Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 huyện Lạc Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2022 của Chi cục Thống kê Khu vực Đà Lạt - Lạc Dương

          I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì ổn định, tăng cả về diện tích gieo trồng và sản lượng so với cùng kỳ. Hiện sản xuất cây hàng năm trên địa bàn chủ yếu thu hoạch một số cây trồng cây trồng vụ Đông Xuân, vụ Thu 2022; làm đất, xuống giống các cây trồng cho vụ Mùa 2022; đối với cây lâu năm là giai đoạn trồng mới cuối cùng trong năm, cũng như chuẩn bị nguồn nhân lực cho công tác thu hoạch cây lâu năm trọng điểm của huyện là cây cà phê. Cụ thể như sau:

1. Nông nghiệp

Gieo trồng và thu hoạch vụ Đông Xuân 2022: Tổng diện tích gieo trồng và thu hoạch cây hàng năm đạt 2.461,5 ha, tăng 6,94% so với cùng kỳ.

Gieo trồng và thu hoạch vụ Hè Thu 2022: Tổng diện tích gieo trồng và thu hoạch cây hàng năm đạt 2.629,4 ha, tăng 4,62% so cùng kỳ.

Gieo trồng vụ Mùa 2022: Tổng diện tích gieo cây cây hàng năm ước đạt 2.198,5 ha, tăng 7,55% so với cùng kỳ. Trong đó: lúa gieo cấy 94 ha; cây ngô gieo trồng 40 ha; cây sắn (mỳ) với diện tích gieo trồng 5,5 ha, bằng so cùng kỳ; cây khoai lang gieo trồng 20 ha, tăng 11,1%; cây khoai tây gieo trồng 48 ha, tăng 6,67%; rau các loại gieo trồng 1.560 ha, tăng 7,36%; hoa các loại gieo trồng 420 ha, tăng 10,53% so với cùng kỳ.

Cây lâu năm: Trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình thời tiết là tương đối thuận lợi cho công tác sản xuất nông nghiệp, giá cả một số hàng nông sản như cà phê, dâu tây được duy trì ổn định và có chiều hướng tăng lên do tình hình dịch bệnh được kiểm soát; các hoạt động du lịch, kinh doanh mua bán được phục hồi tốt. Tổng diện tích cây lâu năm hiện có trong 9 tháng đầu năm 2022 là 5.297,6 ha, tăng 6,1% so cùng kỳ.

Tình hình trồng mới cây lâu năm: Trong 9 tháng đầu năm 2022, diện tích cà phê trồng mới 195 ha. Cây ăn quả và cây lâu năm khác trên địa bàn huyện có diện tích không nhiều, chủ yếu là thay đổi loại cây trồng từ những cây có hiệu quả kinh tế thấp sang những cây ổn định hơn, diện tích cây ăn quả trồng mới là 17 ha (cây mắc ca 11 ha, chanh dây 2 ha, dâu tây 2 ha, cây bơ 1 ha, cam 1 ha).

Chăn nuôi: Công tác duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại luôn được chú trọng. Công tác tiêm phòng định kỳ trên gia súc, gia cầm được thực hiện theo đúng quy trình và kế hoạch đề ra. Dịch bệnh được kiểm soát tốt tạo sự an tâm cho người dân trong việc chăn nuôi. Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng đàn trâu hiện có là 2.095 con, tăng 3,97%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 124,1 tấn, tăng 3,07% so với cùng kỳ. Đàn bò số con hiện có là 5.105 con, tăng 6,78%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 275,9 tấn, tăng 2,76% so với cùng kỳ. Đàn lợn số con hiện có là 3.727 con, tăng 19,15%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 158 tấn, tăng 5,33% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm số con hiện có là 32.860 con, tăng 16,61%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 98,1 tấn, tăng 3,59% so với cùng kỳ (trong đó sản lượng thịt gà xuất chuồng là 83,3 tấn, tăng 5,98%); sản lượng trứng gia cầm thu được 416 ngàn quả, tăng 9,52% so với cùng kỳ (trong đó sản lượng trứng gà đạt 405 ngàn quả, tăng 9,26%).

2. Lâm nghiệp

Trong 9 tháng đầu năm 2022, các đơn vị chủ rừng và UBND các xã tăng cường tổ chức các đợt tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng và phòng, chống chữa cháy rừng, không phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp thông qua nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền thông qua họp dân, qua hệ thống truyền thanh của địa phương; đặc biệt tăng cường tại các xã xảy ra điểm nóng về phá rừng, ken cây đổ hóa chất.

Giao khoán quản lý bảo vệ rừng: Tổng diện tích giao khoán trên địa bàn hiện nay 107.281 ha, đang giao khoán cho 3.181 hộ dân và 13 đơn vị tập thể.

Vi phạm lâm luật: Trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện đã xảy ra 39 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm 02 vụ; diện tích rừng thiệt hại 9,26 ha rừng, tăng 6,02 ha; lâm sản thiệt hại 316,54 m3, giảm 109,57 m3 so với cùng kỳ. Số vụ vi phạm điều tra, truy tìm được đối tượng vi phạm để xử lý chiếm tỷ lệ cao (33/39 vụ, chiếm tỷ lệ 84,62 %) so với tổng số vụ vi phạm xảy ra trên địa bàn.

3. Thủy sản

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện ổn định với 27,9 ha. Trong đó, trên 13 ha là diện tích nuôi cá nước lạnh (cá tầm) trong bể, bồn của các doanh nghiệp, được nuôi với hình thức thâm canh và có giá trị kinh tế cao; còn lại chủ yếu là hình thức nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến.

Sản lượng thủy sản ước thu được 9 tháng đầu năm 2022 là 686,6 tấn, tăng 3,81% so với cùng kỳ (trong đó, cá tầm đạt 665 tấn, tăng 3,91%).

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển. Trong 9 tháng đầu năm 2022 giá trị sản xuất ngành công nghiệp cá thể theo giá hiện hành ước đạt 13.076,9 triệu đồng, tăng 10,81%; giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 8.220,5 triệu đồng, tăng 6,29% so với cùng kỳ.

Chia theo ngành kinh tế: Theo giá hiện hành ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 6.888 triệu đồng, tăng 16,02% so với cùng kỳ do  khối lượng đơn hàng làm rào sắt, cổng sắt, cửa nhôm và khung nhà mà các cơ sở sản xuất tăng cao; ngành sản xuất chế biến thực phẩm đạt 2153,6 triệu đồng, tăng 5,78%; ngành sản xuất đồ uống ước đạt 3.520 triệu đồng, tăng 5,46%; ngành ngành sản xuất giường, tủ, bàn ghế đạt 515,4 triệu đồng, tăng 1,85%.

2. Đầu tư xây dựng

Tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho các công trình đầu tư trên địa bàn huyện Lạc Dương do huyện và tỉnh bố trí vốn đến đầu tháng 9 năm 2022 là 170.354 triệu đồng; bố trí cho 43 hạng mục công trình. Thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 128.149 triệu đồng, giảm 21,21% so với cùng kỳ để nâng cấp một số tuyến đường Lạc Dương, Phi Tô Lâm Hà, đường 19/5, đường vào khu du lịch Ma Rừng Lữ Quán (giai đoạn 2,3) và một số tuyến đường khác. Bên cạnh đó huyện cũng thực hiện đầu tư cho các công trình khác như công trình hoàn thiện hạ tầng sân vận động huyện Lạc Dương, xây dựng khu nhà làm việc tại căn cứ Hậu cần Ban chỉ huy quân sự huyện, mở rộng, đấu nối hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt cấp cho xã Lát …

III. THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

Các ngành dịch vụ, thương mại tăng trưởng khá, số lượng cửa hàng, hộ cá thể ngày càng phát triển, đa dạng về ngành nghề kinh doanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân. Các ngành chức năng, chuyên môn thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường tổ chức kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất kinh doanh buôn bán trên địa bàn huyện nhằm ngăn chặn việc mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; quản lý, kiểm tra, xử lý tình trạng kinh doanh buôn bán hàng rong, tự phát, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan, mất trật tự an toàn giao thông.

IV. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Y tế:

Công tác y tế tiếp tục tập trung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp tốt với các ban, ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh.

Công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh như lao, sốt xuất huyết, sốt rét, HIV/AIDS… được chú trọng. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai tốt, năng lực khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tiếp tục được cải thiện, cơ sở vật chất, thuốc chữa bệnh, vật tư y tế cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ của nhân dân.

2. Giáo dục

Tiếp tục đảm bảo tốt các cơ sở vật chất ban đầu như, trường, lớp, chất lượng đội ngũ giáo viên, công tác duy trì sĩ số, chống bỏ học, nghỉ học và nâng cao chất lượng giáo dục. Cơ sở vật chất được tu sữa chữa, xây dựng theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, cảnh quan trường lớp ngày càng khang trang, sạch sẽ, trang thiết bị dạy học từng bước được đầu tư.

Huyện đã triển khai rà soát và khai giảng năm học mới 2022- 2023. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 theo hướng dẫn của ngành cấp trên, với kết quả: Bậc Mầm non 2.237/2.219 cháu (đạt 100,8% chỉ tiêu được giao); bậc tiểu học 737/761 học sinh (đạt 96,8% chỉ tiêu được giao; bậc THCS 680/680 học sinh (đạt 100% chỉ tiêu được giao), trong đó tuyển sinh vào trường phổ thông DTNT 50/50 học sinh. Hoàn thành công tác thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022 với kết quả 223/224 học sinh đậu tốt nghiệp (đạt 99,6%). Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện công tác tuyên truyền tiêm vắc – xin phòng chống Covid-19 theo quy định.

3. Văn hóa thông tin

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan: Ngành Văn hóa và Thể thao địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ chính trị trong năm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định an ninh trật tự địa phương.

 Hoạt động văn hóa thông tin, văn nghệ, thể dục thể thao: Ngoài các hoạt động trực quan như tuyên truyền, cổ động. Các hoạt động thể dục, thể thao của nhân dân trên địa bàn được tiến hành thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện thân thể của người dân. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch - dịch vụ được đảm bảo, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch cơ bản đáp ứng tốt quy định của pháp luật. Để đảm bảo các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ du khách đến tham quan.

Về Truyền thanh - Truyền hình:  Đài Truyền thanh - Truyền hình tập trung tuyên truyền một số hoạt động: tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền về các gương điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt bằng cả 2 thứ tiếng Việt và K’Ho qua đó đã phản ánh sát thực tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Tuyên truyền thường xuyên về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tuyên truyền công tác học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong năm.

Về lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Tiếp tục tuyên truyền về đào tạo nghề nông thôn và xuất khẩu lao động, quan tâm công tác dạy nghề, thực hiện kế hoạch mở các lớp dạy nghề để thu hút số lao động phổ thông chưa có nghề nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu thực tế địa phương, đồng thời đảm bảo các chế độ an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2022 trên địa bàn huyện Lạc Dương. Triển khai chiêu sinh mở lớp dạy nghề dệt thổ cẩm tại xã Lát. Ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 27/7/2022 về việc triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện Lạc Dương năm 2022. Tiếp tục rà soát nắm bắt thông tin tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, đồng thời tổ chức thông tin rộng rãi đến người lao động nhằm góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.

Tình hình An ninh - Chính trị, trật tự xã hội: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, giữ vững; nhiệm vụ quân sự - quốc phòng luôn được quan tâm triển khai đồng bộ, toàn diện song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tập trung xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ, củng cố nhân lực, vật lực, tài chính, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt