăng 3,39%; khách quốc tế đạt 36,5 nghìn lượt khách, tăng 47,09%). Dự ước doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 04 tháng năm 2017 đạt 1.969 tỷ đồng, tăng 7,81% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 246,2 tỷ đồng, tăng 5,49%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 1.722,8 tỷ đồng, tăng 8,15% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách phục vụ đạt 1.126,1 nghìn lượt khách, tăng 9,39% so với cùng kỳ; trong đó, khách ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt 1.119,5 nghìn lượt khách, tăng 9,85% (khách trong nước đạt 971,5 nghìn lượt khách, tăng 6,17%; khách quốc tế đạt 148 nghìn lượt khách, tăng 42,27%).

- Doanh thu du lịch lữ hành tháng 4/2017 ước đạt 4,5 tỷ đồng, tăng 3,21% so với cùng kỳ; tổng số khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 1.073 lượt khách, tăng 17,65%. Dự ước doanh thu du lịch lữ hành 04 tháng 2017 đạt 11,6 tỷ đồng, tăng 21,64% so với cùng kỳ; tổng số khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 4.850 lượt khách, tăng 18,73%.

         4.2. Giá cả thị trường

         4.2.1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

            Trong tháng 4/2017, giá nguyên, nhiên, vật liệu trong nước tăng theo xu hướng tăng của giá thế giới; thông thường nhu cầu một số hàng hoá, dịch vụ tăng trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 Âm lịch và dịp lễ 30/4, 01/5 sắp tới; giá dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng bước 2. Tuy nhiên, giá xăng, dầu bình quân giảm so với tháng 3/2017; nguồn cung đa số các hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong nước khá dồi dào; việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá, điều hành, bình ổn giá của các Bộ, ngành, địa phương đã góp phần kiềm chế bớt tốc độ tăng Chỉ số giá tiêu dùng. CPI tháng 4/2017 tăng 0,96% so với tháng 3/2017, tăng 4,09% so với cùng kỳ. Cụ thể: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 40,42%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,34%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,22%; nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,1%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,05% so với tháng trước. Bên cạnh đó, nhóm giao thông giảm 1,22%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,75%, trong đó nhóm lương thực tăng 1,13%, nhóm thực phẩm giảm 1,61%, nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,1%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD giảm 0,56%; nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,07%; nhóm bưu chính viễn thông; nhóm giáo dục ổn định so với tháng trước. Bình quân 4 tháng năm 2017, CPI tăng 3,9% so với bình quân cùng kỳ. 

4.2.2. Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ

Giá vàng 99,99 trên địa bàn tỉnh ngày 23/4/2017 được bán ra bình quân 3,44 triệu đồng/chỉ, tăng 1,38% so với tháng trước tăng 7,59% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do Cục Dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất nên đẩy giá vàng trong nước tăng theo giá vàng của thế giới. Giá USD bán ra bình quân tháng 4/2017 dao động ở mức 22.633 đồng/USD; chỉ số giá USD tháng 4/2017 giảm 0,33% so với tháng trước và tăng 1,19% so với cùng kỳ.

         4.3. Vận tải, bưu chính viễn thông

- Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tháng 4/2017 đạt 427,2 tỷ đồng, tăng 16,87% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 266,2 tỷ đồng, tăng 10,36%; doanh thu vận tải hàng không đạt 138,4 tỷ đồng, tăng 28,94%; doanh thu kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 22,5 tỷ đồng, tăng 33,07% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 04 tháng năm 2017 đạt 1.716,1 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 1.075,3 tỷ đồng, tăng 10,23%; doanh thu vận tải hàng không đạt 550,1 tỷ đồng, tăng 26,48%; doanh thu kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 90,6 tỷ đồng, tăng 39,34% so với cùng kỳ.

 - Vận tải hành khách tháng 4/2017 ước đạt 2.645,9 nghìn hành khách, tăng 10,24% và luân chuyển đạt 315,5 triệu hành khách.km, tăng 12,39% so với cùng kỳ; trong đó: vận tải hành khách đường bộ ước đạt 2.578 nghìn hành khách, tăng 9,83% và luân chuyển đạt 279,1 triệu hành khách.km, tăng 10,23%; vận tải hành khách hàng không đạt 62,2 nghìn hành khách, tăng 32,34% và luân chuyển đạt 36,4 triệu hành khách.km, tăng 32,29%. Dự ước vận tải hành khách 04 tháng  năm 2017 đạt 11.935,7 nghìn hành khách, tăng 4,87%; luân chuyển đạt 1.481,9 triệu hành khách.km, tăng 9,76% so với cùng kỳ; trong đó: vận tải hành khách đường bộ ước đạt 11.669,3 nghìn hành khách, tăng 4,52% và luân chuyển đạt 1.335,8 triệu hành khách.km, tăng 7,73%; vận tải hành khách hàng không đạt 244,7 nghìn hành khách, tăng 26,52% và luân chuyển đạt 146,1 triệu hành khách.km, tăng 32,7%.

- Khối lượng hàng hoá vận chuyển đường bộ tháng 4/2017 ước đạt 841,5 nghìn tấn, tăng 18,34% và luân chuyển đạt 139,4 triệu tấn.km, tăng 27,17% so với cùng kỳ. Dự ước khối lượng hàng hoá vận chuyển đường bộ 04 tháng năm 2017 đạt 3.302,1 nghìn tấn, tăng 13,08%; luân chuyển đạt 516,8 triệu tấn.km, tăng 22,27% so với cùng kỳ.

- Doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông tháng 4/2017 ước đạt 234,2 tỷ đồng, tăng 74,33% so với cùng kỳ. Số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 26.517 thuê bao; trong đó, thuê bao di động đạt 26.412 thuê bao, thuê bao cố định đạt 105 thuê bao. Số thuê bao internet phát triển mới đạt 4.000 thuê bao, giảm 18,81% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông 04 tháng năm 2017 đạt 779,9 tỷ đồng, tăng 29,08% so với cùng kỳ. Số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 103.675 thuê bao; trong đó, thuê bao di động đạt 102.917 thuê bao, thuê bao cố định đạt 758 thuê bao. Số thuê bao internet phát triển mới đạt 17.129 thuê bao, giảm 1,59% so với cùng kỳ.

         5. Một số tình hình xã hội

5.1. Hoạt động văn hóa - tuyên truyền    

Trong tháng 4/2017, hoạt động văn hóa, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tập trung kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng thành phố Đà Lạt (03/4/1975-03/4/2017) và ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2017). Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2017). Ngày Quốc tế lao động 1/5. Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2017). Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4/2017. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức Lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương:  Để cùng tưởng nhớ và tri ân các vua Hùng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã kêu gọi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn tỉnh, nhân dân và du khách tích cực hưởng ứng và tham gia dâng hương Quốc tổ vào lúc 7 giờ 30 ngày 06/4/2017 tại Đền Thượng, Khu du lịch thác Frenn, thành phố Đà Lạt; Lễ chính được tổ chức long trọng trong ngày 10 tháng 3 âm lịch, phần Hội được diễn ra từ ngày 9 âm lịch với các hoạt động nổi bật phong phú như: hội trại, hội thi và phiên chợ quê được tổ chức sôi động và thu hút nhiều người tham gia. Đội chiếu bóng lưu động biểu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 45 buổi.

Bảo tàng tỉnh: Mở cửa thường xuyên vào tất cả các ngày trong tuần phục vụ khách đến tham quan, nghiên cứu đón trên 800 lượt khách. Chuẩn bị triển lãm chuyên đề Kỷ niệm chiến thắng 30/4 tại Bảo tàng tỉnh. Thư viện tỉnh cấp mới 80 thẻ, phục vụ trên 400 lượt bạn đọc, luân chuyển trên 300 lượt tài liệu.

5.2. Hoạt động thể dục - thể thao

Tháng 04 năm 2017, hoạt động thể dục- thể thao Lâm Đồng tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, với phương châm đưa thể dục thể thao về cơ sở nhằm phát triển phong trào TDTT quần chúng rộng khắp, thu hút nhiều đối tượng thuộc các lứa tuổi tham gia vào việc rèn luyện sức khoẻ, vui chơi lành mạnh góp phần xây dựng đời sống văn hoá mới ở địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

* Thể thao thành tích cao: Tham gia giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên toàn quốc lần thứ X từ 26/3-02/4/2017 tại Bắc Ninh, kết quả đạt 03 HCV, 03 HCB. Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ Boxing toàn quốc từ ngày 12-24/4/2017 tại Cần Thơ; giải vô địch quần vợt nam toàn quốc từ ngày 13-24/4/2017 tại Đà Nẵng; giải vô địch cờ vua hạng nhất quốc gia tranh Cúp Liên Việt Postbank từ ngày 15-27/4/2017 tại Hà Nội. Đội tuyển bóng đá tham gia giải bóng đá Bến Tre mở rộng- CUP VGROUP 2017 từ 04-15/4/2017. 

* Thể dục thể thao quần chúng: Tổ chức giải vô địch quần vợt tỉnh năm 2017, tranh Cúp Prince từ ngày 30/3- 02/4/2017, có 95 VĐV của 17 đơn vị, CLB tham gia. Tổ chức giải bóng đá mini các doanh nghiệp tỉnh từ ngày 04-06/4/2017, có 20 đội bóng tham gia. Ngoài ra hỗ trợ các ngành, đơn vị tổ chức hội thao các môn: quần vợt, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng và bóng đá mini.

5.3. Giáo dục - đào tạo

Trong tháng 4/2017, ngành giáo dục hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018. Tập huấn thi trung học phổ thông quốc gia và hướng dẫn làm hồ sơ thi vào đại học, cao đẳng năm 2017. Tổ chức phương án xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2017. Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Hướng dẫn, đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng mô hình trường học mới VNEN. Các trường trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục triển khai làm tốt công tác ôn tập kiến thức, phụ đạo học sinh yếu, kém; hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2016-2017. Triển khai tốt cho công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017.

5.4. Hoạt động y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm.       

Trong tháng 4/2017, ngoài hoạt động thường xuyên, ngành y tế Lâm Đồng tiếp tục giám sát dịch cúm A (H1N1), (H5N1), (H5N6), ( H5N8), (H7N9) và bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, sốt rét, sốt xuất huyết không có dịch xảy ra; có 8 trường hợp mắc sốt rét, không có trường hợp tử vong; có 15 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 10 trường hợp so với cùng kỳ, không có tử vong; không phát hiện thêm bệnh nhân phong mới, toàn tỉnh quản lý 185 bệnh nhân phong, chăm sóc tàn phế cho 164 bệnh nhân. Từ đầu tháng đến nay khám phát hiện 12 trường hợp bị lao mới, không có trường hợp bệnh nhân lao bị tử vong, toàn tỉnh đang quản lý điều trị cho 310 bệnh nhân lao. Có 02 trường hợp nhiễm HIV mới (tích luỹ: 1.141 trường hợp), không có trường hợp mắc AIDS mới (tích lũy: 263 trường hợp) và không có trường hợp tử vong do AIDS (tích luỹ: 504 trường hợp).

Công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em, kế hoạch hoá gia đình tiếp tục được duy trì, từ đầu tháng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã triển khai chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép với dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao. Tính từ đầu năm đến nay đã thực hiện tiêm chủng đầy đủ 6 loại vắc xin cho trên 3.200 trẻ dưới 1 tuổi, tiêm UV 2+ cho trên 3.000 phụ nữ có thai và cho 950 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; tiêm bạch hầu- ho gà- uốn ván mũi 4 cho trên 1.700 trẻ 18 tháng tuổi.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Từ đầu tháng đến nay không có vụ ngộ độc xảy ra. UBND các huyện, thành phố đang triển khai Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017 (15/4/2017-15/5/2017); Ngày 13/4/2017, một số huyện, thành phố đã tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”. Tuy nhiên, việc kiểm soát nguồn gốc các loại thực phẩm còn gặp khó khăn, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ở địa phương 90% là chế biến thủ công, quy mô hộ gia đình cho nên nhiều cơ sở ý thức chấp hành pháp luật chưa cao và không đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, các huyện, thành phố sẽ tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, triển khai các hoạt động kiểm soát, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên các địa bàn.

5.5.Tình hình an toàn giao thông

Trong tháng 4/2017 Ban An toàn giao thông tỉnh trực đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2017, tham gia giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông tại Km 140+100 QL20 thôn 2A, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh; hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 với chủ đề “Tốc độ” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; văn bản số 70/BATGT ngày 12/4/2017 về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2017.

Tính từ ngày 16/03/2017 đến ngày 15/4/2017, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 18 vụ tai nạn, tăng 6 vụ; làm chết 15 người, tăng 7 người; bị thương 9 người, tăng 1 người so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng toàn tỉnh xảy ra 74 vụ tai nạn, tăng 10 vụ; làm chết 61 người, tăng 18 người; bị thương 43 người, tăng 1 người so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 4.841 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 3,4 tỷ đồng, tước 325 giấy phép lái xe, tạm giữ 22 ô tô, 771 mô tô. Phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký mới: 383 ô tô và 5.017 mô tô. Tổng phương tiện đang quản lý là 45.725 ô tô và 874.977 mô tô; 103 phương tiện đường thủy.

5.6. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 03 vụ cháy, làm bị thương 03 người, thiệt hại ước tính 490 triệu đồng. Phát hiện và xử lý 01 vụ vi phạm môi trường với số tiền phạt là 12 triệu đồng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt