Tin tức - Sự kiện
Hội nghị triển khai Luật Thống kê 2015 và các Nghị định liên quan
Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2017, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thống kê số 89/2015/QH15 và các văn bản liên quan.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê ban hành kèm theo Công văn số 1977/BKHĐT-TCTK ngày 23/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 6039/UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Luật Thống kê năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2017, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thống kê số 89/2015/QH15 và các văn bản liên quan.

Tham dự Hội nghị gồm lãnh đạo và người làm công tác thống kê của các Sở, ban ngành trong toàn tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, người làm công tác thống kê thuộc các phòng ban cấp huyện và công chức Văn phòng – Thống kê các xã, phường, thị trấn của các huyện Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt.

Tại Hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên của Hội đồng tuyên truyền Pháp luật của tỉnh (Sở Tư pháp) và Cục Thống kê trình bày nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Thống kê năm 2015; các Nghị định 94/2016/-NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Nghị định 95/2016/-NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, 97/2016/-NĐ-CP Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đều có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và triển khai Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Trước đó vào ngày 14/3/2017 tại thành phố Bảo Lộc, Sở Tư pháp phối hợp Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Thống kê và các văn bản liên quan cho lãnh đạo UBND cấp huyện; lãnh đạo và người làm công tác thống kê ở các Phòng, ban; lãnh đạo và công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã thuộc các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng./.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt