Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2022

 

          Ch s giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2022 gim nh 0,04% so vi tháng trước, tăng 4,2% so vi cùng k năm trước, tăng 3,36% so vi tháng 12 năm trước và bình quân mười tháng năm 2022 tăng 3,8% so vi cùng k.

         Trong 11 nhóm hàng hóa và dch v tiêu dùng so vi tháng trước, nhóm thuc, dch v y tế và nhóm bưu chính vin thông có ch s giá n định; có 05 nhóm có ch s giá gim, trong đó nhóm giao thông gim nhiu nht vi 2,1% do giá xăng, du được điu chnh vào các ngày 3/10/2022, 11/10/2022 và 21/10/2022; còn li 04 nhóm ch s giá tăng nh t 0,1% (nhóm văn hóa, gii trí và du lch tăng do phí truy cp internet ti ca hàng game và đồ chơi tăng so vi tháng trước) đến 2,75% (nhóm giáo dc do trường mm non Bá Thiên và trường THPT Bá Thiên điu chnh tăng giá hc phí nhà tr và hc phí lp 11 h tư thc là nguyên nhân dn đến ch s giá nhóm này tăng).


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt