Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023 huyện Cát Tiên
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2023 của Văn phòng Thống kê huyện Cát Tiên – Chi cục Thống kê Khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên.

             1. Đánh giá chung.

Trong quý I năm 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng và chính quyền, đoàn thể cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội huyện Cát Tiên cơ bản được duy trì và tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt khá, như vốn đầu tư thực hiện, thu ngân sách, tài chính ngân hàng, bảo hiểm y tế... tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 theo kế hoạch đề ra.

2. Tình hình hot động sn xut kinh doanh mt s ngành, lĩnh vc ch yếu.

2.1. Tài chính, tín dng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đến ngày 31/3/2023 ước đạt 8.338,59 triệu đồng, đạt 30,3% kế hoạch tỉnh, đạt 30,3% kế hoạch huyện và bằng 94,08% so với cùng kỳ. Trong đó: Thuế quản lý thu 6.309,99 triệu đồng, đạt 31,5% kế hoạch tỉnh, đạt 31,5% kế hoạch huyện và bằng 99,21% so với cùng kỳ .

Tổng chi ngân sách địa phương đến 31/3/2023 ước đạt 51.485,02 triệu đồng, đạt 19,4% kế hoạch tỉnh, đạt 19,4% kế hoạch huyện; bằng 89,19% so với cùng kỳ.

Các ngân hàng tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tín dụng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Cát Tiên tính đến ngày 28/02/2023 đã huy động vốn đạt 328,16 tỷ đồng, dư nợ 392,7 tỷ đồng. Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện dư nợ uỷ thác đến ngày 28/02/2023 là 282,6 tỷ đồng.

2.2. Đầu tư xây dng.

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trên địa bàn quý I năm 2023 ước đạt 111.170 triệu đồng, tăng 44,25% so với cùng kỳ. Trong đó nguồn vốn  ngân sách tỉnh ước thực hiện 100.300 triệu đồng, tăng gấp 2,9 lần so với cùng kỳ. Nguồn ngân sách huyện thực hiện 10.870 triệu, đạt 48,16% so với cùng kỳ; chủ yếu thực hiện các công trình đường giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia, một số công trình mới trong kế hoạch năm 2023 đã được triển khai thi công. Hiện nay các công trình trong kế hoạch năm 2023 vẫn đang tiếp tục khẩn trương hoàn tất thủ tục hồ sơ để tiến hành thi công trong thời gian tới.

2.3. Sn xut nông, lâm nghip và thy sn.

Tình hình sản xuất vụ đông xuân 2022-2023, diện tích gieo trồng đạt 5.102,8 ha, đạt 99,95% kế hoạch. Cụ thể: Cây lúa đạt 3.961 ha, đạt 99,3% kế hoạch; cây ngô đạt 344 ha, đạt 74,9% kế hoạch; cây rau các loại đạt 200,5 ha, đạt 74,3% kế hoạch, cây đậu các loại đạt 60 ha, đạt 75% kế hoạch; cây hàng năm khác đạt 480 ha, đạt 100% kế hoạch.

Trong quý I năm 2023 diện tích cây lâu năm của địa phương vẫn được duy trì ổn định, việc chuyển đổi cây trồng chưa thực hiện do đang trong mùa nắng nóng. Cụ thể: cây cà phê đạt 673,1 ha, cây tiêu đạt 38 ha, cây điều đạt 5.957 ha, cây dâu đạt 170 ha, cây cao su đạt 246,3 ha.

Tình hình sản xuất lâm nghiệp: trong quý I năm 2023, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 660 m3, giảm 1,54% so với cùng kỳ; sản lượng củi khai thác ước đạt 2.270 ste, giảm 1,29% so với cùng kỳ

Tình hình nuôi trồng thủy sản: diện tích nuôi hiện có đạt 212,2 ha; về sản lượng thu hoạch thủy sản nuôi trồng ước đạt 896 tấn, tăng 1,05% so với cùng kỳ;  sản lượng khai thác đạt 130,8 tấn, giảm 0,15% so với cùng kỳ, các hộ dân chủ yếu nuôi để cải thiện đời sống, một số ít có đầu tư, chăm sóc để thu hoạch vào cuối năm.

2.4. Sn xut công nghip.

Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp quý I năm 2023 theo giá so sánh 2010 đạt 42.014,3 triệu đồng, tăng 9,44% so cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp chế biến tăng 10,02% so với cùng kỳ, sản xuất đồ uống tăng 11,12%; sản xuất trang phục tăng 9,89%; sản xuất da tăng 2,75%; sản xuất các sản phẩm gỗ tre nứa tăng 8,54%; sản xuất tủ bàn ghế tăng 5,29%; sản xuất nước đá tăng 9,15 % so với cùng kỳ.

2.5. Thương mi - dch v.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 14/9/2021 về thực hiện chương trình phát triển dịch vụ, thương mại gắn với du lịch giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp phát triển du lịch theo Đề án Phát triển dịch vụ - du lịch huyện Cát Tiên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh, chống hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhìn chung tình hình hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau tết ổn định. Các dịch vụ bưu chính viễn thông, vận tải, tín dụng ngân hàng, dịch vụ khám chữa bệnh,... hoạt động ổn định tạo thuận lợi cho nhân dân trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán hàng hóa, sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tính đến ngày 08/3/2023, huyện đón 1.550 lượt khách. Trong đó: Số khách đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên 1.150 lượt khách. Số khách tham quan tại Khu Di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI: 400 lượt khách.

2.6. Các vn đề xã hi.

Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội: Tổng kết công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm xuất khẩu lao động năm 2022; ban hành Kế hoạch về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động năm 2023 trên địa bàn huyện Cát Tiên; phấn đấu cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,96% (giảm 1,7%), tương ứng với 174 hộ thoát nghèo. Hộ cận nghèo còn 2,37% (giảm 1,7%), tương ứng với 174 hộ thoát cận nghèo. Đến nay, đã có 181 hộ đăng ký thoát nghèo, đạt 104,03% kế hoạch; 204 hộ đăng ký thoát cận nghèo, đạt 117,24% kế hoạch. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các nguồn hỗ trợ, trợ cấp tết đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu và các đối tượng khác theo quy định với tổng số tiền là 6.849.995.000 đồng/9.924 lượt đối tượng.

Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động năm 2023: trong 3 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm mới cho 558 lao động, đạt 31% so với kế hoạch. Phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm; tư vấn xuất khẩu lao động năm 2023 để triển khai thực hiện.

Công tác y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân: Trong quý I năm 2023, ngành Y tế tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, không phát hiện trường hợp nhiễm cúm A (H5N1), (H7N9), bạch hầu... tình hình dịch bệnh lưu hành tại địa phương ổn định. Công tác phòng chống dịch covid-19: từ đầu năm đến nay, ghi nhận 01 ca mắc Covid-19, hiện đã điều trị khỏi; triển khai tiêm phòng vắc xin covid-19, đã thực hiện 2 đợt, với 610 liều (trong đó: trẻ em 6 đến dưới 12 tuổi 295 liều; người trên 18 tuổi là 315 liều). Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, không phát hiện trường hợp nhiễm cúm A (H5N1), (H7N9), bạch hầu...

Công tác giáo dục và đào tạo: Hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở; tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện; tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; tổ chức thành công ngày Hội stem cấp huyện lần thứ I, năm học 2022-2023 dành cho học sinh THCS; tổ chức giải thể dục thể thao học sinh cấp huyện năm học 2022-2023. Cơ sở vật chất của trường, lớp học tiếp tục được chuẩn hóa đáp ứng được công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên từng bước được tăng cường về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về giáo dục của địa phương; thực hiện việc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý đơn vị sự nghiệp giáo dục theo đúng quy định.

Công tác dạy và học được duy trì ổn định và đi vào nề nếp; tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường theo hướng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2; chỉ đạo các trường trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2023. Tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thành hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác Văn hoá - Thông tin - Thể thao: Tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện của huyện trong quý I năm 2023, đặc biệt là các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam; hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân năm 2023.

Phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT quần chúng được duy trì và phát triển. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, các giải thể thao và các hoạt động vui Xuân, chào đón năm mới 2023: giải Bóng đá 11 người, bóng chuyền hơi,...; Phối hợp tổ chức Giải Thể dục thể thao học sinh tiểu học, trung học cơ sở huyện Cát Tiên năm học 2022-2023; tổ chức giải việt dã truyền thống 26/3; tổ chức ngày chạy Olypic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.

Công tác quốc phòng: Triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2023. Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng quân sự địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong đợt cao điểm, lễ Tết; tình hình quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Tổ chức đón 54 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 được thực hiện nghiêm túc, giao quân đạt chỉ tiêu cấp trên giao (60 tân binh, trong đó có 01 đảng viên, đạt 1,76%).

Công tác an ninh trật tự: Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Trong 3 tháng đầu năm, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 03 vụ, 04 đối tượng; tội phạm về ma tuý 04 vụ, 08 đối tượng (tăng 04 vụ so với cùng kỳ).

Tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát phòng ngừa tai nạn giao thông; trong 3 tháng đầu năm tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra tai nạn giao thông; ngành chức năng đã phát hiện và lập biên bản 2.591 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử phạt số tiền 481.925.000 đồng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt