Tin tức - Sự kiện
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

1. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023.

2. Phụ lục 1: Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển.

3. Phụ lục 2: Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển.

4. Phụ lục 3: Danh sách thí sinh không đủ điều kiện


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt