Tin tức - Sự kiện
Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Từ ngày 07/3 đến ngày 10/3/2017, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế năm 2014 tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai TĐT kinh tế năm 2017 và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra.

            Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 Ban hành kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư            

Từ ngày 07/3 đến ngày 10/3/2017, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế năm 2014 tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai TĐT kinh tế năm 2017 và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra. Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tham dự và chỉ đạo hội nghị

Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các thành viên BCĐ tỉnh, thành viên Tổ thường trực giúp việc tỉnh, thành viên BCĐ, Tổ Thường trực giúp việc các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe trình bày Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Kế hoạch triển khai TĐT trên địa bàn đồng thời đi sâu vào nghiên cứu và thảo luận các nội dung:

1.     Công tác rà soát doanh nghiệp và giới thiệu các danh sách doanh nghiệp triển khai điều tra;

2.     Nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu doanh nghiệp;

3.     Nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu cá thể;

4.     Nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu HCSN;

5.     Nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu tôn giáo;

6.     Các bảng phân loại và danh mục trong TĐT;

7.     Các quy trình trong TĐT như các quy trình lập danh sách, quy trình tổng hợp nhanh; nhiệm vụ của giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu và thảo luận, tìm ra những giải pháp để triển khai tốt của TĐT ở từng địa phương và làm bài kiểm tra đầy đủ.

Kết luận Hội nghị, đ/c Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu BCĐ TĐT, Tổ thường trực giúp việc BCĐ tỉnh, tỉnh tiếp tục nghiên cứu và triển khai một số vấn đề sau:

1)  Công tác Tổng điều tra được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt là ở các cấp xã và cấp huyện. Đây là điều kiện tiên quyết, quan trọng góp phần thành công của Tổng điều tra.

2) Công tác tổ chức tuyên truyền cuộc Tổng điều tra rất quan trọng, nhằm làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và kế hoạch thực hiện Tổng điều tra đến các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư. Vì vậy Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành huy động tối đa các hình thức tuyên truyền.  Vận động các tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng thực hiện tuyên truyền sâu rộng để các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra. Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương cần huy động các nguồn lực hỗ trợ cho cuộc Tổng điều tra để khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở hành chính, sự nghiệp, cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác  cho điều tra viên. 

3) Công tác tuyển chọn đội ngũ lực lượng điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên  có vai trò quan trọng, quyết định thành công đến số lượng, chất lượng và thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra. Vì vậy cần lưu ý tuyển chọn người có năng lực, huy động nhiều lực lượng trẻ tại cơ sở, tiếp thu nhanh và nhiệt tình. 

4) Triển khai tốt công tác rà soát, lập danh sách các đơn vị điều tra, đảm bảo đúng, đủ đối tượng, hạn chế trùng và bỏ sót đơn vị điều tra. Chú trọng và triển khai tốt công tác rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu kế hoạch đã quy định, đủ số lượng đơn vị điều tra theo từng địa bàn, từng địa phương và từng ngành kinh tế làm cơ sở cho khâu tổ chức điều tra thu thập thông tin các phiếu điều tra tại địa bàn.

5)  Nâng cao chất chất lượng công tác hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra. Cần chọn người hướng dẫn có kỹ năng truyền đạt, nắm vững nghiệp vụ và đặc biệt phải hướng dẫn một cách cặn kẽ, dễ hiểu. 

6) Tổ chức tốt công tác hậu cần cho cuộc Tổng điều tra, đảm bảo kịp thời và đầy đủ các điều kiện cho tất các các hoạt động của Tổng điều tra. Ban Chỉ đạo các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại địa bàn, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc về BCĐ tỉnh để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban chỉ đạo TĐT chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tấn Châu, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, Phó trưởng ban chỉ đạo TĐT phát biểu tại hội nghị

 

Toàn cảnh hội nghị


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt