Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 4 năm 2023

Giá dầu, gas giảm mạnh; một số mặt hàng lương thực, thực phẩm sức mua giảm, nguồn cung dồi dào; bên cạnh đó các cơ sở giáo dục công lập áp dụng học phí năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 165/2023/NQ-HĐND, ngày 07/3/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, là những nguyên nhân chủ yếu đã tác động làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2023 giảm 0,59% so với tháng trước. So với tháng 12/2022 tăng 0,05%; so với cùng kỳ năm trước tăng 1,79% và bình quân 4 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá (CPI) tăng 2,88% so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng cùng kỳ, có 08/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng từ 2,33% (nhóm giáo dục, do việc điều chỉnh tăng học phí năm học 2022-2023 từ quý III, quý IV năm 2022) đến 5,69% (nhóm may mặc, mũ nón và giày dép, do nhu cầu mua sắm, may mặc tăng so với cùng kỳ); còn lại 03/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm từ 0,03% đến 3,45%, trong đó nhóm giao thông giảm nhiều nhất với 3,45%, chủ yếu do giá nhiên liệu giảm 15,11% so với cùng kỳ. Bình quân 4 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ, có 09/11 nhóm hàng hóa chỉ số giá tăng; nhóm thuốc và dịch vụ y tế có mức tăng thấp nhất với 0,56% và nhóm giáo dục có mức tăng cao nhất 7,85%; còn lại 02/11 nhóm có chỉ số giá giảm (nhóm giao thông giảm 1,81%, do giá nhiên liệu giảm 11,76% so với cùng kỳ và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,02%, do giá điện thoại di động tại các cửa hàng được giảm giá để thu hút tiêu dùng). 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt