Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2023 của Văn phòng Thống kê huyện Đạ Huoai – Chi cục Thống kê Khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên.

 

1. Đánh giá chung.

Trong quý I năm 2023, tình hình kinh tế trên địa bàn huyện Đạ Huoai tương đối ổn định, không xuất hiện các loại bệnh lớn trên đàn gia súc, gia cầm; tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc cây trồng.

2. Tình hình hot động sn xut kinh doanh mt s ngành, lĩnh vc ch yếu.

2.1. Tài chính, tín dng.

- Tài Chính: Tổng thu ngân sách Nhà nước trong quý I năm 2023 ước đạt 43,4 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách địa phương trong quý I năm 2023 ước đạt 350,9 tỷ đồng, tăng hơn một lần so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương trong quý I năm 2023 ước đạt 67,2 tỷ đồng, giảm 20,9% so vớI cùng kỳ.

- Tín dụng: Tổng doanh số cho vay trên địa bàn huyện quý I năm 2023 ước đạt 391,3 tỷ đồng; Tổng doanh số thu nợ quý I năm 2023 ước đạt 317,7 tỷ đồng.

2.2. Đầu tư xây dng.

Tổng số công trình đang thực hiện trong quý I năm 2023 là 33 công trình, trong đó có 21 công trình khởi công mới, 12 công trình chuyển tiếp thuộc công trình của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Khối lượng thực hiện nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong quý I năm 2023 ước đạt 24,4 tỷ đồng, đạt 12,9% kế hoạch vốn.

2.3. Hoạt động của doanh nghiệp:

Tính đến cuối tháng 3 năm 2023, trên địa bàn huyện có 135 doanh nghiệp, tăng 0,7% so với cùng kỳ; trong đó: 125 doanh nghiệp và 10 hợp tác xã. Trong quý I năm 2023 có 04 Công ty thành lập mới, 05 công ty tạm ngưng hoạt động và 01 công ty giải thể. 

2.4. Sn xut nông, lâm nghip và thy sn.

Trong quý I năm 2023, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu tập trung chăm sóc cây hàng năm vụ Đông - Xuân, các diện tích cây lâu năm; đồng thời thu hoạch các sản phẩm như: Hạt điều, chè cành, ... Tình hình sản xuất nông nghiệp trong quý I năm 2023 được phản ánh, cụ thể:

Ước tính tổng diện tích gieo trồng trong quý I năm 2023 là 14.302,9 ha, đạt 98,41% kế hoạch và giảm 0,1% so với cùng kỳ. Trong đó: cây lương thực 44,0 ha, đạt 22,3% kế hoạch và giảm 21,4 % so với cùng kỳ; cây thực phẩm 24,7 ha, đạt 37,1% kế hoạch và tăng 2,5% so với cùng kỳ; cây công nghiệp ngắn ngày là 11,2 ha, đạt 100% kế hoạch và giảm 5,9% so với cùng kỳ; cây công nghiệp dài ngày 7.854,2 ha, đạt 99,2% kế hoạch và tăng 0,41% so với cùng kỳ.

 - Cây hàng năm: Thu hoạch vụ Đông Xuân 2022 - 2023:  Ước tính tổng diện tích thu hoạch đạt 30,3 ha. Trong đó: cây lúa 10,0 ha, cây ngô 11,0 ha. Năng suất các loại cây trồng nhìn chung tăng hơn so với cùng kỳ.

- Cây lâu năm: Ước tính tổng diện tích cây lâu đến thời điểm đầu tháng 3/2023 là 14.222,9 ha, đạt 99,7% kế hoạch. Trong đó: cây điều đạt 6.248 ha, cây sầu riêng đạt 5.581 ha, cây dâu tằm đạt 183,3 ha, cây cao su 327,9 ha.

Chăn nuôi: Trong quí I năm 2023, tình hình chăn nuôi trên toàn huyện tương đối ổn định; công tác phòng chống dịch bệnh được người chăn nuôi quan tâm, vệ sinh chuồng trại và phun khử trùng theo định kỳ nên không phát sinh các loại dịch bệnh lớn. Ước tổng đàn trâu 100 con, đàn bò 1.768 con, đàn lợn 19.520 con, đàn gia cầm 115 nghìn con; đàn dê 290 con.

Diện tích giao khoán và bảo vệ rừng: Ước diện tích giao khoán và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện là 24.998.74 ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Trong đó: Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai được giao 15.500,27 ha; Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai được giao 6.452,96 ha.

Sản lượng củi khai thác: Ước tính sản lượng củi khai thác trong quý I năm 2023 ước đạt là 655 ster, giảm 19,1% so với cùng kỳ.

Tình trạng vi phạm lâm luật: Tổng số vụ vi phạm trong quý I năm 2023 là 04 vụ, giảm 11 vụ so với cùng kỳ. Lâm sản thiệt hại 3,179 m3 gỗ tròn.

Ước tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đạt là 51,1 ha, tăng 7,6 % so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản trong quý I năm 2023 ước đạt 25 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ.

2.4. Sn xut công nghip.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục khởi sắc, do đó giá trị sản xuất ngành công nghiệp trong quý I năm 2023 tăng hơn so với cùng kỳ, một số sản phẩm sản xuất có giá trị tăng cao hơn so với cùng kỳ như: các sản phẩm từ kim loại, sản xuất gạch, sản xuất trang phục, … giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 184.600 triệu đồng, tăng 11,36% so với cùng kỳ.

Gía trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế trong 03 tháng đầu năm 2023 ước đạt 300.400 triệu đồng, tăng 16,51% so với cùng kỳ; trong đó: thành phần kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 133.600 triệu đồng, tăng 13,15% so với cùng kỳ.

2.5. Thương mi - dch v.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý I năm 2023 ước đạt 348.000 triệu đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ và đạt 21,5% kế hoạch.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong quý I năm 2023 ước đạt 2.031 ngàn USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ và đạt 20,3% kế hoạch.

Sản lượng vận tải hàng hóa trong quý I năm 2023 ước đạt 93,5 ngàn tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ; vận tải hành khách ước đạt 108,5 hành khách, tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Lượng khách đến du lịch trên địa bàn huyện trong quý I năm 2023 ước đạt 13.451 lượt khách, tăng 36,4% so với cùng kỳ. Trong đó khách ngủ qua đêm là 5.336 khách, tăng 60,5% so với cùng kỳ  

2.6. Các vn đề xã hi.

Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội: Hiện nay, trên địa bàn huyện đã cập nhật dữ liệu hộ nghèo và hộ cận nghèo cuối năm 2023 với 47 hộ nghèo (206 khẩu) và 35 hộ cận nghèo (147 khẩu). Thực hiện chi trợ cấp ưu đãi trong quý 1 năm 2023 cho 226 lượt đối tượng người có công với cách mạng, chi trả trợ cấp cho 1.094 đối tượng; kịp thời thẩm định hồ sơ và tham mưu UBND huyện quyết định trợ cấp hàng tháng cho 14 đối tượng bảo trợ xã hội mới phát sinh. Thực hiện chi hỗ trợ miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023 cho 05 sinh viên đang học tại các trường trung cấp, cao đẳng tư thục với tổng số tiền là 21.900.000 đồng.

Công tác y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân: Trên địa bàn huyện tổ chức tiêm chủng định kỳ đạt 12,44%, tiêm vắc xin viêm gan B đạt 15,6%; phụ nữ có thai tiêm VAT 2+ đạt 17,99 %. Tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 kết quả độ bao phủ chung mũi 1 đạt tỷ lệ 99,3%, mũi 2 đạt tỷ lệ 94,2%, mũi 3 (trên 18 tuổi) đạt 94,3%, mũi 4 đạt 80,7%; từ 12- 18 tuổi (mũi 3) đạt 95,9%, từ 5 - dưới 12 tuổi (mũi 2) đạt 99%. Trên địa bàn huyện hiện đang quản lý và điều trị 26 trường hợp mắc bệnh lao.

Công tác giáo dục và đào tạo: Toàn huyện có 30 trường, trong đó có 12 trường mầm non, 08 trường tiểu học, 07 trường trung học cơ sở, 01 trường phổ thông nhiều cấp học và 02 trường trung học phổ thông; với 303 lớp, giảm 04 lớp so với năm học trước (công lập 287 nhóm lớp, tư thục 16 nhóm lớp); 9.309 học sinh, tăng 122 học sinh so với năm học trước (trong đó công lập 8.742 học sinh, tư thục 567 học sinh).

Công tác Văn hoá - Thông tin - Thể thao: Trong Quý I năm 2023 trên địa bàn huyện thực hiện 255m2 pa nô các loại; 367m bandrol ngang, 150 lượt bandrol dọc, 1.270 lượt cờ các loại; tổ chức 09 lượt xe loa tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Tổ chức thực hiện chương trình văn nghệ chào năm 2023.

Công tác an toàn giao thông: Trong quý I năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 03 tai nạn, làm 03 người chết, 02 người bị thương.

Công tác cháy nổ: Trong quy I năm 2023, trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng cháy nổ.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt