Tin tức - Sự kiện
Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Thực hiện Quyết định số 1080/QĐ-BKHĐT ngày 31/7/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Kế hoạch lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi). Sáng ngày 26/8/2015, Cục Thống kê Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của toàn thể công chức và người lao động thuộc cơ quan Cục về Dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi). Ông Nguyễn Tấn Châu, Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng chủ trì Hội nghị.
     Thực hiện Quyết định số 1080/QĐ-BKHĐT ngày 31/7/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Kế hoạch lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi). Sáng ngày 26/8/2015, Cục Thống kê Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của toàn thể công chức và người lao động thuộc cơ quan Cục về Dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi). Ông Nguyễn Tấn Châu, Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng chủ trì Hội nghị.  

   Các đại biểu đã được thông qua các vấn đề trọng tâm xin ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp. Các đại biểu rất đồng tình về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự; trong đó, có một số điều khoản và nội dung mới, nhất là Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự, việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn. Nhất trí cao việc bổ sung một số tội phạm mới, nhất là các tội phạm trên lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý thẻ tín dụng… Về nội dung của Bộ Luật hình sự, cần nêu rõ ràng và chi tiết cụ thể, không nên nêu chung chung, vì trong quá trình triển khai thực hiện sẽ gặp khó khăn.

   Ngoài các ý kiến phát biểu tại Hội thảo, các đơn vị thuộc Cục còn đóng góp ý kiến Dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi) bằng văn bản. 

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt