Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 huyện Đạ Tẻh
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2022 của trụ sở chính Chi cục Thống kê Khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên.

            I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

            1. Trồng trọt

            Tình hình sản xuất vụ đông xuân 2022: Năm nay, do chủ động về các điều kiện phục vụ sản xuất cũng như sự chỉ đạo của UBND huyện về lịch sản xuất vụ đông xuân nên tiến độ gieo trồng nhanh hơn các năm trước. Bên cạnh đó, do một số diện tích trồng lúa, bắp được chuyển qua các loại cây trồng khác đã làm tổng diện tích gieo trồng vụ đông 2022 không đạt kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cả vụ đạt  2.372,23 ha, bằng 91,56% kế hoạch và bằng 91,43% so với cùng kỳ.

          Tình hình sản xuất vụ hè thu 2022: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 17.852,76 ha, bằng 99,2% kế hoạch và bằng 99,58% so với cùng kỳ.

Trong đó: cây lương thực ước đạt 2.304 ha, đạt 109,71% kế hoạch và bằng 87,87% so với cùng kỳ; cây chất bột ước đạt 14,7 ha, đạt 36,75% kế hoạch và bằng 94,84%; cây rau, đậu các loại ước đạt 110,35 ha, đạt 102,18% kế hoạch và bằng 96,82%; cây công nghiệp và lâu năm khác ước đạt 12.425,4 ha, đạt 97,3% kế hoạch và bằng 94,45% so với cùng kỳ.

           Tình hình phát triển một số cây công nghiệp và cây lâu năm: Diện tích cà phê hiện có khoảng 689,8 ha; bằng 88,87% kế hoạch và bằng 89,72% so với cùng kỳ. Diện tích cho thu hoạch đạt 689,8 ha, sản lượng dự thu khoảng 1.725 tấn, giảm 182 tấn so với cùng kỳ. Diện tích cây tiêu đạt 57,6 ha, bằng 96% kế hoạch và bằng 92,16% so với cùng kỳ; diện tích cho thu hoạch ước đạt 57,6 ha, sản lượng dự thu khoảng 164 tấn, giảm 11 tấn so với cùng kỳ. Diện tích cây điều đạt 6.059 ha, bằng 96,95% kế hoạch và bằng 90,42% so với cùng kỳ; trong đó, có 6.059 ha cho sản phẩm, sản lượng ước đạt 3.878 tấn, giảm 531 tấn so với cùng kỳ. Diện tích cây cao su hiện có 3.952,9 ha, trong đó của hộ gia đình là 1.761,8 ha, bằng 100,36% kế hoạch và bằng 101,88% so với cùng kỳ; diện tích cho sản phẩm đạt 3.938 ha, sản lượng dự thu khoảng 6.517 tấn, tăng 152 tấn so với cùng kỳ. Diện tích cây dâu hiện có khoảng 1.627 ha, bằng 94,96% kế hoạch và bằng 95,71% so với cùng kỳ; diện tích cho sản phẩm đạt 1.627 ha.

             2. Chăn nuôi

Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 1/7/2022. Tổng đàn trâu hiện có của huyện là 1.250 con, tăng 0,56% so với cùng kỳ. Tổng đàn bò hiện có 5.212 con, giảm 10,91%. Tổng đàn lợn có 103.213 con, tăng 11,58%. Tổng đàn gia cầm hiện có khoảng 348,87 ngàn con, tăng 20,07% so với cùng kỳ. Sản lượng kén sản xuất ước đạt 2.500 tấn, tăng 393 tấn so với cùng kỳ.

Công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi: Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện rải rác ở các xã, thị trấn; tính đến ngày 09/9/2022, tổng số con heo mắc bệnh đã tiêu hủy là 384 con, tổng trọng lượng tiêu hủy là 23.076 kg. Từ đầu năm đến nay, dịch biêm da nổi cục trên đàn bò đã xuất hiện tại 07 xã với tổng số con mắc bệnh là 26 con, tổng số tiêu hủy là 17 con bê, tổng trọng lượng 1.605 kg.

3. Lâm nghiệp

            Trong 9 tháng năm 2022, Hạt Kiểm lâm vẫn tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ thực hiện triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng; giao khoán quản lý bảo vệ rừng; khai thác lâm sản, phòng cháy chữa cháy rừng. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch trồng 3,532 triệu cây xanh gắn với trồng rừng cảnh quan trên địa bàn huyện Đạ Tẻh giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn toàn huyện đã trồng được khoảng 424.000 cây.

Tình hình khai thác lâm sản: trong 9 tháng năm 2022, khai thác được 36,8 ngàn cây tre hàng, giảm 4,15% so với cùng kỳ; 20.454 ster gỗ rừng trồng, tăng 7,98% và khoảng 325 ster mung bó, giảm 10,2% so với cùng kỳ.

Tình hình vi phạm lâm luật: Từ ngày 10/12/2021 đến 15/9/2022, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản 07 vụ vi phạm, giảm 11 vụ so với cùng kỳ; diện tích rừng thiệt hại là 1,92 ha, giảm 1,07 ha; khối lượng lâm sản thiệt hại 18,96 m3, tăng 9,86 m3. Tổng số vụ xử lý trong 9 tháng năm 2022 là 08 vụ; tang vật, phương tiện tịch thu gồm 0,26 m3 gỗ tròn quý hiếm, 14 cá thể động vật rừng quý hiếm với trọng lượng 14,1 kg. Tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách Nhà nước là 88 triệu đồng.

             II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh 2010 ước 9 tháng năm 2022 đạt 443.931 triệu đồng, đạt 83,2% kế hoạch và tăng 9,21% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng đạt 14.975 triệu đồng, tăng 31,03%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 298.879 triệu đồng, giảm 3,59%, do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid - 19 một số ngành chiếm tỷ trọng lớn như gia công, chế biến hạt điều, may,…  tạm ngưng hoặc giảm sản lượng sản xuất nên đã ảnh hưởng đến giá trị sản xuất ngành này; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt đạt 127.847 triệu đồng, tăng 79,45% so với cùng kỳ.

             2. Đầu tư, xây dựng cơ bản

           Tổng vốn đầu tư trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 294.910 triệu đồng, đạt 85,94% kế hoạch và bằng 115,05% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 35.648 triệu đồng, tăng 25,17% so với cùng kỳ; nguồn vốn chuyển quyền sử dụng đất đạt 106.667 triệu đồng, tăng 90,89%; nguồn vốn xổ số kiến thiết đạt 70.001 triệu đồng, tăng 42,26%; nguồn vốn khác đạt 42.755 triệu đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. Nguồn vốn huyện đạt 39.839 triệu đồng, bằng 42,69% so với cùng kỳ.

            Ước giá trị sản xuất của ngành xây dựng ngoài quốc doanh 9 tháng năm 2022 đạt 725.428 triệu đồng, tăng 19,41% so với cùng kỳ.

             III. THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trong 9 tháng năm 2022 đạt 2.266,37 tỷ đồng, tăng 11,01% so với cùng kỳ. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hoá ước tăng 9,52% và doanh thu dịch vụ tăng 20,83% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động vận tải 9 tháng năm 2022 ước đạt 113.659 triệu đồng, đạt 55,44% kế hoạch và tăng 22,56% so với cùng kỳ. Sản lượng vận chuyển hành khách đạt 248,05 ngàn hành khách, tăng 30,58% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển đạt 34.619 ngàn hành khách.km, tăng 33,82%. Sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt 553,88 ngàn tấn, tăng 5,53%; khối lượng luân chuyển đạt 18.800 ngàn tấn.km, tăng 7,18% so với cùng kỳ.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH, NGÂN HÀNG

Công tác thu ngân sách được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm; triển khai phương án xử lý nợ đọng thuế và chống thất thu. Tổng thu ngân sách nhà nước ước 9 tháng năm 2022 đạt 91.398 triệu đồng, tăng 60,24% so với cùng kỳ. Cụ thể qua một số khoản thu như: thu thuế ngoài quốc doanh đạt 14.470 triệu đồng, bằng 73,42% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt 20.725 triệu đồng, tăng 232,72%; thuế trước bạ đạt 19.265 triệu đồng, tăng 105,32%; thu phí và lệ phí đạt 2.909 triệu đồng, tăng 34,8%; thu từ nhà đất đạt 38.267 triệu đồng, tăng 59,35% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước ước 9 tháng năm 2022 đạt 371.259 triệu đồng, bằng 92,18% so với cùng kỳ. Cụ thể qua một số khoản chi như: chi xây dựng cơ bản đạt 80.527 triệu đồng, bằng 63,45% so với cùng kỳ; chi sự nghiệp kinh tế đạt 14.765 triệu đồng, tăng 9,11%; chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo đạt 137.609 triệu đồng, tăng 14,88%; chi sự nghiệp y tế đạt 23.351 triệu đồng, tăng 29,71%; chi quản lý hành chính đạt 71.002 triệu đồng, tăng 0,77% so với cùng kỳ.

Hoạt động của các ngân hàng thương mại:  Ước 9 tháng năm 2022, doanh số cho vay đạt 1.497 tỷ đồng, giảm 19,27% so với cùng kỳ; tổng dư nợ đến cuối tháng 9 năm 2022 ước đạt 2.580 tỷ đồng, tăng 32,11%. Tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,4%, giảm 0,15 điểm phần trăm, tình hình huy động vốn tăng 21,48% so với cùng kỳ.

Hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội: Ước 9 tháng năm 2022, doanh số cho vay đạt 80,2 tỷ đồng, tăng 14,77% so với cùng kỳ; tổng dư nợ đến cuối tháng 9/2022 ước đạt 326,5 tỷ đồng, tăng 15,95%. Tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,07 %, giảm 0,13% điểm phần trăm, tình hình huy động vốn tăng 35,45% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa

Nhìn chung, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trên đị bàn được quan tâm thường xuyên; hệ thống cơ sở, thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, giải trí lành mạnh của nhân dân cũng như tạo mỹ quan cho địa phương. Phong trào thể dục thể thao của địa phương tiếp tục được duy trì và phát triển rộng khắp. Các hoạt động văn hóa  - văn nghệ do được quan tâm đầu tư nên chất lượng ngày càng được nâng cao, thu hút người xem. Tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa thể thao trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm để ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định.

2. Giáo dục

Kết quả năm học 2021 - 2022, như sau: Về hạnh kiểm, tỷ lệ học sinh đạt loại khá - tốt chiếm 97,03%, tăng 0,34% so với cùng kỳ; loại yếu - kém có 0,04%, giảm 0,47% so với cùng kỳ. Về học tập, tỷ lệ học sinh đạt loại khá - giỏi chiếm 61,52%, tăng 6,99%; loại yếu - kém có 4,97%, giảm 2,82% so với cùng kỳ. Riêng cấp tiểu học, về năng lực, tỷ lệ đạt chiếm 97,87%, tăng 4,37% so với cùng kỳ; về phẩm chất, tỷ lệ đạt chiếm 98,02%, tăng 1,23%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ  tốt nghiệp THPT, toàn huyện có 578 học sinh đủ điều kiện, đạt 99,5%.

Tình hình năm học 2022 - 2023: Toàn huyện có 37 trường, trong đó có 03 trường tư thục; có 16 điểm trường, 433 lớp, 11.182 học sinh. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành là 990 người; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trình độ từ đạt chuẩn trở lên là 686 người.

3. Y tế

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao y đức; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống các bệnh truyền nhiễm trên người, nhất là phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch Covid-19, bệnh chân tay miệng,… Trong 09 tháng năm 2022, toàn huyện đã phát sinh 363 ca sốt xuất huyết (tăng 174 ca so với cùng kỳ); thực hiện tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho 301 trẻ em đạt 68% kế hoạch; tiêm VAT 2+ cho 294 phụ nữ có thai, đạt 101% kế hoạch; khám và điều trị phụ khoa cho 4.037 lượt, thực hiện biện pháp kế hoạch hóa cho 331 ca. Ngoài ra, trong 09 tháng năm 2022 Trung tâm Y tế đã khám cho 47.608 lượt bệnh nhân và điêu trị cho khoảng 4.875 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 106%,...

 Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay đã tiêm 101.353 mũi; trong đó, 41.420 mũi 1, tỷ lệ bao phủ đạt 91,69%; 40.6098 mũi, tỷ lệ bao phủ đạt 89,89%; 16.928 mũi 3, tỷ lệ bao phủ đạt 95,9%; 22.465 mũi nhắc lại, tỷ lệ bao phủ đạt 93,6%; 1.844 mũi trẻ tuổi từ 5 đến 12 tuổi, tỷ lệ bao phủ đạt 27,28%.

4. Công tác trợ giúp các đối tượng chính sách

Từ đầu năm đến nay đã  thực hiện chi trả cho 1.879 đối tượng bảo trợ xã hội, 538 đối tượng người có công với kinh phí 11.1 tỷ đồng;  Tổ chức thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Tết cho 4.929  các đối tượng chính sách với tổng kinh phí 2.338 triệu đồng. Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của địa phương. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện tốt. Đến nay, số người tham gia bảo hiểm y tế 42.398 người, đạt độ bao phủ 95,12%, số người tham gia bảo hiểm xã hội 5.174 người, đạt độ bao phủ 19,28%.

 5. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới khá toàn diện, đời sống nhân dân được nâng cao; cơ sở hạ tầng được đầu tư theo hướng hiện đại, các thiết chế văn hóa, trường học, y tế, giao thông nông thôn ngày càng phát triển, chất lượng xây dựng gia đình, thôn, xã văn hóa, công sở văn minh được nâng cao về chất lượng và số lượng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn huyện có 03 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện Kế hoạch giảm nghèo năm 2022, lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi,... nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có cơ hội phát triển sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc: Đời sống đồng bào dân tộc tiếp tục ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2022 cho vùng đồng bào dân tộc là 1.926 triệu đồng, để xây dụng 04 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho 02 xã Đạ Pal và Quốc oai, hiện đang hoàn thiện các hồ sơ trình phê duyệt để triển khai thực hiện.

7. Về thiên tai

Trong 09 tháng năm 2022, đã xảy ra 02 đợt lốc xoáy kèm theo  mưa lớn, gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân  tại  một  số khu  vực, địa bàn; ước  tính tổng thiệt hại khoảng 2,32 tỷ đồng.

8. Tình hình AN-TTXH: 

Công tác quốc phòng địa phương được quan tâm thực hiện, trong đó: tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu được giao (63/63).

 Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, không để hình thành các điểm nóng, các vụ việc phức tạp.Trong 9 tháng năm 2022, phát hiện, xử lý 36 vụ  60 đối tượng vi phạm, giảm 21 vụ so với cùng kỳ; trong đó, 03 vụ án rất nghiêm trọng; 21 vụ vi phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội với 40 đối tượng; 05 vụ vi phạm về ma túy xảy ra với 06 đối tượng; 10 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường với 14 đối tượng. Đã khởi tố 25 vụ, 42 đối tượng.

Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 03 vụ, tăng 02 vụ so với cùng kỳ; làm 04 người chết, tăng 03 người và 01 người bị thương, tăng 01 người.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt