Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023 huyện Lâm Hà
Trích từ Báo cáo kinh tế - xã hội quý I năm 2023 của Chi cục Thống kê khu vực Lâm Hà – Đam Rông

 

1. Đánh giá chung

Trong quý I năm 2023, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lâm Hà ổn định, đảm bảo tiến độ thời vụ; diện tích sản xuất được đảm bảo nước tưới; tổng đàn vật nuôi được duy trì ổn định so với cùng kỳ; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát, không có dịch bệnh xảy ra.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tiếp tục phát triển tăng so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại được tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm bình ổn giá, đảm bảo cung ứng các mặt hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả theo kế hoạch. Công tác giáo dục và đào tạo học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 được tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. An sinh xã hội được đảm bảo.

Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực chủ yếu

2.1. Tài chính, tín dụng

Tổng thu NSNN ước thực hiện quý I năm 2023 là 110.363 triệu đồng, đạt 20,8% kế hoạch năm, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu thuế, phí, lệ phí là 70.318 triệu đồng, giảm 33,2% so với cùng kỳ. Năm nay thị trường bất động sản không hoạt động nên khoản thu thuế thu nhập cá nhân giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (-39,4%). Thu từ nhà đất là 33.198 triệu đồng, tăng 98,1% so với cùng kỳ 2022.

Tổng chi NSNN ước thực hiện quý I năm 2023 là 194.763 triệu đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 20,7% kế hoạch năm; trong đó, chi đầu tư phát triển là 54.839 triệu đồng, tăng 33,1% và chi thường xuyên là 139.924 triệu đồng, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước.

2.2. Đầu tư, xây dựng

Vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN do địa phương quản lý: Ước quý I năm 2023, vốn đầu tư thực hiện là 25.630 triệu đồng, đạt 5,7% kế hoạch vốn, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn ngân sách tỉnh thực hiện là 16.580 triệu đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ và vốn ngân sách huyện thực hiện là 9.050 triệu đồng, giảm 37,2%. Nguồn vốn ngân sách tỉnh tăng do công trình hồ chứa nước Đông Thanh thực hiện là 4.000 triệu đồng. Các công trình thuộc nguồn ngân sách huyện chủ yếu là các công trình chuyển tiếp từ năm 2022. Hiện một số công trình đã có kế hoạch vốn năm 2023 nhưng chưa bố trí được nguồn vốn hoặc vẫn đang trong quá trình lập hồ sơ, thủ tục.

 Xây dựng: Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước tính quý I năm 2023 theo giá hiện hành là 459.800 triệu đồng; theo giá 2010 ước đạt 323.760 triệu đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Gía trị sản xuất ngành xây dựng ước tính quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước tăng cả ở các công trình nhà ở, nhà không để ở và các công trình kỹ thuật dân dụng. Cụ thể, giá trị công trình nhà ở ước đạt 190.620 triệu đồng, tăng 3,1%; công trình nhà không để ở đạt 54.840 triệu đồng, tăng 5,4% và các công trình kỹ thuật dân dụng là 78.300 triệu đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

2.3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

2.3.1. Sản xuất nông nghiệp

Cây hàng năm: Quý I/2023, diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân ước đạt 1.515,3 ha, tăng 4,2% so cùng kỳ năm trước, đạt gần 90% tiến độ gieo trồng toàn vụ.

Cây lúa ước gieo trồng 500 ha, giảm 5,6% so cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa dự báo tiếp tục giảm so với năm trước do hiệu quả kinh tế không cao.

Diện tích ngô đã gieo trồng được 30 ha, tăng 9,1% so cùng kỳ.

Cây khoai lang gieo trồng được 55,1 ha, tăng 14,3% so cùng kỳ.

Cây rau các loại gieo trồng được 598 ha, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; cây đậu gieo trồng được 31,3 ha, tăng 4,3%. Diện tích rau các loại thu hoạch ước đạt 394 ha, tăng 5,1%; sản lượng rau toàn huyện 8.852,2 tấn, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích đậu thu hoạch 13,6 ha; sản lượng thu hoạch đạt 15,9 tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích hoa ước gieo trồng 103,5 ha, tăng 37,1% so cùng kỳ năm trước. Diện tích hoa tăng, phát triển cả diện tích và đa dạng về chủng loại. Diện tích thu hoạch ước đạt 56,9 ha; sản lượng đạt 23.536,5 nghìn cành, tăng 50,7% so với cùng kỳ 2022.

Cây lâu năm: Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên đán, bà con đã tập trung chăm sóc cây cà phê của niên vụ mới. Hiện nay đang bước vào cao điểm mùa khô, một số địa phương đang đứng trước nguy cơ thiếu nước tưới.

Trong quý I, nông dân trong huyện tập trung thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2022-2023, sản lượng ước đạt 1.336,1 tấn, tăng 0,2% so năm trước. Diện tích hồ tiêu nhìn chung ổn định do giá cả vẫn ở mức cao.

Đến nay mới chỉ có cây dâu tằm trồng mới 100 ha, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Các loại cây trồng khác chưa thực hiện công tác chuyển đổi, tái canh do thời tiết nắng, nóng.

Chăn nuôi: Đàn heo trên địa bàn hiện có 89.700 con, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn gia cầm đạt 1,45 triệu con tăng 11,5% so cùng kỳ. Riêng đàn gà có 1,18 triệu con, tăng 7,3% so cùng kỳ năm trước. Đàn trâu tăng chậm, đàn bò tiếp tục giảm. Đàn trâu ước có 436 con, tăng hơn năm trước 16 con. Đàn bò có 7.164 con, giảm 1,2%; đàn bò sữa có 400 con, giảm 4,8% so cùng kỳ, đàn bò giảm do hiệu quả kinh tế thấp, giá bán không ổn định, mặt khác diện tích cỏ ngày càng thu hẹp để trồng các loại cây khác.

2.3.2. Lâm nghiệp

Khai thác lâm sản: Trong quý 1, sản lượng gỗ khai thác từ tỉa thưa rừng trồng thực hiện 1.303,54 m3 gỗ thông 3 lá (trong đó: gỗ nhỏ 595,5 m3 thông 3 lá, gỗ lớn 708,04 m3) tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, trên địa bàn huyện đã xảy ra 01 vụ cháy rừng trồng thông 3 lá với diện tích là 0,4 ha tại xã Phúc Thọ; về mức độ thiệt hại: lửa cháy ½ chiều cao tán cây.

Từ đầu năm đến nay, số vụ vi phạm Luật phát triển bảo vệ rừng là 4 vụ, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó phá rừng trái pháp luật 2 vụ và khai thác rừng trái phép 2 vụ. Đã xử lý 7 vụ (cả năm trước chuyển sang), thu nộp ngân sách 113 triệu đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước.

             2.3.3. Thủy sản

Ước tính sản lượng thủy sản quý I năm 2023 đạt khoảng 419,4 tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có khoảng 2 tấn cá tầm thương phẩm được nuôi trên địa bàn huyện.

Hiện nay, trên địa bàn đã có 01 hộ đầu tư nuôi cá tầm thịt và 02 hộ ươm giống cá tầm bằng bể bồn, ước sản lượng đạt 1 triệu con giống cá tầm/1 năm.  Bước đầu đã có sản phẩm xuất bán đợt đầu tiên, mở ra hướng mới phát triển ngành thủy sản vốn đơn điệu của huyện

2.4. Sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất CN - TTCN ước quý I năm 2023 đạt 379.646 triệu đồng (theo giá 2010), tăng 6,9% so với cùng kỳ. Theo giá hiện hành, giá trị sản xuất ước đạt 648.268,3 triệu đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Tình hình sản xuất một số ngành công nghiệp chủ yếu (theo giá 2010) trên địa bàn huyện Lâm Hà như sau:

Giá trị của ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác ước đạt 13.673,1 triệu đồng, giảm 6,1% so với cùng kỳ. Sản phẩm gạch giảm 27% so cùng kỳ do giảm 01 doanh nghiệp sản xuất gạch không nung và giảm 02 cơ sở cá thể sản xuất gạch nung.

Giá trị của ngành chế biến thực phẩm ước đạt 48.070,1 triệu đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ. Chỉ riêng sản phẩm chè chế biến giảm 44,6% so với cùng kỳ năm trước; các sản phẩm thực phẩm chế biến khác đều tăng như bánh mỳ tăng 54,1%, đậu phụ tăng 36%, cà phê bột các loại tăng 28,8% so cùng kỳ...

 2.5. Thương mại, dịch vụ

             Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I năm 2023 ước đạt 1.680 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay giá nông sản cà phê tăng cao so với cùng kỳ năm trước làm tăng thu nhập cho người dân, thị trường bán lẻ cũng sôi động, các hoạt động dịch vụ cũng trở lại bình thường so với năm trước còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước quý I năm 2023 đạt 95.316,1 triệu đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ. Trong đó: doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 58.558,6 triệu đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ, giá xăng dầu tăng làm cho giá cước vận tải tăng 10–12% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hành khách đạt 36.130,3 triệu đồng, tăng 78,8% so với cùng kỳ, khối lượng hành khách vận chuyển đạt 159 nghìn hành khách, tăng 48% so cùng kỳ. Năm trước hoạt động vận tải hành khách còn bị ảnh hưởng và hạn chế bởi dịch bệnh covid–19; năm nay hoạt động vận tải đã trở lại bình thường, cộng với giá cước vận tải tăng làm cho doanh thu vận tải hành khách tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

2.6. Các vấn đề xã hội

Y tế: Trong quý I, tổng số lượt người khám bệnh ước tính đạt 40.119 lượt người, tăng 8,2% so cùng kỳ năm trước; tổng số lượt người điều trị là 1.842 người, giảm 7,2% so cùng kỳ; số lượt người điều trị nội trú là 1.549 người giảm 10,9% so cùng kỳ năm trước. Từ sau tết Nguyên đán, nguồn vắc xin cho trẻ em đã được đáp ứng, tổng số trẻ được chích các loại Vaxcin ước 3 tháng đầu năm là 467 trẻ, tăng 18,5% so cùng kỳ năm trước.   

Giáo dục: Hiện nay, trên toàn địa bàn huyện Lâm Hà có 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 100% số xã đạt chuẩn mức độ 2 chương trình phổ cập giáo dục THCS trở lên, có 14/14 xã đạt tiêu chí về giáo dục và đào tạo. Cơ sở vật chất và mạng lưới trường học được kiên cố, có 52/60 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, 2 về cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt 86,67%.

Văn hoá - Thông tin: Trong quý, ngành Văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023); 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2023); 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); ngày Thể thao Việt Nam (27/3)... 

Nhằm động viên, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn vui chơi, giải trí, UBND huyện đã triển khai tổ chức các hoạt động Hội xuân Quý Mão trong thời gian từ ngày 21/01/2023 (tức ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 27/01/2023 (mùng 6 Tết).

Xã hội: Công tác giảm nghèo của huyện đã đạt được những kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ 13,09% (năm 2010) đến nay, tỷ lệ giảm nghèo đa chiều chung toàn huyện giảm 1,44%, hộ nghèo DTTS giảm 3,03%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hiện nay là 92,5%.

Trong dịp tết Nguyên đán, HĐND - UBND – UBMTTQ huyện đã tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo và các gia đình bị ảnh hưởng bới dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết nguyên đán. Tổng kinh phí chi cho các đối tượng trên trong dịp Tết là 15.589 triệu đồng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt