Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2022

           Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2022

Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 10 năm 2022 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 94,54 -5,46
  - Khai khoáng % 113,74 +13,74
  - CN chế biến, chế tạo % 101,65 +1,65
  - Sản xuất và phân phối điện % 84,62 -15,38
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 104,90 +4,90
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 607,3 +2,49
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 4.563,8 +33,82
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 1.681,4 +265,06
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn Lượt khách 252,7 +765,89
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 457,2 +115,18
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 103,80 +3,80
8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 104,20 +4,20
9. Chỉ số giá vàng tháng 10 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 110,48 +10,48
10. Chỉ số giá USD tháng 10 năm 2022 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 105,79 +5,79

Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt