Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2017

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 02 năm 2017

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 02 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

107.52

+7,52

  - Khai khoáng

"

89.31

-10,69

  - CN chế biến, chế tạo

"

106.27

+6,27

  - Sản xuất và phân phối điện

"

114.13

+14,13

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

106.20

+6,20

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,426.9

+9,08

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

478.7

+6,20

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

255.8

+15,55

  -  Khách nội địa

"

227.5

+17,11

  -  Khách quốc tế

"

28.3

+4,43

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Triệu USD

415.0

+13,09

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

165.7

+47,65

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

Tỷ đồng

104.21

+4,21

8. CPI tháng 02/2017 so tháng 01/2017

"

100.34

+0,34

9. Chỉ số giá vàng tháng 02/2017 so tháng 01/2017

%

103.02

+3,02

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 02/2017 so tháng 01/2017

"

99.71

-0,29

11. Chỉ số giá vàng tháng 02/2017 so tháng 01/2016

"

99,94

-0,06

12. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 02/2017 so tháng 01/2016

"

99,88

-0,12


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt