Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 huyện Lạc Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng năm 2023 của Chi cục Thống kê khu vực Đà Lạt – Lạc Dương

 

Trong 6 tháng đầu năm 2023 tình hình kinh tế - xã hội huyện Lạc Dương tiếp tục chuyển biến nhanh, kinh tế tăng trưởng mạnh. Sản xuất nông nghiệp có sự tăng trưởng khá so cùng kỳ cả về diện tích gieo trồng, thu hoạch và sản lượng nông sản thu được. Giá cả các mặt hàng được duy trì hợp lý, lãi suất tín dụng tiếp tục được điều chỉnh giảm và tình hình cho vay sản xuất được tiếp tục triển khai và tuyên truyền đến các hộ dân.

1. Tài chính, tín dụng

Công tác thu, chi tài chính hiện đang được UBND huyện chỉ đạo các đơn vị rà soát lại nguồn thu để đảm bảo thu đạt và vượt kế hoạch đề ra đồng thời kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi nhằm đảm bảo việc chi đúng, chi đủ. Tập trung điều hành thu-chi ngân sách cân đối, đảm bảo theo kế hoạch. Công tác thu ngân sách tiếp tục được quan tâm thường xuyên, tập trung có trọng tâm trọng điểm, gắn với thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định về thuế ngay từ những ngày đầu năm.

Năm 2023, tổng thu ngân sách theo dự toán giao là 233.000 triệu, trong đó: phần huyện thu 183.000 triệu đồng (kế hoạch phấn đấu đối với phần huyện thu là 220.000 triệu đồng, thuế phí 119.000 triệu đồng; nhà đất thu 93.000 triệu đồng; tài chính thu 8.000 triệu đồng). Đến ngày 15/6/2023, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 72.049 triệu đồng, đạt 30,92% kế hoạch; trong đó phần huyện thu đạt 51.235 triệu đồng, đạt 28% kế hoạch; thu thuế phí đạt 30,236 triệu đồng, đạt 30,51% kế hoạch; thu nhà đất 13.493 triệu đồng, đạt 17,43% kế hoạch; thu khác ngân sách 7.506 triệu đồng, đạt 112,04% kế hoạch.

Tổng chi ngân sách địa phương ước 6 tháng đầu năm 2023 đạt 168.083 triệu đồng đạt 54,51% kế hoạch, bằng 103,8% cùng kỳ.

2. Đầu tư, xây dựng

Tổng nguồn vốn các công trình đầu tư trên địa bàn huyện đến đầu tháng 6 năm 202398.554 triệu đồng bố trí cho 27 hạng mục công trình. Trong 6 tháng đầu năm 2023 đầu tư xây dựng các công trình đạt 34.647/98.554 triệu đồng, đạt 35,16% kế hoạch vốn và giảm 14,17% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung tình hình triển khai thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt tỉ lệ chưa cao so với kế hoạch vốn đề ra. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào khảo sát, tài trợ quy hoạch để triển khai các dự án trên địa bàn huyện; đặc biệt là các dự án liên quan đến chỉnh trang đô thị, sắp xếp lại các khu dân cư trên địa bàn huyện.

3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.1. Nông nghiệp

Trồng trọt: Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện được duy trì ổn định, mùa vụ gieo trồng, thu hoạch luôn được bám sát do đó có sự tăng trưởng nhất định về diện tích gieo trồng, sản lượng nông sản thu được so với cùng kỳ. Cụ thể như sau:

Cây hàng năm: Tình hình sản xuất cây hàng năm trên địa bàn chủ yếu gieo trồng, thu hoạch vụ Đông Xuân 2023, làm đất và gieo trồng cây hàng năm các loại cho vụ Hè Thu 2023. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm các loại ước 6 tháng đầu năm 20235.340,5 ha, ), tăng 8,33% so với cùng kỳ (vụ Đông Xuân 2.695 ha, tăng 9,48%; vụ Hè Thu 2.645,5 ha, tăng 7,3% so với cùng kỳ). Trong đó: cây lúa gieo trồng 70 ha, so với cùng kỳ do gieo trồng thử nghiệm giống lúa mới có năng suất và giá thành cao hơn, tập trung ở xã Lát và Đưng KNớ; năng suất bình quân đạt 32 tạ/ha; sản lượng đạt 224 tấn, tăng 0,63% so với cùng kỳ. Cây ngô gieo trồng 262 ha, giảm 3,14% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở xã Đạ Chais; sản lượng ước thu được là 432 tấn, giảm 8,43% so với cùng kỳ. Cây rau các loại diện tích gieo trồng 3.757,4 ha, tăng 7,94% so với cùng kỳ, phần lớn vẫn là rau của thành phần kinh tế cá thể, còn lại là diện tích rau các loại của doanh nghiệp đã và mới tiến hành đầu tư trên địa bàn huyện; sản lượng đạt 77.310,2 tấn, tăng 7,18% so với cùng kỳ.

  Cây lâu năm: Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình thời tiết là khá thuận lợi cho công tác sản xuất nông nghiệp, giá cả một số mặt hàng cây lâu năm chủ yếu như cà phê, dâu tây được duy trì ổn định và có chiều hướng tăng lên. Công tác trồng mới chưa được triển khai nhiều, không có nhiều biến động so với diện tích hiện có cuối năm 2022, chủ yếu được thực hiện trong mùa mưa sắp tới để tận dụng nước mưa cho công tác tưới tiêu. Tổng diện tích cây lâu năm hiện hiện có là 5.380 ha, tăng 5,43% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch một số loại cây lâu năm không có nhiều biến động so cùng kỳ do một số loại cây lâu năm chính hiện tại chưa cho sản phẩm, sản lương chủ yếu 6 tháng năm 2022 là thu hoạch cây ăn quả  như : sản lượng chuối đạt 1.160 tấn, tăng 2,65%; cam đạt 90 tấn, tăng 5,88%; đạt 35 tấn, tăng 16,67%; mít 22 tấn, tăng 29,41%; dâu tây 500 tấn, tăng 31,58% so với cùng kỳ.

Chăn nuôi: Công tác duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại luôn được chú trọng, công tác tiêm phòng định kỳ trên gia súc, gia cầm được thực hiện theo đúng quy trình và kế hoạch đề ra.

Số lượng chăn nuôi: Trong 6 tháng đầu năm 2023, đàn trâu hiện có là 2.170 con, tăng 1%; đàn bò có 5.524 con, tăng 8,21%; đàn lợn 3.584 con, tăng 16,14% ; đàn gia cầm số con hiện có là 32.970 con, tăng 1,7% so với cùng kỳ

Sản phẩm chăn nuôi: Sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 6 tháng đầu năm 2023; thịt trâu hơi xuất chuồng 88 tấn, tăng 8,24%; thịt bò hơi xuất chuồng 194 tấn, tăng 10,98%; thịt lợn hơi xuất chuồng 122 tấn, tăng 6,83%.

3.2. Lâm nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Kiểm lâm địa bàn phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim tổ chức 09 đợt tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừngphòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện với 1.149 lượt người tham gia. Tổ chức lễ phát động và ra quân trồng rừng, trồng cây xanh năm 2023 trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023). Hiện các đơn vị chủ rừng đang rà soát diện tích đất trống, xây dựng phương án trồng rừng trong mùa mưa 2023 trình các ngành chức năng thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng: Hiện nay trên địa bàn huyện đã có một số cơn mưa lớn trải rộng trên địa toàn huyện nguy cơ xảy ra cháy rừng đã giảm. Tuy nhiên trong 6 tháng tháng 2023 trên địa bàn huyện có xảy ra một số điểm cháy dưới tán rừng già (rừng thông thành thục) và cháy nhỏ nhưng đã được các đơn vị chức năng phát hiện và dập tắt kịp thời, không để cháy lan trên diện rộng, không gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Giao khoán quản lý, bảo vệ rừng: Tổng diện tích giao khoán trên toàn địa bàn huyện Lạc Dương năm 2023 là 107.281 ha, giao khoán cho 3.181 hộ dân và 13 đơn vị tập thể. Nhìn chung ý thức và trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng của các hộ nhận khoán còn yếu; chưa chủ động tuần tra, phát hiện và tố giác vi phạm; cá biệt có một số hộ nhận khoán bảo vệ rng vẫn còn vi phạm phá rừng, khai thác lâm sản và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật.

3. Thủy sản

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện là 29 ha, tăng 3,57% so cùng kỳ, trong đó có 16 ha là diện tích nuôi cá nước lạnh (cá tầm) trong bể, bồn của các doanh nghiệp và một số hộ dân, được nuôi với hình thức thâm canh và có giá trị kinh tế cao; còn lại chủ yếu là hình thức nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến của các hộ dân, vừa sử dụng ao hồ cho mục đích chính là tưới tiêu, vừa thả thêm cá để nuôi nhằm đáp ứng thêm nguồn sản phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt của hộ. Tổng sản lượng thủy sản ước thu được trong 6 tháng đầu năm 2023 là 476,8 tấn, tăng 9,47% so cùng kỳ; trong đó chiếm 96,48% trong tổng số là sản lượng cá nước lạnh của các doanh nghiệp và một số hộ dân mà đặc trưng là cá tầm với 460 tấn, tăng 9,52% so cùng kỳ.

4. Sản xuất công nghiệp:

   Ước 6 tháng năm 2023: Giá trị ngành công nghiệp cá thể theo giá hiện hành đạt 8,88 tỷ đồng, tăng 5,62% so cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp cá thể theo giá so sánh đạt 5,42 tỷ đồng, tăng 1,55% cùng kỳ. Nhìn chung giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 phát triển ổn định và tăng trưởng so cùng kỳ.

5. Thương mại, dịch vụ

Các ngành dịch vụ, thương mại tăng trưởng nhẹ, số lượng cửa hàng, hộ cá thể ngày càng phát triển đa dạng về loại hình, ngành nghề kinh doanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý thị trường, chủ động phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tổ chức kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất kinh doanh buôn bán trên địa bàn huyện nhằm ngăn chặn việc mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; quản lý, kiểm tra, xử lý tình trạng kinh doanh buôn bán hàng rong, tự phát, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan, mất trật tự an toàn giao thông.

6. Bưu chính viễn thông

Dịch vụ bưu chính viễn thông tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân và phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, nhắc nhở các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về cung cấp dịch vụ cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết trong hoạt động dịch vụ.

7. Các vấn đề xã hội

Văn hóa thông tin: Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa và Thông tin được đảm bảo; hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hoạt động văn hóa. Phong trào thể dục, thể thao tại các xã, thị trấn Lạc Dương được đảm bảo, nhiều hoạt động thể dục thể thao như: Bóng đá, bóng chuyền, Giải đua ngựa  không yên lần thứ 2; hưởng ứng Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 2 - năm 2023 và chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2023), Giỗ Tổ Hùng Vương trên địa bàn các xã, thị trấn đã được tổ chức; tham gia hoạt động hưởng ứng: Không gian trưng bày giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Lâm Đồng “Nét đẹp Di sản Văn hóa Nam Tây Nguyên” và trình diễn trang phục truyền thống người Cơ Ho.

Giáo dục: Tiếp tục được quan tâm triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, triển khai phương án dạy học gắn với an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục chú  trọng công tác duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, công tác phổ  cập và xóa mù chữ, xây dựng và duy trì 17/18 trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì sĩ số học sinh trên toàn huyện đạt 99,8%7. Thực hiện công tác ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh học kỳ 2 năm học 2022-2023, chỉ đạo hướng dẫn công tác xét Hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023; hướng dẫn các trường học thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp cho năm học 2023-2024; Triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 18; chỉ đạo tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách.

Công tác y tế: Công tác y tế vẫn tập trung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp tốt với các ban, ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh. Công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh như lao, sốt xuất huyết, sốt rét, HIV/AIDS… được chú trọng. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai tốt, năng lực khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tiếp tục được cải thiện, cơ sở vật chất, thuốc chữa bệnh, vật tư y tế cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ của nhân dân. Đảm bảo công tác trực cấp cứu 24/24 giờ để kịp thời khám, chữa bệnh cho nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sỹ được được cải thiện, từng bước nâng cao uy tín.

Về Lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Tiếp tục tuyên truyền về đào tạo nghề nông thôn và xuất khẩu lao động, quan tâm công tác dạy nghề, thực hiện kế hoạch mở các lớp dạy nghề để thu hút số lao động phổ thông chưa có nghề nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu thực tế địa phương, đồng thời đảm bảo các chế độ an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý đối tượng, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách người có công với cách mạng tại địa phương, thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời, giải quyết các chế độ trợ cấp hàng tháng. Tiếp tục thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, giữ vững; nhiệm vụ quân sự - quốc phòng luôn được quan tâm triển khai đồng bộ, toàn diện song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tập trung xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ, củng cố nhân lực, vật lực, tài chính, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt