Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2017

 I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1.  Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Sản xuất nông nghiệp

Tính đến thời điểm 10/01/2017 thu hoạch cây hàng năm vụ mùa cơ bản đã kết thúc, đang tiếp tục gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ đông xuân 2016-2017.

a.     Thu hoạch vụ mùa

Trên địa bàn toàn tỉnh đã thu hoạch được 48.452,8 ha cây hàng năm các loại, đạt 99,68% diện tích gieo trồng, bằng 99,18% (-402 ha) so với cùng kỳ. Trong đó:

Diện tích lúa thu hoạch 14.664,5 ha, đạt 100% diện tích gieo cấy, giảm 2,52% so với cùng kỳ; năng suất bình quân chung đạt 47,17 tạ/ha, tăng 0,51% (+0,24 tạ/ha); sản lượng đạt 69.170,6 tấn, giảm 2,03% (-1.435 tấn) so với cùng kỳ, do diện tích gieo trồng trong vụ đạt thấp.

Diện tích ngô và cây lương thực khác thu hoạch được 3.739,5 ha, giảm 5,93% (-235,7 ha), đạt 99,07% diện tích gieo trồng; trong đó chủ yếu là ngô 3.556,5 ha, chiếm 96,65%, năng suất bình quân đạt 50,95 tạ/ha, tăng 1,62% (+0,81 tạ/ha) so với cùng kỳ, do nhiều hộ sử dụng giống mới phù hợp cho năng suất cao đưa vào gieo trồng trong vụ, mặt khác tình hình bệnh trên cây ngô có xu hướng giảm; sản lượng ước đạt 18.959,4 tấn, giảm 6,68% (-1.331,92 tấn) so với cùng kỳ.

Diện tích cây lấy củ có chất bột thu hoạch 2.617 ha, đạt 99,35% diện tích gieo trồng trong vụ. Trong đó, khoai lang 542 ha, tăng 17,1% so với cùng kỳ, tập trung ở Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm, Cát Tiên; năng suất đạt 130,6 tạ/ha, sản lượng ước đạt 7.078,5 tấn, tăng (+1.331,1 tấn) chủ yếu do tăng diện tích; cây sắn (mỳ) 1.864 ha, chiếm 71,23%, giảm 11,96% (-253,3 ha) do diện tích trồng xen trên đất cây lâu năm (cà phê đã phát tán), đất lâm nghiệp ngày càng thu hẹp, chủ yếu ở Đạ Tẻh, Đam Rông, Cát Tiên, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Huoai; năng suất đạt 199,6 tạ/ha, tăng 1,54% so với cùng kỳ; sản lượng đạt 37.240 tấn.

Diện tích rau các loại thu hoạch 20.472,9 ha, tăng 1,49% so với cùng kỳ, tập trung ở thành phố Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương. Năng suất bình quân đạt 290 tạ/ha, giảm 18,76% (-67 tạ/ha); sản lượng cả vụ đạt 589,8 nghìn tấn, giảm 15,8% (-128,9 tấn) so với cùng kỳ, sản lượng giảm chủ yếu ở nhóm rau lấy lá và lấy quả (ớt ngọt, cà chua) do thời tiết trong tháng 11 bị ảnh hưởng của áp thấp gây mưa nhiều với lưu lượng lớn, thủy điện Đạ Nhim xả nước gây ngập ở một số xã của huyện Đơn Dương, Đức Trọng làm trên 2.500 ha bị ảnh hưởng năng suất (trong đó có 700 ha bị mất trắng).

Hoa, cây cảnh các loại thu hoạch 2.608,7 ha, tăng 4,32% (+108 ha) so với cùng kỳ.

Bảng 1: Thu hoạch vụ mùa

 

Thực hiện
 cùng kỳ năm trước

Thực hiện
 kỳ báo cáo

So cùng kỳ (%)

 
 
 

I. Thu hoạch vụ mùa:

48.854,8

48.452,8

99,18

 

1. DT thu hoạch lúa mùa

15.044,2

14.664,5

97,48

 

2. DTTH một số cây khác

33.810,6

33.882,0

100,21

 

 - Ngô, cây lương thực có hạt khác

3.975,2

3.739,5

94,07

 

 - Mía

437,2

398,0

91,03

 

 - Rau các loại

20.172,8

20.472,9

101,49

 

 - Đậu các loại

663,0

777,7

117,31

 

 - Hoa, cây cảnh các loại

2.500,7

2.608,7

104,32

 
         

b. Sản xuất vụ đông xuân 2016-2017

        Chuẩn bị đất gieo trồng: Tính từ đầu vụ đến nay các địa phương trong tỉnh cày bừa được 24.357,6 ha, giảm 5,87% (-1.517,7 ha). Trong đó, diện tích cày bừa bằng máy 21.872,8 ha, chiếm 89,79% diện tích cày bừa, giảm 6,03% (-1.404,5 ha) so với cùng kỳ.

Cây hàng năm: vụ đông xuân cơ cấu cây trồng chủ yếu là lúa nước, rau, đậu và hoa. Một số vùng gần sông, suối tận dụng được nguồn nước gieo trồng thêm một số loại cây lương thực có hạt, khoai lang nhưng không nhiều.

Tính đến ngày 10/01/2017 toàn tỉnh gieo trồng, xuống giống được 23.773,5 ha cây hàng năm các loại, bằng 96,35% (-900,4 ha) so với cùng kỳ.

Cây lương thực có hạt gieo trồng 8.249,2 ha, giảm 9,08% (-823,6 ha) so với cùng kỳ, chủ yếu ở Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, do công tác chuẩn bị đất bị ảnh hưởng bởi vụ mùa kết thúc muộn; mặt khác diện tích gieo trồng một số cây hàng năm có xu hướng giảm dần khi hiệu quả canh tác không cao, một số diện tích được chuyển sang trồng rau, hoa; một số huyện tiến độ gieo cấy đạt thấp như Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai. Trong đó, lúa gieo cấy được 6.509,5 ha, đạt 69,04% kế hoạch, giảm 9,38% so với cùng kỳ, tập trung ở Cát Tiên 3.889 ha, tăng 0,2%; Đạ Tẻh 1.550 ha, giảm 3,1%; Đơn Dương 3.200 ha, tăng 28%; Đức Trọng 580 ha, tăng 9,4%, do ảnh hưởng bởi thời tiết mưa kéo dài, tiến độ gieo cấy ở các huyện không đồng bộ, công tác chuẩn bị nạo vét kênh mương ở Lâm Hà chưa kịp thời; cây ngô gieo trồng 1.739,7 ha, đạt 41,71% kế hoạch, giảm 7,95% (-150,3 ha) so với cùng kỳ, tập trung ở Đạ Tẻh 980 ha, bằng 98,1%, Cát Tiên 523,7 ha, giảm 11,3%, Đạ Huoai 50,2 ha, giảm 39,1%, Bảo Lâm 83,8 ha, Đức Trọng 43 ha, Lạc Dương 36 ha.

Cây lấy củ có chất bột gieo trồng 191,3 ha, tăng 13,64% (+22,9 ha) so với cùng kỳ. Trong đó: Khoai lang gieo trồng 182,4 ha chiếm 95,35% cây có chất bột, trồng tập trung ở Cát Tiên 89,1 ha, Đức Trọng 50 ha, Bảo Lâm 25,2 ha, chủ yếu là giống khoai lang Nhật chất lượng cao.

Tình hình sản xuất rau, hoa chuyển biến theo hướng công nghệ cao, chất lượng sản phẩm ngày càng nâng lên qua từng năm. Diện tích rau, đậu, hoa các loại gieo trồng 12.774 ha, đạt 54,61% kế hoạch, giảm 2,47% (-323,8 ha). Trong đó: Rau các loại gieo trồng 11.130,3 ha, giảm 4,45% (-518,9 ha), diện tích rau được trồng tập trung ở vùng chuyên canh như: Đơn Dương 5.220 ha; Đức Trọng 3.500 ha; Đà Lạt 994,6 ha; Lạc Dương 529 ha; so với cùng kỳ tiến độ gieo trồng giảm, do thời tiết bất thường, việc thu hoạch rau ở vụ trước chậm. Diện tích hoa các loại gieo trồng 1.444,9 ha, tăng 4,81% (+66,3 ha), tập trung ở Đà Lạt 901,68 ha, Đức Trọng 235 ha, Lạc Dương 165 ha, Đơn Dương 85,3 ha, tăng do người dân tích cực đầu tư, mở rộng diện tích đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hoa tươi trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Sản xuất hoa hiện đang được chú trọng đầu tư với nhiều giống hoa mới thích nghi với điều kiện tự nhiên và có giá trị kinh tế cao.

  Cây công nghiệp lâu năm: Tính đến thời điểm hiện nay các địa phương cơ bản đã thu hoạch xong cà phê niên vụ 2015-2016 và tiếp tục đầu tư chăm sóc cây trồng cho niên vụ 2016-2017. Theo kết quả điều tra, diện tích cà phê toàn tỉnh hiện có 160.610,1 ha, chiếm 68,82% diện tích cây lâu năm toàn tỉnh, tăng 1,05% so với cùng kỳ. Tổng diện tích cà phê cho sản phẩm 149.012,7 ha, chiếm 92,11% diện tích hiện có, tăng 0,42% so cùng kỳ. Ước năng suất bình quân đạt 28,31 tạ/ha, tăng 1,51% (+0,42 tạ ha) so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 421,84 nghìn tấn, tăng 2,98% so với cùng kỳ, do người dân tích cực đầu tư phân bón, tưới nước, áp dụng thâm canh, cải tạo, chuyển đổi giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào sản xuất; diện tích cho sản phẩm tăng 1,45% so với niên vụ trước, niên vụ cà phê (2015-2016) thu hoạch trong thời tiết bất thường, đến nay đã bước vào mùa khô nhưng vẫn còn mưa đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc phơi khô và chế biến của người dân, giá cà phê thời điểm hiện nay dao động 41 – 45 nghìn đồng/kg nhân, tăng 33-36% so với cùng kỳ.

Các loại cây lâu năm khác như chè, dâu tằm… do đang trong mùa khô nên tập trung chủ yếu cho công tác chăm sóc như tỉa cành, bón phân, tưới nước.

        * Tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng trong tháng (từ 10/12 - 10/01/2017) như sau:

- Trên cây lúa vụ đông xuân: Rầy nâu gây hại 176,7 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên; đạo ôn cổ bông nhiễm 61 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Di Linh; ốc bươu vàng gây hại 78,8 ha tại Đức Trọng, Đạ Tẻh.

- Trên cây cà chua: Bệnh xoăn lá nhiễm 283,5 ha, giảm 197,9 ha (34 ha nhiễm nặng); bệnh héo xanh nhiễm 44,9 ha; sâu xanh gây hại 100 ha.

- Trên cây rau họ thập tự: Bệnh sưng rễ nhiễm 148,9 ha.

- Trên cây cà phê: Sâu đục thân gây hại 1.290,7 ha tại Đà Lạt (220 ha nhiễm nặng); bọ xít muỗi gây hại 1.642,4 ha.

- Trên cây chè: Bọ cánh tơ gây hại 1.229,6 ha; bọ xít muỗi gây hại 1.395 ha;

- Trên cây điều: Bệnh thán thư gây hại 1.869 ha; bọ xít muỗi gây hại 1.532,1 ha.

Hiện các cơ quan chức năng cùng các địa phương đang theo dõi, giám sát chặt chẽ các vùng bị sâu bệnh, dịch hại trên các loại cây trồng đề ra biện pháp, chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân phòng chống kịp thời, không để lây lan trên diện rộng.

1.2. Sản xuất lâm nghiệp

       Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2017, các ngành chức năng tiến hành kiểm tra nghiệm thu công trình lâm sinh năm 2016, đồng thời triển khai kế hoạch 2017 (phát dọn thực bì, chăm sóc cây giống chuẩn bị cho niên vụ trồng rừng); triển khai thực hiện công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích năm 2016 chuyển sang 395.709 ha bằng các nguồn vốn khác nhau cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức, cá nhân thuộc diện nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn. Dự ước đến hết tháng 01/2017 công tác rà soát, kiểm tra ký kết chuyển giao hợp đồng giao khoán  thực hiện được 79.500 ha, đạt 20,1% kế hoạch, tăng 0,6% so với cùng kỳ.

       Khai thác lâm sản ước tính tháng 01/2017 sản lượng gỗ tròn các loại khai thác ở các loại hình kinh tế trong tỉnh 4.250 m3, giảm 44,23% so với cùng kỳ. Sản lượng gỗ khai thác giảm chủ yếu ở rừng tự nhiên, do chủ trương của Chính phủ đóng cửa rừng tự nhiên hạn chế xâm hại đến tài nguyên rừng trong việc bảo tồn nhằm đa dạng hệ sinh thái rừng; sản lượng khai thác chủ yếu tận thu, tỉa thưa rừng trồng trong quá trình chăm sóc rừng. Sản lượng củi khai thác, thu nhặt tận dụng trong quá trình chăm sóc bảo vệ rừng ở các loại hình kinh tế 10.200 ster, giảm 47,69%. Lồ ô các loại 97 nghìn cây, giảm 50,51%; song mây 2 nghìn sợi, giảm 50%; mung cây 30 nghìn cây, giảm 40% so với cùng kỳ.

       Thời tiết những tháng cuối năm 2016 thuận lợi cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, mưa kéo dài, độ ẩm cao hạn chế được tình trạng cháy rừng. Trong tháng, hoàn thành thẩm định 40 phương án phòng cháy chữa cháy rừng của các đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm lâm và trả kết quả theo đúng thời gian của quy trình ISO. Tiếp tục thực hiện việc tổ chức, lên kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong suốt mùa khô. Lực lượng và phương tiện luôn được bố trí thường trực, sẵn sàng cơ động tham gia chữa cháy khi có cháy xảy ra. Các đơn vị chủ rừng tuân thủ quy trình kỹ thuật     (xử lý thực bì, phát dọn cỏ bụi, đốt trước có điều khiển, xây dựng đường băng cản lửa) làm giảm vật liệu cháy ở rừng thông, cảnh quan ước tính trên 70 nghìn ha.

Từ 20/12/2016 đến 20/01/2017 các ngành chức năng đã phát hiện, lập biên bản 105 vụ vi phạm lâm luật, giảm 18,6% (-24 vụ) so với cùng kỳ, chủ yếu ở hành vi phá rừng trái phép 24 vụ, giảm 22,58%, diện tích rừng bị chặt phá 1,9 ha, giảm 83,48%; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản 17 vụ, giảm 51,43%; mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 23 vụ, giảm 59,65% so với cùng kỳ. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý 62 vụ, trong đó: xử lý hành chính 62 vụ. Lâm sản, phương tiện tịch thu qua xử lý vi phạm: 21 chiếc phương tiện, dụng cụ các loại; 95,67 m3 gỗ các loại. Thu nộp ngân sách 0,37 tỷ đồng.

          2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 01 năm 2017 tăng 5,09% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm 7,31%, là tháng tết nên nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm khai khoáng chững lại, nguồn nguyên liệu khai thác đá hạn chế, thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường tài nguyên. Sản phẩm đá xây dựng dự tính đạt 93,5 ngàn m3, giảm 27,11% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,07% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 5,5% (trong đó: dược phẩm khác chưa phân vào đâu đạt 18,35 tấn, tăng 187,86%; sản phẩm thuốc chứa pênixilin hoặc kháng sinh dạng lỏng đạt 5,1 ngàn lít, tăng 15,91%); ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 5,3% (trong đó: sản phẩm hạt điều khô đạt 146 tấn, tăng 34,17%; quả và hạt ướp lạnh đạt 372 tấn, tăng 30,99%; rau ướp lạnh đạt 889 tấn, tăng 4,83%; chè nguyên chất đạt 4,73 ngàn tấn, tăng 0,49%); sản xuất kim loại tăng 5,29% (trong đó: sản phẩm Alumin đạt 43,5 ngàn tấn, tăng 5,29%); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 2,13% (trong đó: sản phẩm phân bón NPK của công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng đạt 2.474 tấn, tăng 2,1%).

Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ như: ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 9,37%; ngành dệt giảm 8,75% (trong đó: sản phẩm vải dệt thoi từ sợi tơ tằm đạt 239 ngàn m2, giảm 10,6%); ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 5,44% (trong đó: sản phẩm gạch xây dựng đạt 19,6 triệu viên, giảm 5,44%); ngành sản xuất trang phục giảm 4,26% (áo khoác dài, áo khoác không tay, áo khoác có mũ, áo da cho người lớn dệt kim hoặc đan móc 255 ngàn cái, giảm 6,67% do sức tiêu thụ sản phẩm còn thấp, khả năng cạnh tranh của sản phẩm chưa cao, một số doanh nghiệp chuyển từ sản xuất sản phẩm sang gia công sản phẩm).

Chỉ số sản xuất ngành phân phối điện, khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí tăng 11,27%  so với cùng kỳ. Ở thời điểm hiện tại các hồ thủy điện trên địa bàn đã tích đủ lượng nước cần thiết, đảm bảo yêu cầu phát điện và điều phối nước cho vùng hạ du trong năm 2017, đồng thời tăng khả năng sản xuất điện góp phần cung cấp nguồn năng lượng điện cho hệ thống điện quốc gia và cũng đảm bảo yêu cầu giữ gìn an toàn cho hệ thống hồ, đập thủy điện. Sản lượng điện thương phẩm đạt 85 triệu kwh, tăng 0,88% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,26% so với cùng kỳ. Trong đó, khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 6,84% và hoạt động thu gom rác thải tăng 7,59% so với cùng kỳ.

Bảng 2: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01

 

 

 

 

 

Chỉ số

Tháng 01

 năm 2015

so với cùng kỳ

(%)

Chỉ số

tháng 01

năm 2016

so với cùng kỳ

(%)

Chỉ số

tháng 01

năm 2017

so với cùng kỳ

(%)

Toàn ngành công nghiệp

116,80

112,33

105,09

  1. Khai khoáng

109,35

74,28

92,69

  1. Chế biến, chế tạo

123,44

123,02

103,07

  1. Sản xuất, phân phối điện

106,26

101,19

111,27

  1. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

105,70

111,51

107,26

* Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12 năm 2016 tăng 51,96% so với cùng kỳ. Chủ yếu ở một số ngành: sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 379,46%; ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 17,97%. Bên cạnh đó, chỉ số tiêu thụ những ngành công nghiệp khác trong tháng có xu hướng giảm so với cùng kỳ như: ngành dệt giảm 44,19%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 28,42%; sản xuất trang phục giảm 26,3%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 25,92%; sản xuất chế biến thực phẩm giảm 4,9%.

* Chỉ số tồn kho tháng 12/2016 tăng 35,88% so với cùng kỳ. Ngành sản xuất và chế biến thực phẩm tăng 73,99%; sản xuất trang phục tăng 65,79%; sản xuất sản phẩm từ  khoáng phi kim loại khác tăng 12,88%; ngành dệt tăng 8,03%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 54,29%; ngành chế biến và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 32,18%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 18,71% so với cùng kỳ.

* Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tháng 01 năm 2017 giảm 2,38% so với cùng kỳ. Chia theo ngành kinh tế: ngành khai khoáng tăng 1,24%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3,4%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt giảm 0,87% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,97% so với cùng kỳ. Chia theo khu vực: doanh nghiệp nhà nước tăng 0,15%; doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 5,61%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 2,49% so với cùng kỳ.

3. Tình hình đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Từ đầu năm đến 24/01/2017 tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 79 doanh nghiệp, tăng 2,6% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký 384,9 tỷ đồng, tăng 112%; số lượng đơn vị trực thuộc thành lập mới 33 đơn vị, tăng 57%; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có 80 doanh nghiệp, giảm 27%; số doanh nghiệp đăng ký giải thể tự nguyện có 71 doanh nghiệp.

4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Để chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, một số doanh nghiệp tham gia bình ổn giá và dự trữ hàng hóa phục vụ Tết như Chi nhánh công ty cổ phần Espace business Huế tại Đà Lạt (Siêu thị Big C Đà Lạt), công ty TNHH Sài Gòn Coop Bảo Lộc (Siêu thị Coop Bảo Lộc), công ty cổ phần Thương mại Lâm Đồng, Ban quản lý chợ Đà Lạt, Ban quản lý chợ Liên Nghĩa – Đức Trọng, … đã chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào để có thể cung ứng phù hợp với thị trường, tập trung ở các nhóm hàng như bánh kẹo, nước giải khát, bia, gạo các loại, muối, bột ngọt, dầu ăn … đảm bảo hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Bên cạnh đó, việc áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lãi suất vay trong thời gian 04 tháng tính từ ngày 01/01/2017 đến 30/4/2017 cho các hợp tác xã, các doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn giá trong dịp Tết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân, bảo đảm cung ứng hàng hóa đầy đủ không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng và không để tồn đọng hàng hóa sau dịp Tết.

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2017 đạt 3.470,5 tỷ đồng, tăng 11,27% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 255,8 tỷ đồng, tăng 6,37%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 3.172,6 tỷ đồng, tăng 12,32% (kinh tế tư nhân đạt 870,6 tỷ đồng, tăng 32,55%; kinh tế cá thể đạt 2.301,7 tỷ đồng, tăng 6,18%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 42,1 tỷ đồng, giảm 21,68% so với cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 01/2017 ước đạt 2.577,5 tỷ đồng, tăng 11,61% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 108,2 tỷ đồng, tăng 12,85%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.430,3 tỷ đồng, tăng 12,04%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 39 tỷ đồng, giảm 12,06% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng chủ yếu như nhóm lương thực, thực phẩm đạt 1.152,9 tỷ đồng, tăng 27,1%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 207,4 tỷ đồng, tăng 4,18%; nhóm phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) đạt 201,1 tỷ đồng, tăng 1,49%.

- Doanh thu dịch vụ khác (trừ ăn uống, lưu trú và lữ hành) tháng 01/2017 ước đạt 376,7 tỷ đồng, tăng 11,52%; trong đó, doanh thu dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 215,5 tỷ đồng, tăng 26,76%; doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 82,5 tỷ đồng, tăng 0,73% so với cùng kỳ.

          - Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 01/2017 ước đạt 514,9 tỷ đồng, tăng 9,44% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 76,1 tỷ đồng, tăng 8,71%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 438,8 tỷ đồng, tăng 9,56% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách phục vụ đạt 331,8 nghìn lượt khách, tăng 4,9% so với cùng kỳ; trong đó, khách ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt 330,5 nghìn lượt khách, tăng 6,45% (khách trong nước đạt 295,3 nghìn lượt khách, tăng 3,76%; khách quốc tế đạt 35,2 nghìn lượt khách, tăng 36,13%).

- Doanh thu du lịch lữ hành tháng 01/2017 ước đạt 1,4 tỷ đồng, tăng 16,67% so với cùng kỳ; tổng số khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 1.356 lượt khách, tăng 13,19%.

         5. Vận tải, bưu chính viễn thông

- Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tháng 01/2017 đạt 432,6 tỷ đồng, tăng 13,98% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 267,4 tỷ đồng, tăng 5,44%; doanh thu vận tải hàng không đạt 141,2 tỷ đồng, tăng 27,03%; doanh thu kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 24 tỷ đồng, tăng 62,36% so với cùng kỳ.

- Vận tải hành khách tháng 01/2017 ước đạt 3.371 nghìn hành khách, tăng 7,45% và luân chuyển đạt 373,5 triệu hành khách.km, tăng 4,48% so với cùng kỳ; trong đó: vận tải hành khách đường bộ ước đạt 3.300,8 nghìn hành khách, tăng 7,1% và luân chuyển đạt 338,4 triệu hành khách.km, tăng 2,69%; vận tải hành khách hàng không đạt 64,7 nghìn hành khách, tăng 29,5% và luân chuyển đạt 35,2 triệu hành khách.km, tăng 25,47%.

- Khối lượng hàng hoá vận chuyển đường bộ tháng 01/2017 ước đạt 859,3 nghìn tấn, tăng 6,63% và luân chuyển đạt 122,8 triệu tấn.km, tăng 6,79% so với cùng kỳ.

- Doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông tháng 01/2017 ước đạt 151,8 tỷ đồng, tăng 36,73% so với cùng kỳ. Số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 10.920 thuê bao; trong đó, thuê bao di động đạt 10.700 thuê bao, thuê bao cố định đạt 220 thuê bao. Số thuê bao internet phát triển mới đạt 3.700 thuê bao, giảm 15,16% so với cùng kỳ.

II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ

         1. Chỉ số giá

         1.1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

          Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2017 tăng nhẹ, đây là xu hướng tăng hàng năm do nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp Tết tăng, đã gây sức ép lên mặt bằng giá. Tuy nhiên, có một số yếu tố quan trọng góp phần bình ổn mặt bằng giá như: các doanh nghiệp sản xuất chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, giá cả hợp lý, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán; mặt bằng lãi suất ổn định; việc tham gia bình ổn giá của một số đơn vị trên địa bàn; các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, kiểm soát vấn đề kê khai giá và niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đã kiềm chế bớt tốc độ tăng CPI.

 CPI tháng 01/2017 tăng 0,36% so với tháng 12/2016, tăng 4% so với cùng kỳ. Cụ thể: nhóm giao thông tăng 3,33%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,28%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,76%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,38%; nhóm nhà ở, chất đốt và VLXD tăng 0,26%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,2%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,17%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,06% so với tháng trước. Bên cạnh đó; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,25%, trong đó, nhóm lương thực tăng 0,22%; nhóm thực phẩm giảm 0,49%; nhóm ăn uống ngoài gia đình ổn định; nhóm bưu chính viễn thông, nhóm giáo dục ổn định so với tháng trước.

1.2. Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ

Giá vàng 99,99 trên địa bàn tỉnh ngày 23/01/2017 được bán ra bình quân 3,32 triệu đồng/chỉ, giảm 0,06% so với tháng trước tăng 10,2% so với cùng kỳ. Giá USD bán ra bình quân tháng 01/2017 dao động ở mức 22.620 đồng/USD. Chỉ số giá USD tháng 01/2017 giảm 0,12% so với tháng trước và giảm 0,89% so với cùng kỳ.

         2. Đầu tư - xây dựng

                   Thời tiết Lâm Đồng trong tháng 01 năm 2017 nắng ráo nên rất thuận lợi cho việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng nhưng lại trùng với tết Nguyên Đán thời gian nghỉ dài nên tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn đạt thấp so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung thực hiện các công trình chuyển tiếp trong năm 2016 và các công trình mới thuộc kế hoạch năm 2017 đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

         Dự ước vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh đạt 84,5 tỷ đồng, đạt 82,63% so với cùng kỳ, trong đó:

         Nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 73,1 tỷ đồng, chiếm 86,52% trong tổng vốn, đạt 90,48% so với cùng kỳ; trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 27 tỷ đồng; vốn trung ương hỗ trợ theo mục tiêu đạt 20,6 tỷ đồng; nguồn vốn từ xổ số kiến thiết đạt 13,3 tỷ đồng.

         Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 11,4 tỷ đồng, chiếm 13,48% trong tổng vốn, bằng 54,54% so với cùng kỳ.

      * Tiến độ thực hiện một số dự án/công trình từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh trong tháng 01/2017.

Dự án quảng trường Đà Lạt, trường mầm non Xuân Trường, đường Lương Thế Vinh, Sương Nguyệt Ánh... (Thành phố Đà Lạt); tiếp tục thực hiện: đường Phan Đình Phùng, đường Nguyễn Công Trứ, trường THCS Lộc Nga, xây dựng kho lưu trữ các phòng ban chuyên môn Thành phố...(Thành phố Bảo Lộc); tiếp tục xây dựng hồ chứa nước Đạ Chao, hồ thủy lợi đập Bằng Lăng, … (Đam Rông); Đường Langbiang thị trấn Lạc Dương, đường Đạ Sar- Xã Lát, ổn định dân di cư Đưng K’si, trạm y tế xã Đưng K’nớ, trung tâm văn hóa huyện…(Lạc Dương). Công trình/ dự án đường Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban, sửa chữa đường GTNT thôn Preteing 2 Phú Sơn, đài tưởng niệm liệt sỹ Lâm Hà...(Huyện Lâm Hà); Công trình/ dự án mở rộng trung tâm y tế, nhà văn hóa huyện Đơn Dương,  hồ chưa nước Sao Mai, các công trình thuộc chương trình nông thôn mới...(Huyện Đơn Dương). Công trình/ dự án đường Đào Duy Từ, đường qua cầu Sre Mil xã Đinh Trang Hòa, đường Trần Quốc Toản, quảng trường thuộc trung tâm văn hóa thể thao huyện...(Huyện Di Linh). Công trình/ dự án Đường nội thị thị trấn Lộc Thắng, đường GT từ Lộc thành đi Đại Lào, nhà văn hóa thể thao huyện, chương trình nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn ...(Huyện Bảo Lâm). Công trình/ dự án nhà máy cấp nước huyện, trường THCS Phước Cát 2, Phù Mỹ, sân vận động Thị trấn Cát Tiên, trạm bơm Quảng Ngãi, đường giản dân xã Đồng Nai Thượng...(Huyện Cát Tiên).

* Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Dự ước tháng 01 năm 2017, đạt hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu thực hiện các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục và chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

         3. Hoạt động tài chính, tín dụng

3.1. Hoạt động tài chính

Xác định thuế, phí là nguồn thu chủ yếu của tỉnh, do vậy ngay từ đầu năm 2017 ngành Thuế đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành rà soát các khoản thu, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế như tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, chú trọng công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến 15/01/2017 đạt 107,3 tỷ đồng, tăng 47,54% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 95,2 tỷ đồng, tăng 45,98% so với cùng kỳ. Trong thu nội địa, thu từ doanh nghiệp Trung ương đạt 10,3 tỷ đồng, tăng 472,88%; thu từ doanh nghiệp địa phương đạt 1,8 tỷ đồng,  tăng 576,56%; thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 224 triệu đồng, giảm 52,74%; thu thuế ngoài quốc doanh đạt 13,1 t đồng, giảm 22,03%; thuế thu nhập cá nhân đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 55,56%; lệ phí trước bạ đạt 13,5 tỷ đồng, tăng 31,96%; thu phí, lệ phí đạt 14,4 tỷ đồng; thu từ đất, nhà đạt 21,6 tỷ đồng, giảm 11,53% so với cùng kỳ. Thu thuế qua hải quan đạt 11,6 tỷ đồng, tăng 161,55% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách địa phương từ đầu năm đến ngày 15/01/2017 đạt 742,7 tỷ đồng, tăng 199,76% so với cùng kỳ. Trong đó, thu điều tiết đạt 91,1 tỷ đồng, tăng 37,27%; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương đạt 650 tỷ đồng, tăng 361,11% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến 15/01/2017 đạt 411,6 tỷ đồng, tăng 70,08% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 93 tỷ đồng, giảm 15,65%; chi thường xuyên đạt gần 65 tỷ đồng, giảm 33,61%. Trong tổng chi thường xuyên; chi giáo dục đào tạo đạt 24,7 tỷ đồng, giảm 0,36%; chi sự nghiệp kinh tế đạt 758 triệu đồng, giảm 79,47%; chi quản lý hành chính đạt 17,6 tỷ đồng, giảm 58,12% so với cùng kỳ.

3.2. Hoạt động tín dụng

          Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các Chính sách tiền tệ như: điều hành cung tiền hợp lý tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng ổn định lãi suất huy động, có điều kiện phấn đấu giảm lãi suất cho vay và hỗ trợ việc phát hành thành công khối lượng lớn trái phiếu Chính phủ với lãi suất thấp, đồng thời hỗ trợ ổn định tỷ giá và đảm bảo kiểm soát lạm phát, tiếp tục cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn theo chính sách cho vay, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cho vay tái canh cây cà phê.

          Năm 2016 vốn huy động đạt 38.171 tỷ đồng, tăng 26,46% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt 31.404 tỷ đồng, chiếm 82,27% tổng vốn huy động, tăng 27,35%; tiền gửi thanh toán, tiền gửi khác đạt 6.767 tỷ đồng, chiếm 17,73% tổng vốn huy động, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Năm 2016 tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 53.528 tỷ đồng, tăng 25,61% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trung dài hạn 18.853 tỷ đồng, chiếm 35,22% tổng dư nợ, tăng 21,52%; dư nợ ngắn hạn 34.675 tỷ đồng, chiếm 64,78% tổng dư nợ, tăng 27,94% so với cùng kỳ.

         Năm 2016 tổng nợ xấu của các tổ chức tín dụng là 327 tỷ đồng, chiếm 0,61% tổng dư nợ, tăng 9,36% cùng kỳ.

         4. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

         4.1. Xuất khẩu hàng hóa

         Kim ngạch xuất khẩu tháng 01/2017 đạt 50,2 triệu USD, tăng 38,56% so với cùng kỳ. Trong đó: kinh tế nhà nước đạt 17,8 triệu USD, tăng 55,12%; kinh tế tư nhân đạt 14,1 triệu USD, tăng 38,08%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,2 triệu USD, tăng 25,14% so với cùng kỳ. Các mặt hàng như: Alumin đạt 55 nghìn tấn, trị giá 16,5 triệu USD, tăng 10,48% về lượng và tăng 53,6% về giá trị; hàng rau quả đạt 628,4 tấn, trị giá 1,4 triệu USD, tăng 0,62% về lượng và giảm 15,21% về giá trị; hạt điều đạt 106 tấn, trị giá 946 nghìn USD, giảm 26,9% về lượng và giảm 15,08% về giá trị; cà phê đạt 7.918 tấn, trị giá 18,5 triệu USD, tăng 49,93% về lượng và tăng 66,48% về giá trị; chè chế biến đạt 1.409,4 tấn, trị giá 3,3 triệu USD, tăng 7,97% về lượng và tăng 16,97% về giá trị; sản phẩm bằng plastic đạt 217 nghìn USD, giảm 45,34%; hàng dệt may đạt 1,4 triệu USD, giảm 31,46%; hàng hóa khác đạt 6,9 triệu USD, tăng 34,72% so với cùng kỳ.

         5.2. Nhập khẩu hàng hóa     

         Kim ngạch nhập khẩu tháng 01/2017 đạt 11,6 triệu USD, tăng 197,28% so với cùng kỳ. Trong đó: kinh tế tư nhân đạt 8,8 triệu USD, tăng 476,24%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,7 triệu USD, tăng 15,68% so với cùng kỳ. Các sản phẩm nhập khẩu như: sản phẩm phân bón đạt 468 tấn, trị giá 317 nghìn USD, tăng 102,6% về lượng và tăng 496,99% về giá trị; tơ, xơ, sợi dệt đạt 18,7 tấn, trị giá 446,5 nghìn USD, giảm 21,1% về lượng và tăng 13,93% về giá trị; vải may mặc đạt 302 nghìn USD, giảm 3,3%; sắt thép các loại đạt 20 nghìn tấn, trị giá 7,5 triệu USD; hàng hóa khác đạt 1,7 triệu USD, giảm 36,41% so với cùng kỳ.

         III. ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC

1. Tình hình hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

UBND tỉnh Lâm Đồng đã triển khai cho các ngành chức năng và UBND cấp huyện thực hiện Quyết định số 01/QĐ-CTN, ngày 03/01/2017 của Chủ tịch nước từ nguồn ngân sách Trung ương tặng quà cho các đối tượng có công với Cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 với tổng nguồn kinh phí Trung ương cấp khoảng 2 tỷ đồng. 

            Bên cạnh đó, ngày 11/01/2017 UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc trợ cấp đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, cận nghèo và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong dịp Tết, định mức cụ thể như sau: (1) Mẹ Việt Nam Anh hùng: 2,5 triệu đồng/người; (2) Anh hùng Lực lượng vũ trang,...: 1,5 triệu/ người; (3) Thương binh loại B,...: 600.000 đồng/người; (4) Thương binh loại A,...:  400.000 đồng/người; (5) Thương binh các hạng còn lại,...: 300.000 đồng/người; (6) Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp các hạng còn lại đã về gia đình và đang hưởng trợ cấp hàng tháng,...: 200.000 đồng/người; (7) Đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp: 200.000 đồng/người;  (8) Đối tượng được nuôi dưỡng, điều trị tại các cơ sở bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp: 250.000 đồng/người; (9) Hỗ trợ cho 03 cơ sở ngoài tỉnh nhận giáo dục, chữa bệnh cho người của tỉnh: 10 triệu đồng/cơ sở; (10) Hộ nghèo theo chuẩn nghèo 2016-2020: 250.000 đồng/hộ; (11) Hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo 2016-2020: 200.000 đồng/hộ; (12) Hỗ trợ công an tỉnh 300 triệu đồng; (13) Hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 200 triệu đồng; (14) Hỗ trợ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh: 100 triệu đồng;...Ngoài ra, Lãnh đạo của Tỉnh và các sở, ban ngành trong tỉnh sẽ thăm và tặng quà chúc Tết đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và gia đình chính sách tiêu biểu gồm:  Quà thăm mỗi xã 01 công trình trị giá 500 triệu đồng; 01 phần quà trị giá 1 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền mặt; Quà thăm cơ quan, đơn vị: 01 phần quà trị giá 1 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền mặt (mỗi huyện, thành phố thăm 02 cơ quan, đơn vị); Quà thăm gia đình chính sách tiêu biểu: 01 phần quà trị giá 200.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt (mỗi huyện, thành phố thăm 02 gia đình chính sách); Quà thăm bệnh nhân: 500.000 đồng/phần (đối với đơn vị thăm là bệnh viện, ngoài chúc Tết chung, Đoàn bố trí thăm 10 bệnh nhân/01 bệnh viện). Với tổng nguồn ngân sách tỉnh cấp: 23,8 tỷ đồng và các nguồn khác khoảng 3 tỷ đồng.

            Tổng nguồn tiền hỗ trợ thăm hỏi và tặng quà cho tất cả các đối tượng trong dịp tết là 28,82 tỷ đồng, tương đương với năm trước (dự kiến quà và tiền mặt sẽ bàn giao hoàn thành vào ngày 23/01/2017 nhằm ngày 26 tháng chạp).

            Riêng ngân sách của tỉnh (23,82 tỷ đồng) chi cho 96.559 đối tượng (suất quà) cụ thể như sau: Đối tượng người có công, bảo hiểm xã hội gồm 31.546 đối tượng với số tiền là 9,9379 tỷ đồng; Đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ nhân viên cơ sở bảo trợ gồm 33.413 đối tượng với số tiền là 6,78 tỷ đồng; Đối tượng hộ nghèo và cận nghèo gồm 31.600 đối tượng với số tiền là 7,1 tỷ đồng.

2. Hoạt động văn hóa - tuyên truyền    

Trong tháng 01 năm 2017, ngành Văn hoá - Thông tin chuẩn bị chào đón “Mừng Đảng, Mừng Xuân” nhất là công tác thông tin - tuyên truyền mừng sinh nhật Đảng lần thứ 87 (3/02/1930- 03/02/2017) thông qua hình thức treo băng rôn, pa nô sẽ được bố trí ở những nơi đông dân cư, nhất là xung quanh khu vực Hội xuân. Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh công bố Quyết định không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; dành thời gian và kinh phí để chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách; đồng thời, có kế hoạch tổ chức các chương trình văn hóa - nghệ thuật phù hợp để phục vụ nhân dân và du khách trong thời khắc giao thừa và thời gian nghỉ tết đảm bảo thiết thực, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả; phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán của địa phương.

Bảo tàng tỉnh mở cửa thường xuyên phục vụ 1.021 lượt khách đến tham quan; trong đó có 56 khách quốc tế. Thư viện tỉnh mở cửa phục vụ trên 400 lượt bạn đọc.

Để chuẩn bị cho nhân dân vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi lành mạnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, các điểm kinh doanh như các điểm kinh doanh và sử dụng băng hình, đĩa CD-VCD không có dán nhãn kiểm soát của Cục Điện ảnh và Cục Nghệ thuật Biểu diễn, treo biển hiệu, băng rôn không phép, phòng Karaoke có âm lượng vượt mức cho phép, phát hành lịch quá giá quy định và bán tranh ảnh không rõ nguồn gốc.

3. Hoạt động thể dục - thể thao

Tháng 01 năm 2017, hoạt động thể dục- thể thao Lâm Đồng tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với phương châm đưa thể dục thể thao về cơ sở nhằm phát triển phong trào TDTT quần chúng rộng khắp. Các phòng VHTT-TT và trung tâm VH-TT các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động, thu hút nhiều đối tượng thuộc các lứa tuổi tham gia vào việc rèn luyện sức khoẻ, vui chơi lành mạnh góp phần xây dựng đời sống văn hoá mới ở địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

 Thể thao thành tích cao: Tham gia giải việt dã Bình Dương mở rộng từ ngày 30/12/2016 đến ngày 02/01/2017, kết quả đạt 01 huy chương đồng (đồng đội nam); giải vô địch việt dã leo núi Bà Rá toàn quốc từ ngày 02-07/01/2017 tại Bình Phước, kết quả đạt 02 huy chương (01 HCV giải đồng đội nam trẻ và 01 HCB giải cá nhân nam trẻ).

Thể thao quần chúng: Tổ chức giải cờ tướng mừng Đảng mừng xuân Đinh Dậu 2017.

4. Giáo dục - đào tạo

Cùng với nhiệm vụ thường xuyên, hoạt động toàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng ổn định; các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện tích cực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong tháng.

Tổ chức thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2017; theo dõi, chỉ đạo cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp, Hùng biện tiếng Anh cấp cơ sở. Tổ chức Cuộc thi KH-KT, thi Tiếng Anh, Toán qua mạng internet cấp tỉnh; theo dõi công tác duy trì phổ cập giáo dục THCS. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, đánh giá học kỳ 1; phối hợp Tổ chức Cầu Vồng châu Á đi khảo sát học sinh khuyết tật học hòa nhập tại 12 huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng; hỗ trợ tổ chức chuyên đề cho 02 trường chuyên biệt. Tổng kết công tác xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; tập hợp bài giảng e-Learning gửi Bộ GDĐT; tổ chức Cuộc thi KH-KT năm 2017. Tổ chức kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (đợt 2); hoạt động bán trú và sử dụng trang thiết bị trong trường mầm non; việc quản lý các cơ sở tư thục. Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, thành phố.

          5. Hoạt động y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm 

Ngoài hoạt động thường xuyên, tháng 01/2017 ngành y tế Lâm Đồng tiếp tục giám sát dịch cúm A (H1N1), (H5N1), (H5N6), (H5N8), (H7N9), tiêu chảy cấp, sốt rét và sốt xuất huyết trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đầu tháng đến nay, không có dịch sốt rét xảy ra, có 16 trường hợp mắc bệnh, giảm 3 trường hợp so với cùng kỳ, không có tử vong. Sốt xuất huyết có 12 trường hợp mắc bệnh, giảm 1 trường hợp so với cùng kỳ, không có tử vong. Không phát hiện thêm bệnh phong mới, hiện toàn tỉnh đang quản lý 185 bệnh nhân. Phát hiện 5 bệnh nhân lao mới, không có tử vong.

Công tác phòng chống bệnh HIV/AIDS: không trường hợp nhiễm HIV mới (tích luỹ: 1.136 trường hợp), không có trường hợp mắc AIDS mới (tích lũy: 263 trường hợp), không có trường hợp tử vong do AIDS mới (tích luỹ: 504 trường hợp).

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: từ đầu năm đến nay không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trên địa bàn toàn tỉnh. Ngành y tế đã và đang phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra vệ sinh ăn toàn thực phẩm các điểm kinh doanh trước dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

         6. Tai nạn giao thông

Trong tháng, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành kế hoạch số 251/KH-BATGT ngày 22/12/2016 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 10/KH-BATGT ngày 09/01/2017 về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Trực bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2017; Ban hành văn bản đề nghị Chi cục Quản lý đường IV.1 khảo sát, sơn lại vạch kẻ đường tại Km235+100 Quốc lộ 20 đoạn trước cổng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh (PC67) để thuận tiện cho quá trình liên hệ công tác và bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân. Đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông Đất Việt Sự Kiện treo 27 bảng pano tuyên truyền về an toàn giao thông tại tường rào cạnh cổng trường học và UBND một số xã, phường trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố thuộc tỉnh tuyên truyền các nội dung: 300 cuốn tài liệu Quy chuẩn báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, 50.000 tờ rơi “Đã uống rượu bia, không lái xe”, 15 DVD “Hướng dẫn sử dụng áo phao và đội mũ bảo hiểm”, 15 DVD “Thông điệp an toàn giao thông Tết 2017”. Tính từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/01/2017, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông; làm chết 23 người; bị thương 13 người. Trong tháng lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 4.454 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 2,6 tỷ đồng, tước 215 giấy phép lái xe, tạm giữ 15 ô tô, 504 mô tô. Phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký mới: 439 ô tô và 6.913 mô tô. Tổng phương tiện đang quản lý là 44.049 ô tô và 853.508 mô tô.

7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Từ đầu năm đến ngày 20/01/2017 trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra vụ hỏa hoạn, cháy nổ nào.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 ngay từ đầu năm tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 với mục tiêu: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ trong thực hiện ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, giáo dục, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tập trung tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt