Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023 huyện Lạc Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2023 của Chi cục Thống kê Khu vực Đà Lạt - Lạc Dương

 

Trong quý I/2023 tình hình kinh tế - xã hội huyện Lạc Dương tiếp tục chuyển biến nhanh, kinh tế tăng trưởng mạnh. Sản xuất nông nghiệp có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ cả về diện tích gieo trồng, thu hoạch và sản lượng nông sản thu được. Giá cả các mặt hàng được duy trì hợp lý, lãi suất tín dụng tiếp tục được điều chỉnh giảm và tình hình cho vay sản xuất được tiếp tục triển khai và tuyên truyền đến các hộ dân.

1. Tài chính, tín dụng

Công tác thu, chi tài chính hiện đang được UBND huyện chỉ đạo các đơn vị rà soát lại nguồn thu để đảm bảo thu đạt và vượt kế hoạch đề ra đồng thời kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi nhằm đảm bảo việc chi đúng, chi đủ. Tập trung điều hành thu-chi ngân sách cân đối, đảm bảo theo kế hoạch. Công tác thu ngân sách tiếp tục được quan tâm thường xuyên, tập trung có trọng tâm trọng điểm, gắn với thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định về thuế ngay từ những ngày đầu năm. Năm 2023, tổng thu ngân sách dự toán giao là 233.000 triệu; trong đó phần huyện thu 183.000 triệu đồng (kế hoạch phấn đấu đối với phần huyện thu là 220.000 triệu đồng, thuế phí 119.000 triệu đồng; nhà đất thu 93.000 triệu đồng; tài chính thu 8.000 triệu đồng).

 Trong quý I/2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 32.195 triệu đồng, đạt 13,82% dự toán; trong đó huyện thu 19.860 triệu đồng, đạt 10,85% dự toán (thu phí, lệ phí 12.076 triệu đồng, đạt 12,19% dự toán; thu nhà đất 4.761 triệu đồng, đạt 6,17% dự toán; thu khác ngân sách 3.023 triệu đồng, đạt 45,12% dự toán).

2. Đầu tư xây dựng

Tổng nguồn vốn các công trình đầu tư trên địa bàn huyện Lạc Dương do huyện và tỉnh bố trí vốn đến đầu tháng 3 năm 2023 98.554 triệu đồng cho 27 hạng mục công trình. Tổng nguồn vốn các công trình đầu tư thực hiện trên địa bàn trong quý I/2023 đạt 12,6 triệu đồng, chủ yếu thực hiện các công trình chuyển tiếp, các công trình mới theo kế hoạch năm 2023 đang trong giai đoạn chuẩn bị các thủ tục đầu tư nên thực hiện trong quý không cao. Hiện nay tếp tục tập trung xét duyệt hồ sơ để chuẩn bị một số công trình khởi công mới trong năm 2023 và một số công trình chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ và kế hoạch đề ra.

3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.1. Sản xuất nông nghiệp

Trong quý công tác làm đất, gieo trồng và thu hoạch vụ Đông Xuân 2022 - 2023 trên địa bàn huyện được tiến hành khá khẩn trương, các hộ dân tranh thủ thời tiết khá thuận lợi để tiến hành gieo trồng cây hàng năm các loại, các doanh nghiệp đầu tư mới tranh thủ hoàn thành công tác xây dựng cơ bản để có thể sản xuất ngay, đảm bảo nguồn thực phẩm cung ứng cho thị trường. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2022 - 2023 đến thời điểm 10/3/2023 là 2.672 ha (+208 ha), tăng 8,44% so cùng kỳ. Một số cây trồng chủ yếu:

Cây lúa: Tổng diện tích là 70 ha, tương đương so với cùng kỳ, tập trung ở xã Lát và Đưng KNớ.

Cây ngô: gieo trồng 90 ha, giảm 2,17% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở xã Đạ Chais.

Cây lấy củ có chất bột: Diện tích gieo trồng 101 ha, tăng 7,45% so với cùng kỳ, chủ yếu là cây khoai lang.

Cây rau, đậu, hoa các loại: Với những thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng, giá thành cao và ổn định nên việc mở rộng diện tích gieo trồng, và chuyển đổi cơ cấu cây trồng hàng năm không hiệu quả sang cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao hơn sang trồng rau và hoa. Diện tích rau các loại gieo trồng 1.890 ha, tăng 7,89% so cùng kỳ; hoa các loại gieo trồng 495 ha, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Đậu các loại là cây trồng phụ, diện tích gieo trồng ít nên không có sự tăng giảm đột biến về diện tích gieo trồng giữa các vụ và các năm, gieo trồng 26 ha, tăng 13,04% so với cùng kỳ.

Thu hoạch vụ Đông xuân 2023: Bên cạnh việc chăm sóc cây trồng, trong tháng 3 bà con cũng tiến hành thu hoạch một số loại cây hàng năm gieo trồng trong vụ Đông xuân đã đến thời điểm cho sản phẩm nhằm chuẩn bị làm đất cho vụ hè thu 2023. Rau các loại thu hoạch 1.300 ha, tăng 10,36%, sản lượng ước đạt 54.600 tấn, tăng 10,62% so với cùng kỳ; hoa các loại ước thu hoạch 345 ha, sản lượng 138,69 triệu cành, tăng 12,29% so với cùng kỳ.

* Cây lâu năm

Trong quý I/2023 bà con chủ yếu tiến hành làm cỏ, tỉa cành trên một số loại cây lâu năm trên địa bàn huyện như cây cà phê, chuẩn bị cho công tác bón phân đợt 1, ngoài ra bà con cũng đang tiến hành ươm giống một số loại cây lâu năm khác chuẩn bị cho trồng mới vào đầu mùa mưa sắp tới. Sản lượng thu hoạch một số loại cây lâu năm không có nhiều biến động so cùng kỳ do một số loại cây lâu năm chính hiện tại chưa cho sản phẩm, sản lượng chuối thu được trong quý I/2023 ước đạt 590 tấn, tăng 5,35% so với cùng kỳ; cam 46 tấn, dâu tây 325 tấn...

* Tình hình chăn nuôi

Công tác duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại luôn được chú trọng, công tác tiêm phòng định kỳ trên gia súc, gia cầm được thực hiện theo đúng quy trình và kế hoạch đề ra.   

 Tổng đàn trâu hiện có là 2.170 con, tăng 0,1%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong quý I ước đạt 43,5 tấn, tăng 5,33% so với cùng kỳ. Đàn bò hiện có 5.524 con, tăng 8,21%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 104,2 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ. Đàn lợn số con hiện có là 3.584 con, tăng 16,14%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 57,2 tấn, tăng 6,72% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm hiện 29.630 con, tăng 5,15%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong quý I/202331,7 tấn, tăng 5,52%, trong đó: sản lượng thịt gà xuất chuồng là 29,4 tấn, tăng 5,76% so với cùng kỳ.

Sản lượng trứng gia cầm thu được trong quý I/2023147,2 ngàn quả, tăng 1,08%; trong đó, sản lượng trứng gà thu được là 143,4 ngàn quả, tăng 0,91% so với cùng kỳ.

3.2. Lâm nghiệp

Trong quý I/2023 sản lượng gỗ khai thác là 265 m3, giảm 11,57%; sản lượng củi khai thác 4.320 ster, giảm 8,47% so với cùng kỳ.

Giao khoán quản lý bảo vệ rừng: Tổng diện tích giao khoán trên địa bàn hiện nay 107.281,04 ha cho 3.181 hộ dân và 13 đơn vị tập thể.

Công tác phòng, chống, chữa cháy rừng: Trên địa bàn huyện đang bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng là rất lớn, do đó Hạt Kiểm lâm đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chủ rừng nghiêm túc thực hiện đúng theo phương án đã xây dựng, tăng cường kiểm tra việc trực cháy của các hộ nhận khoán, lực lượng chuyên trách. Từ đầu mùa khô đến nay địa bàn huyện Lạc Dương xảy ra một s điểm cháy rừng; tuy nhiên lực lượng chức năng chữa cháy kịp thời, không để xảy ra tình trạng cháy rừng lan rộng gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng. Trong quý I, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương đã tổ chức 12 đợt tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừngphòng, chống, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện.

Công tác trồng cây, trồng rừng phân tán: Hạt Kiểm lâm Lạc Dương đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, tham mưu xây dựng kế hoạch trồng cây xanh năm 2023 trên địa bàn huyện. Hiện nay các đơn vị chủ rừng đang thực hiện công tác chăm sóc và phòng cháy cho diện tích rừng trồng.

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm: trong Quý I đã phát hiện và thiết lập 06 hồ sợ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 10 vụ (62,5%), với diện tích vi phạm 3.424 m2, giảm 6.915 m2 (66,88%); lâm sản thiệt hại 21,3 m3, giảm 163,9 m3 (88,5%) so với với cùng kỳ.

3.3. Thủy sản

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản hiện nay là 29 ha, bằng 3,57% so với cùng kỳ, trong đó, trên 16 ha là diện tích nuôi cá nước lạnh (cá tầm) trong bể, bồn của các doanh nghiệp, được nuôi với hình thức thâm canh và có giá trị kinh tế cao; còn lại chủ yếu là hình thức nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến của các hộ dân.

Sản lượng thủy sản thu được trong quý I là 249 tấn, tăng 3,57%, chủ yếu sản lượng cá tầm của các doanh nghiệp.

Sản xuất giống thủy sản trên địa bàn huyện có 2 doanh nghiệp đang thử nghiệm ươm giống thủy sản với thể tích khoảng 825 m3, tăng 5,77% so với cùng kỳ, số lượng cá ươm giống được trong quý I là 36 ngàn con, tăng 2,81% so cùng kỳ.

          4. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển. Ước quý I/2023 giá trị sản xuất công nghiệp cá thể theo giá thực tế đạt 4.397,2 triệu đồng, tăng 10,50%. Trong đó, ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đạt 2.386,99 triệu đồng, tăng 21,96% do nhu cầu làm mới, sửa chữa các mặt hàng của người dân tăng, nhất là khối lượng đơn hàng làm rào sắt, cổng sắt, cửa nhôm và khung nhà tăng cao so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp cá thể theo giá theo giá so sánh 2010 đạt 2.709,8 triệu đồng, tăng 7,21% so với cùng kỳ.

5. Thương mại, dịch vụ

Trong quý I/2023 các ngành dịch vụ, thương mại tăng trưởng khá, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá cả, chất lượng hàng hóa, ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Các ngành dịch vụ tiếp tục có sự tăng trưởng trở lại trong thời gian diễn biến của dịch Covid-19 lượng khách tham quan, du lịch đến với địa bàn huyện Lạc Dương có bước khởi sắc hơn. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch - dịch vụ được đảm bảo, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch cơ bản đáp ứng tốt quy định của pháp luật.

Bưu chính viễn thông: Trong quý, dịch vụ bưu chính viễn thông tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân và phục vụ công tác điều hành, quản lý Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, nhắc nhở các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về cung cấp dịch vụ cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết trong hoạt động dịch vụ.

6. Văn hóa, xã hội

6.1. Văn hóa thông tin

Hoạt động văn hóa: Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, tuyên truyền tiếp tục được quan tâm triển khai; hướng dẫn các xã, thị trấn các nội dung, nhiệm vụ truyên truyền trong quý I năm 2023, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và đón Tết cổ truyền - Xuân Quý Mão.

Về Truyền thanh - Truyền hình: Tiếp phát các chương trình của đài tỉnh, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương đến đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện và đưa tin các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Tuyên truyền công tác học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

6.2. Giáo dục

Ngành giáo dục tiếp tục đảm bảo tốt các cơ sở vật chất ban đầu như, trường, lớp, chất lượng đội ngũ giáo viên, công tác duy trì sĩ số, chống bỏ học, nghỉ học và nâng cao chất lượng giáo dục. Cơ sở vật chất được tu sữa chữa, xây dựng theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, cảnh quan trường lớp ngày càng khang trang, sạch sẽ, trang thiết bị dạy học từng bước được đầu tư. Ngày 07/3/2023 huyện đã tổ chức thành công ngày hội STEM năm học 2022-2023 với chủ đề “Giáo dục Lạc Dương khơi nguồn sáng”, trong ngày hội đã tặng giấy khen cho các đơn vị có sản phảm STEM đoạt giải.

6. 3. Y tế

Công tác y tế vẫn tập trung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp tốt với các ban, ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh. Công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh như lao, sốt xuất huyết, sốt rét, HIV/AIDS… được chú trọng. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai tốt, năng lực khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tiếp tục được cải thiện, cơ sở vật chất, thuốc chữa bệnh, vật tư y tế cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ của nhân dân. Đảm bảo công tác trực cấp cứu 24/24 giờ để kịp thời khám, chữa bệnh cho nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sỹ được được cải thiện, từng bước nâng cao uy tín.

6.4. Công tác xã hội

Về Lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Trong quý I/2023, tiếp tục tuyên truyền về đào tạo nghề nông thôn và xuất khẩu lao động, quan tâm công tác dạy nghề, thực hiện kế hoạch mở các lớp dạy nghề để thu hút số lao động phổ thông chưa có nghề nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu thực tế địa phương, đồng thời đảm bảo các chế độ an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Chính sách người có công: Tăng cường công tác quản lý đối tượng, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách người có công với cách mạng tại địa phương, thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời, giải quyết các chế độ trợ cấp hàng tháng.

Chính sách bảo trợ xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định.

   6.5. An toàn xã hội

   Công tác quân sự, quốc phòng được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt