Tin tức - Sự kiện
Hội thảo góp ý Luật Thống kê (sửa đổi)
Ngày 04/9/2015 tại thành phố Đà Lạt, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo góp ý Luật Thống kê (sửa đổi).

 

Ông Vũ Công Tiến, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; Ông Nguyễn Bá Thuyền, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cùng chủ trì buổi Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Hội Luật gia, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, Sở Tài chính; các thành viên Tổ tư vấn pháp luật của Đoàn, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Phục vụ Đoàn.

Khai mạc Hội thảo góp ý Luật Thống kê (sửa đổi), Ông Vũ Công Tiến – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao tầm quan trọng của công tác thống kê hiện nay đồng thời đề nghị các đại biểu tham gia hội thảo tập trung góp ý vào 17 vấn đề trong “Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật thống kê (sửa đổi)” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thay mặt Cục Thống kê Lâm Đồng, Ông Nguyễn Tấn Châu - Cục trưởng đã trình bày những điểm mới trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) như:

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng;

- Làm rõ các hệ thống thông tin thống kê ở nước ta, bao gồm: hệ thống thông tin thống kê quốc gia; hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành; hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh; hệ thống thông tin thống kê cấp huyện; làm rõ mối quan hệ giữa các hệ thống thông tin thống kê và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng các hệ thống thông tin thống kê.

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, dự thảo Luật đã cụ thể hóa danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (phụ lục đính kèm Luật) tại khoản 4 Điều 16, quy định phân cấp rõ ràng giữa trách nhiệm thu thập, tổng hợp và công bố của Cơ quan Thống kê Trung ương và bộ, ngành, địa phương.

- Hình thức thu thập thống kê nhà nước như bổ sung hình thức thu thập thông tin thống kê từ sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước;

- Hệ thống tổ chức thống kê, là mô hình kết hợp giữa tập trung (hệ thống thống kê tập trung) và phân tán (thống kê bộ, ngành).

- Làm rõ trách nhiệm thẩm định số liệu thống kê: trách nhiệm, vai trò của Cơ quan Thống kê Trung ương trong việc thẩm định số liệu thống kê của Bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Bên cạnh đó, để tăng cường trách nhiệm của người sản xuất thông tin, minh bạch hóa việc công bố, phổ biến và tạo điều kiện cho người sử dụng tin tiện khai thác thông tin thống kê, trong Dự thảo Luật này cũng bổ sung quy định về lịch công bố thông tin thống kê.

                Hầu hết các đại biểu tham gia buổi Hội thảo đều nhất trí cao với nội dung Luật Thống kê (sửa đổi) và thống nhất giải trình 17 vấn đề đề trong “Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật thống kê (sửa đổi)” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời cũng  đề nghị làm rõ một số vấn đề sau:

-       Về từ ngữ: Đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù;

-       Hoạt động của thống kê ngoài nhà nước;

-       Chức năng của Cơ quan thống kê địa phương, nhất là hệ thống thống kê cấp xã;

-       Việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành;

-       Tính khả thi đối với những hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê như: từ chối cung cấp thông tin, cung cấp thông tin sai sự thật, can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc… làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê cần có chế tài cụ thể

-       Việc thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê,  thẩm định số liệu thống kê của Bộ, ngành;

-       Công tác dự báo thống kê.

Ngoài ra, tại buổi Hội thảo này, các đại biểu cũng quan tâm đến việc khắc phục chênh lệch số liệu giữa TW, địa phương, giữa các Sở, ban, ngành trong tỉnh; vấn đề nâng cao chất lượng số liệu thống kê…

                  Thay mặt Cục Thống kê Lâm Đồng, Ông Nguyễn Tấn Châu – Cục trưởng đã giải trình các vấn đề thắc mắc của các đại biểu. Đối với các ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Thống kế (sửa đổi), Cục Thống kê Lâm Đồng sẽ tổng hợp, giải trình báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.
 Hình ảnh buổi Hội thảo
 
 Ông Vũ Công Tiến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo
 
  Ông Nguyễn Tấn Châu, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại Hội thảo

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt