Ấn phẩm thống kê
Phát triển con người ở Lâm Đồng giai đoạn 2001-2010
Cùng với quá trình đổi mới, con người ngày càng được coi là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của sự phát triển.

Cùng với quá trình đổi mới, con người ngày càng được coi là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của sự phát triển. Chỉ số phát triển con người ở Việt Nam nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng nhờ những thành tựu có ý nghĩa trong thời kỳ đổi mới đã có những tiến bộ đáng kể, liên tục được cải thiện tăng điểm nhanh về giá trị tuyệt đối. Theo báo cáo Phát triển con người Việt Nam, chỉ số phát triển con người ( HDI) ở Lâm Đồng tăng lên đáng kể cả về chỉ số lẫn thứ hạng, chỉ số HDI từ 0,6888 năm 2005 tăng lên 0,723 năm 2009 (tăng 0,0342 điểm), từ vị thứ 23 mức độ phát triển con người trung bình thấp so cả nước năm 2005 tăng lên vị thứ 21 cả nước năm 2009 mức độ trung bình khá. So với các tỉnh Tây Nguyên, Lâm Đồng từ vị thứ 2 ( sau tỉnh Gia Lai) năm 2005 lên ngôi vị thứ nhất vùng Tây Nguyên năm 2009; điều đặc biệt trong 5 tỉnh Tây Nguyên chỉ có tỉnh Lâm Đồng tăng vị thứ so với cả nước, các tỉnh còn lại đều giảm xuống ( Đắc Lắc: 2005 vị thứ 26, 2009 vị thứ 44; Gia Lai: 2005 vị thứ 24, 2009 vị thứ 56; Kon Tum: 2005 vị thứ 29, 2009 vị thứ 58; Đắc Nông: 2009 vị thứ 48).

Nhằm giới thiệu những nét cơ bản về cơ sở lý luận, quan điểm, nhận thức về con người-phát triển con người- chỉ số phát triển con người, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá thực trạng phát triển con người ở Lâm Đồng trong giai đọan 2001-2010, dự báo phát triển con người đến năm 2015 thông qua việc phân tích sâu các chỉ số thành phần cũng như chỉ số HDI. Cục Thống kê Lâm Đồng đã biên soạn và phát hành cuốn sách “ Phát triển con người ở Lâm Đồng giai đoạn 2001-2010”.

Cuốn sách bao gồm bốn nội dung chính:

Chương 1: Một số cơ sở lý luận cơ bản về phát triển con người.

Chương 2: Phát triển con người ở Lâm Đồng giai dọan 2001-2010.

Chương 3: Dự báo phát triển con người ở Lâm Đồng đến 2015.

Chương 4: Phụ lục số liệu về phát triển con người ở Lâm Đồng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt