Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 12 năm 2022

           Ch s giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2022 tăng 0,22% so vi tháng trước, tăng 3,95% so vi tháng cùng k, bình quân 12 tháng năm 2022 tăng 3,82% so vi cùng k.
          Ch s giá tháng 12/2022 ca 11 nhóm hàng hóa và dch v tiêu dùng so vi tháng trước biến động như sau: Ch s giá nhóm bưu chính vin thông có ch s giá không đổi; có 02/11 nhóm hàng hóa và dch v ch s giá gim là nhóm giao thông gim 2,47% và nhóm văn hóa, gii trí, du lch gim 0,04%; còn li 08/11 nhóm có ch s giá tăng nh t 0,09% đến 2,89% so vi tháng trước. Các nhóm có ch s giá tăng khá như: Nhóm may mc, mũ nón và giày dép tăng cao nht vi 2,89% do xu hướng mua sm vào thi đim cui năm tăng, các cơ s kinh doanh nhp hàng mi vi giá vn tăng; nhóm giáo dc tăng 1,52% do mt s cơ s giáo dc ngoài công lp phi t ch v kinh phí điu chnh mc tăng hc phí năm hc 2022-2023; nhóm thiết b và đồ dùng gia đình tăng 0,69%;…


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt