Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 3 năm 2017

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 3 năm 2017

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 3 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

107.25

+7,25

  - Khai khoáng

"

81.59

-11,41

  - CN chế biến, chế tạo

"

106.11

+6,11

  - Sản xuất và phân phối điện

"

115.31

+15,31

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

105.95

+5,95

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,290.1

+11,07

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

465.5

+4,50

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

252.4

+0,79

  -  Khách nội địa

"

195.3

+0,48

  -  Khách quốc tế

"

27.1

+3,10

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Triệu USD

409.7

+12,72

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

151.6

+33,32

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

Tỷ đồng

103.29

+3,29

8. CPI tháng 3/2017 so tháng 02/2017

"

99.23

-0,77

9. Chỉ số giá vàng tháng 3/2017 so tháng 02/2017

%

99.44

+0,56

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 3/2017 so tháng 02/2017

"

100.68

+0,68

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt