Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2022

                 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2022

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 11 năm 2022 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 102,06 +2,06
  - Khai khoáng % 157,58 +57,58
  - CN chế biến, chế tạo % 104,47 +4,47
  - Sản xuất và phân phối điện % 97,50 -2,50
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 109,54 +9,54
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 690,8 -7,93
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 4.533,1 +17,04
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 1.733,2 +101,34
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn Lượt khách 329,6 +355,27
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 477,9 +91,92
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 103,81 +3,81
8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 103,99 +3,99
9. Chỉ số giá vàng tháng 11 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 108,75 +8,75
10. Chỉ số giá USD tháng 11 năm 2022 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 107,47 +7,47

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt