Tin tức - Sự kiện
Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập ngành Thống kê Lâm Đồng (15/12/1975 - 15/12/2015)
Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Tổng cục Thống kê. Chiều ngày 15/12/2015, tại Nhà nghỉ Tổng Liên Đoàn Lao động Đà Lạt, Cục Thống kê Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập ngành Thống kê Lâm Đồng (15/12/1975 – 15/12/2015).

Đến dự và chung vui cùng lãnh đạo và công chức, người lao động ngành Thống kê Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng - Tổng cục Thống kê; đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí K’Mac Ủy viên Ban Thường vụ,Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Kim Khang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo một số Cục Thống kê các tỉnh, thành phố và đông đủ công chức và người lao động ngành Thống kê Lâm Đồng hiện đang công tác, đã nghỉ hưu và chuyển công tác.

Trong diễn văn Lễ kỷ niệm, đ/c Nguyễn Tấn Châu, Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng đã đánh giá quá trình hình thành và phát triển của ngành, đặc biệt là những thành tích qua 40 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những thành tích đáng trân trọng và tự hào, được Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (2007); Huân chương Lao động hạng Nhì (2012); Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc liên tục từ năm 2003 đến 2007, Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Cờ thi đua từ 2008 - 2015. Đặc biệt, tại Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng vinh dự được nhận cờ thi đua 5 năm 2011-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngoài ra UBND tỉnh Lâm Đồng tặng nhiều Bằng khen cho tập thể và cá nhân. Bên cạnh đó còn có 4 tập thể nhỏ và 5 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Những kết quả trên trước hết nhờ có sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Thống kê, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành địa phương, sự cộng tác của các đối tượng cung cấp thông tin thống kê, đặc biệt có sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, công chức và người lao động trong ngành Thống kê tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu:  (1) Sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng trong việc phát huy dân chủ ở cơ quan; (2) Đổi mới công tác tổ chức và cán bộ; (3) Phát huy quyền và nghĩa vụ của mỗi CBCC và người lao động trong toàn ngành; (4) Quan tâm đầu tư nghiên cứu khoa học; (5) Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCC và người lao động; (6) Duy trì thường xuyên phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Thống kê Lâm Đồng  đạt được trong 40 năm qua. Đặc biệt, trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đ/c Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhất trí cao với các bài học kinh nghiệm mà đ/c Cục trưởng đã đề cập, đề nghị ngành Thống kê Lâm Đồng tiếp tục thực hiện tốt các bài học này. Đồng thời ngành Thống kê Lâm Đồng cần triển khai một số công việc trong thời gian tới đó là:

Thứ nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành đó là bảo đảm cung cấp thông tin thống kê với chất lượng ngày càng cao cho Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Đây là đòi hỏi vì sự phát triển của ngành Thống kê Việt Nam và đất nước. Trong tình hình hiện nay, phải nhận thức đầy đủ những yêu cầu cao của quá trình hội nhập quốc tế, yêu cầu thông tin của các cấp lãnh đạo, của các đối tượng dùng tin, từ đó tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng thông tin thống kê theo yêu cầu: chính xác, đầy đủ, kịp thời và có thể so sánh được. Các báo cáo, số liệu thống kê phải được hệ thống hoá, phân tích đầy đủ nhằm nâng cao hiệu quả của thông tin thống kê. Phân tích thống kê sẽ giúp cho sự đánh giá tình hình tốt hơn, sát thực tế hơn qua nhiều lăng kính khác nhau. Các báo cáo thống kê phải dự báo được sự phát triển của tình hình, đồng thời đề xuất các giải pháp cần thiết phục vụ sự điều hành, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị này, cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, áp dụng các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển ngành Thống kê Việt Nam trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng toàn Ngành phát triển.

Thứ hai, tăng cường nâng cao chất lượng các cuộc điều tra và chế độ báo cáo mà Ngành yêu cầu.

Thực tiễn đòi hỏi việc chỉ đạo và điều hành các cuộc điều tra, đặc biệt là các cuộc Tổng điều tra phải được thực hiện một cách nghiêm túc và có sự linh hoạt phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh. Các chế độ báo cáo cần được rà soát kỹ, đặc biệt là nguồn thông tin, số liệu để bảo đảm chất lượng báo cáo, thông tin đáng tin cậy. Cần tích cực rà soát nguồn số liệu và góp sức cùng toàn Ngành khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu giữa Tổng cục với Cục Thống kê, góp phần thực hiện thành công Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ ba, tăng cường phổ biến thông tin thống kê, phổ biến kiến thức thống kê cho các đối tượng sử dụng để biến thông tin thống kê thành tri thức của người sử dụng và từ đó để cụ thể hóa và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ tư, Tiếp tục làm tốt công tác  cán bộ, thi đua, khen thưởng và quản lý tài chính vì đây là nhân tố vô cùng quan trọng cho sự phát triển và tạo nên sự ổn định và phát triển của Cục Thống kê Lâm Đồng.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ cần gắn chặt với việc làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cùng với việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ, cần tiếp tục khuyến khích công chức, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn với chủ trương của Cục Thống kê đã đề ra là “cán bộ chủ chốt của Cục Thống kê giỏi một việc, biết nhiều việc”.

Công tác quản lý tài chính cần tiếp tục được thực hiện theo mô hình tập trung, gắn với sự kiểm tra, giám sát. Thực hiện chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm trên cơ sở đó tăng thu nhập hợp pháp cho công chức và người lao động trong ngành.

Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm, Cục tiếp tục phát động các phong trào thi đua, khơi dậy lòng yêu ngành, yêu nghề của công chức và người lao động, cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Cục Thống kê.

Thứ năm, tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin giữa Cục Thống kê tỉnh với các đơn vị thuộc Tổng cục, với các Sở, Ban, Ngành và các cấp quản lý của tỉnh.

Việc phối hợp công tác là hết sức cần thiết, giúp cho các kênh thông tin của chúng ta được đầy đủ, kịp thời và toàn diện. Việc phối hợp tốt sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu được các kinh phí không cần thiết, loại trừ các công việc chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị các đồng chí phối hợp chặt chẽ hơn, sâu hơn, không chỉ ở cấp lãnh đạo mà đến các chuyên viên trong thực hiện công tác chuyên môn của mình.

Trong dịp này, Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng bức trướng cho ngành Thống kê Lâm Đồng với nội dung “Bản lĩnh, trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời”; đồng thời UBND tỉnh Lâm Đồng cũng tặng bằng khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân thuộc ngành Thống kê Lâm Đồng “Đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển ngành Thống kê tỉnh Lâm Đồng”.  

Một số hình ảnh Lễ Kỷ niệm

Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu

 

Đồng chí Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Châu, Cục trưởng cục Thống kê Lâm Đồng đọc diễn văn khai mạc

 

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

 

Trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thống kê Việt Nam

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Yên trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt