Tin tức - Sự kiện
Thông báo về việc tổ chức ôn thi công chức, viên chức ngành Thống kê năm 2016

Nhằm hệ thống lại kiến thức các môn thi và những nội dung trọng tâm cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi công chức, viên chức ngành Thống kê năm 2016 đạt kết quả cao, theo Thông báo số 102/TB-TCTK ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Tổng cục Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê II tổ chức các lớp ôn luyện kiến thức theo file dưới đây

Thông báo ôn thi


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt