Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 huyện Cát Tiên
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2022 của Văn phòng Thống kê huyện Cát Tiên – Chi cục Thống kê Khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên.

              I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

1. Sản xuất nông nghiệp

1.1. Trồng trọt

Diện tích gieo trồng cây lúa đạt 9.016 ha, đạt 101,3% kế hoạch. Diện tích thu hoạch 7.435,2 ha; năng suất bình quân 55,3 tạ/ha; sản lượng 41.116,7 tấn; diện tích ngô gieo trồng đạt 60 ha, bằng 54,6% kế hoạch; diện tích cây rau xanh các loại gieo trồng đạt 62,7 ha, bằng 73,8% kế hoạch; diện tích sắn gieo trồng đạt 45 ha; diện tích cây mía gieo trồng ước đạt 25 ha; diện tích cây trồng khác gieo trồng đạt 60,2 ha, bằng 85,9% kế hoạch.

Trong 9 tháng đầu năm diện tích cây lâu năm của địa phương đang được huyện tập trung triển khai thực hiện đề án chuyển đổi, tái canh, cải tạo và phát triển cây điều bền vững; thực hiện kế hoạch cải tạo vườn hộ, vườn tạp trồng cây có giá trị kinh tế cao như cây ăn quả (cây sầu riêng, bơ ghép, bưởi, măng cụt), cây cà phê, ca cao, cao su … Diện tích cây điều ước đạt 5.942,1 ha, chiếm phần lớn trên 70% diện tích cây dài ngày, giảm 4,08% so với cùng kỳ; diện tích cây tiêu đạt 39,8 ha; cây cà phê 595,3 ha; cây dâu tằm 174 ha; cây ca cao 27 ha; cây cao su 165.3 ha và cây ăn quả đạt 1.144,3 ha. Trong thời gian tới tiếp tục tập trung phát triển cây ăn quả  có giá trị cao được chuyển đổi từ diện tích vườn tạp, đất trồng điều kém hiệu quả; cây trồng chủ yếu là sầu riêng, bưởi, cam, quýt, mít, măng cụt…

1.2. Chăn nuôi

Đến thời điểm 30 tháng 9 năm 2022, đàn trâu có 619 con (232 hộ), tăng 8,41% so với cùng kỳ; đàn bò có 9.694 con (2.533 hộ), tăng 0,28%; đàn heo có 32.353 con (991 h), tăng 54,11%; đàn gia cm có 212,9 nghìn con, tăng 1,4% so với cùng kỳ.

Thc hin các gii pháp phòng nga, ngăn chn bnh dch t ln Châu phi và bnh l mm long móng; tăng cường qun lý giết m, kim soát dch bnh chăn nuôi và bnh viêm da ni cc trên đàn trâu, bò.

2. Sản xuất lâm nghiệp

Trong 9 tháng năm 2022, qua kiểm tra lực lượng kiểm lâm đã phát hiện lập biên bản 11 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, tăng 2 vụ so với cùng kỳ; trong đó, Hạt kiểm lâm huyện xử lý 03 vụ/ 03 đối tượng, gồm 01 vụ vi phạm qui định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản, 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 01 vụ tang trữ, mua bán lâm sản trái pháp luật; Hạt kiểm lâm huyện phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Tiên đã lập biên bản 08 vụ vi phạm qui định chung của nhà nước về bảo vệ rừng thuộc diện tích rừng đặc dụng do VQG Cát Tiên quản lý. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 570 m3, tăng 3,64% so với cùng kỳ, sản lượng củi khai thác ước đạt 2900 ster, tăng 3,57% so với cùng kỳ.

II. Sản xuất công nghiệp - Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ

1. Sản xuất công nghiệp

Ước tính 09 tháng năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt 137.551,67 triệu đồng, tăng 8,15% so với cùng kỳ. Cụ thể: Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đạt 29.261,8 triệu đồng, tăng 6,76% so với cùng kỳ; ngành sản xuất đồ uống đạt 13.602,2 triệu đồng, tăng 8,56%, ngành sản xuất trang phục đạt 8.595,3 triệu đồng, tăng 7,22%; ngành sản xuất da đạt 862,8 triệu đồng, tăng 5,2%; ngành sản xuất và phân phối điện, hơi nước đạt 10.784,6 triệu đồng, tăng 721,11% so với cùng kỳ, nguyên nhân là do địa phương tăng  một lượng lớn cơ sở sản xuất điện năng lượng mặt trời trên địa bàn.

2. Xây dựng, đầu tư

Thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2022. Công tác chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ, thủ tục khởi công xây dựng công trình bảo đảm theo kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện các công trình trọng điểm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; Hồ chứa nước Đạ Sị; đường vành đai ven sông), các dự án đã được bố trí vốn đầu tư năm 2022. Tập trung phát triển hệ thống giao thông nông thôn; chỉ đạo quyết liệt công tác quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Về chỉnh trang đô thị: Kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân đô thị. Hệ thống đường nội bộ, đèn chiếu sáng công cộng, mương thoát nước dọc các tuyến đường được đầu tư mở rộng; cải tạo, chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường, cơ quan hành chính nhà nước, quảng trường... được duy trì từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế được phân bổ hàng năm.

3. Thương mại, dịch vụ

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 14/9/2021 về thực hiện chương trình phát triển dịch vụ, thương mại gắn với du lịch giai đoạn 2021-2025 và Đề án Phát triển dịch vụ - du lịch huyện Cát Tiên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đăng ký các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt; kế hoạch tham gia Không gian “Hội tụ và Lan tỏa” trong Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022. Dự ước 9 tháng năm 2022, huyện đón 6.150 lượt khách tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên và Khu Di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI.

III. Thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đến 30/9/2022 đạt 54.819 triệu đồng, bằng 126,17% so kế hoạch tỉnh và huyện, tăng 87,67% so cùng kỳ; trong đó thu thuế, phí đạt 38.625 triệu đồng, tăng 31,82%. Tổng thu ngân sách địa phương đến 30/9/2022 đạt 401.604 triệu đồng, bằng 105,8% so kế hoạch tỉnh và huyện, tăng 27,36% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương đến 30/9/2022 là 314.835 triệu đồng, bằng 105,8% kế hoạch tỉnh và huyện, tăng 27,36% so với cùng kỳ.

IV. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

1. Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội

Trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã phối hợp các xã, thị trấn hoàn thành việc cấp phát sổ nghèo, cận nghèo cho 717 hộ nghèo và 630 hộ cận nghèo. Triển khai và tổng hợp danh sách đang ký thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2022, đã có 223 hộ đăng ký thoát nghèo, đạt 104,69 kế hoạch và 173 hộ đăng ký thoát cận nghèo, đạt 106,79% kế hoạch.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động: Trong 9 tháng đầu năm 2022 đã mở 03 lớp đào tạo nghề với 110 học viên tham gia. Giải quyết việc làm mới cho 1.496 lao động, đạt 93,5% so với kế hoạch.

Công tác bảo trợ xã hội: Thực hiện chi trợ cấp qua Bưu điện Cát Tiên 9 tháng đầu năm 2022 với tổng số tiền chi trả là 7.389,9 triệu đồng; ban hành quyết định trợ cấp 153 đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội; hỗ trợ kinh phí mai táng cho 51 đối tượng với tổng kinh phí 367,2 triệu đồng; thăm tặng quà cho 24 cụ tròn 90 tuổi với số tiền 19,2 triệu đồng và 02 cụ tròn 100 tuổi với số tiền 2 triệu đồng; trợ cấp cứu đói 70 hộ/145 khẩu với số tiền 27,58 triệu đồng; hỗ trợ 05 trường hợp hộ gia đình có người chết, có hoàn cảnh khó khăn 90 triệu đồng.

Thực hiện chế độ chính sách người có công: Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng số tiền thực hiện chi trả cho các đối tượng chính sách người có công là 10.390 triệu đồng.

2. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, đảm bảo thường trực 24/24 tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt trong các dịp lễ, tết. Tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, đặc biệt là việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo thường trực cấp cứu, bảo đảm đầy đủ thuốc men, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

UBND huyện đã sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2022 để chi công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện với số tiền là 1.083,86 triệu đồng. Đến hết ngày 03/9/2022: Số vắc xin đã nhận 101.155 liều vắc xin; đã tiêm: 103.351 liều, đạt tỷ lệ 102.2%, trong đó: Số đã tiêm 1 mũi là 32.480 người; số tiêm đủ 2 mũi: 30.982 người; số tiêm liều bổ sung 11.774 người; số tiêm mũi 3: 18.471 người; số tiêm mũi 4: 6.613 người. Trong đó:

- Tỷ lệ bao phủ vắc xin/dân số: 1 mũi: 32.480/35.175 đạt 92.34 %; 2 mũi: 30.982/35.175 đạt 88,1%;

- Tỷ lệ bao phủ vắc xin/18 tuổi: 1 mũi: 23.612/23.590 đạt 100,1%; 2 mũi: 23.162/23.590 đạt 98,2% (Tiêm liều bổ sung: 11.774/ 12.949 đạt 90,9%; Tiêm mũi 3 (nhắc lại lần 1): 18.471/ 21.184 đạt 87,2%; Tiêm mũi 4 (nhắc lại lần 2):  6.613/ 9.869 đạt 67,0%).

- Tiêm vắc xin cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi: 1 mũi: 3.783/3.696 đạt 102,35%; 2 mũi: 3.719/3.696 đạt 100,6% và tiêm mũi 3: 3.031/3.639 đạt 83,3%.

- Tiêm vắc xin cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 1 mũi: 5.085/ 5.113 đạt 99,5%; 2 mũi: 4.101/ 5.113 đạt 80,2%.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, phát hiện 77 ca sốt xuất huyết, 06 ca tay chân miệng; ngành chuyên môn đã kịp thời xử lý môi trường, khống chế không để xảy ra các ổ dịch lớn trên địa bàn.

3. Giáo dục và đào tạo

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn huyện. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn huyện theo quy định. Tổ chức tổng kết năm học 2021-2023; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp, phục vụ khai giảng năm học 2022-2023 gắn với công tác phòng chống dịch bệnh covid-19.

 Năm học 2022-2023, toàn huyện có 33 trường (MN: 10; TH: 10; THCS: 09; TH&THCS: 01, THPT: 3), giảm 01 trường so với năm học 2021-2022 (do sáp nhập trường TH Võ Thị Sáu và Trường TH Lê Hồng Phong). Tổng số học sinh: 9356 học sinh/363 lớp; so với năm học 2021 - 2022 tăng 248 học sinh, giảm 02 lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBQL,GV,NV) 858 người, trong đó: CBQL: 75 người, Giáo viên: 590 người, Nhân viên: 89 người.

Duy trì 30/33 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 90,9%; trong đó trường trực thuộc là 28/30 trường, tỷ lệ 93,33% (do sáp nhập trường TH Võ Thị Sáu vào trường TH Lê Hồng Phong). Có thêm 01 trường (Mầm non Đồng Nai) được công nhận trường đạt chuẩn mức độ 2, nâng tổng số trường đạt chuẩn mức độ 2 là 03/31 trường.

4. Văn hóa, thông tin, thể thao

Các ngành chức năng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Logo huyện Cát Tiên.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND huyện về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025; UBND huyện triên khai một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND huyện phát triển hệ thống thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

5. An ninh, quốc phòng

Tình hình quốc phòng - an ninh trong 9 tháng đầu năm 2022 được giữ vững, ổn đinh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng bảo vệ an toàn trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết; làm tốt công tác nắm bắt tình hình kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2022 cho 02 xã Tiên Hoàng và Đồng Nai Thượng; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, địa phương; Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chuẩn bị tốt mọi mặt phục vụ công tác huấn luyện cho các đối tượng năm 2022. Hoàn thành tốt chỉ tiêu giao nhận quân năm 2022, đạt 100% chỉ tiêu. Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2023.

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương toàn diện, vững mạnh về mọi mặt, đến nay 100% xã, thị trấn có công an chính quy về làm việc. Tích cực đấu tranh phòng chống và trấn áp các loại tội phạm; thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông; triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” nhân rộng mô hình khu dân cư an toàn trên địa bàn huyện với phương châm “Tự quản, tự phòng, tự hòa giải”. Triển khai thực hiện việc cấp căn cước công dân gắn với chuyển đổi phương thức quản lý cư trú bằng hộ khẩu sang quản lý bằng điện tử, triển khai nhân rộng mô hình Camera an ninh trên địa bàn huyện.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt