Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 huyện Đơn Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2022 của Chi cục Thống kê Khu vực Đức Trọng - Đơn Dương

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách do tình hình thời tiết, thiên tai, giá nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng như phân bón, vật liệu xây dựng… Tuy nhiên với sự nổ lực cố gắng của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân thì tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và các dịch vụ khác trên địa bàn huyện Đơn Dương tăng trưởng với mức tăng cao, tình hình thu ngân sách vượt kế hoạch và tăng mạnh so cùng kỳ năm trước.

I. Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp huyện Đơn Dương chủ yếu trồng cây hàng năm, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp được bà con ngày càng chú trọng và đầu tư. Trong tháng trên địa bàn tiếp tục gieo trồng các loại cây vụ Mùa 2022 và thu hoạch các loại cây trồng còn lại của vụ Hè thu.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, diện tích gieo trồng một số cây hàng năm chủ yếu trên địa bàn huyện:

- Cây lúa diện tích gieo trồng ước đạt 2.097 ha, tăng 10,02%; trong đó, lúa vụ Hè Thu gieo trồng 631 ha, tăng 17,29%, sản lượng đạt 3.350,6 tấn, tăng 17,47%; lúa vụ Mùa gieo trồng 1.466 ha, tăng 7,16% so với cùng kỳ.

- Cây ngô gieo trồng 171 ha, giảm 8,65%; sản lượng thu hoạch ước đạt 671 tấn, giảm 10,01% so với cùng kỳ do bà con chuyển sang trồng ngô sinh khối làm thức ăn cho gia súc.

- Diện tích khoai lang 9 tháng đầu năm gieo trồng 394,2 ha, giảm 6,23%; sản lượng đạt 8.206,1 tấn, tăng 3,45% so cùng kỳ.

- Cây rau các loại gieo trồng 20.266,9 ha, giảm 0,36%; sản lượng thu hoạch đạt 628.817,54 tấn, tăng 5,08% so với cùng kỳ.

- Đậu các loại, năm nay giá cả đầu ra của một số sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện tương đối ổn định, thời tiếp thuận lợi nên bà con phấn khởi tập trung sản xuất. Tổng diện tích đậu gieo trồng 9 tháng đầu năm đạt 201,5 ha; sản lượng thu hoạch đạt 224,3 tấn, tăng 18,51% so với cùng kỳ.

Cây lâu năm: Nhóm cây trồng lâu năm của huyện chủ yếu là nhóm cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm. Cây xoài với diện tích 3,9 ha, sản lượng đạt 21,2 tấn; cây chuối với diện tích 78 ha, sản lượng đạt 1.564,29 tấn; cây dứa vẫn duy trì 74,5 ha được trồng tại D’ran, sản lượng đạt 1.142,5 tấn; diện tích cà phê 1.462,4 ha và chưa vào mùa thu hoạch. Diện tích trồng mới cây lâu năm chủ yếu là cải tạo lại diện tích trồng chuối và cây bơ với diện tích là 14,5 ha.

Chăn nuôi:

Tình hình chăn nuôi trong 9 tháng năm 2022 trên địa bàn huyện ổn định, không có dịch bệnh xy ra trên vật nuôi và tăng trưởng trên tất cả đàn trâu, đàn bò, đàn heo, gia cầm...UBND huyện đã chỉ đạo, triển khai tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò tại 10 xã, thị trấn, đã tiêm được 7.885 con, đạt 28,5% tổng đàn. Phối hợp Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản xây dựng Kế hoạch xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng trên đàn trâu bò tại xã Tu Tra, xã Đạ Ròn.

Đàn trâu 2.369 con, tăng 0,17% so với cùng kỳ; số trâu xuất chuồng trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 522 con, tăng 12,74%; sản lượng xuất chuồng đạt 128,3 tấn, tăng 10,85% so với cùng kỳ.

Đàn bò 28.730 con, tăng 3,12% so với cùng kỳ tăng chủ yếu là đàn bò sữa do nhiều hộ nuôi bò sữa ở Tu Tra, Đạ Ròn mở rộng quy mô nuôi. Số con xuất chuồng trong 9 tháng 3.725 con với sản lượng xuất chuồng đạt 740,6 tấn, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Trong đó, đàn bò sữa 16.280 con, tăng 0,8%; sản lượng sữa tươi đạt 48.486 tấn, tăng 11,08% so với cùng kỳ.

Tổng đàn lợn đạt 9.782 con, tăng 2,64% so với cùng kỳ. Số lợn xuất chuồng trong 9 tháng17.765 con, sản lượng đạt 1.647,2 tấn, tăng 8,42% so vói cùng kỳ.

Tổng đàn gia cầm 280 ngàn con. Trong đó, đàn gà có 267 ngàn con so với cùng kỳ, tăng 1,91%; sản lượng xuất chuồng 9 tháng ước đạt 543,1 tấn so với cùng kỳ tăng 1,69%; sản lượng trứng ước đạt 16.355,5 nghìn quả, so với cùng kỳ tăng 1,39%.

2. Lâm nghiệp:

Trong 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xảy ra 1 vụ phá rừng. Công tác trồng 50 triệu cây xanh đã trồng được 97.183 cây. Số cây lâm nghiệp phân tán đã trồng 9.889 cây. Sản lượng củi khai thác đạt 988 ster, chủ yếu bà con thu nhặt về đun nấu.

3. Thủy sản:

Diện tích thủy sản chủ yếu là diện tích ao hồ chủ yếu chứa nước để tưới tiêu cho cây rau hoa. Cá ăn thức ăn tự nhiên, bà con chủ yếu thả ao hồ chứa nước để cải thiện đời sống. Diện tích nuôi trồng 70 ha với sản lượng thu trong 9 tháng 100,52 tấn; sản lượng khai thác cá đạt 0,65 tấn.

II. Sản xuất công nghiệp

Tình hình sản xuất công nghiệp cá thể trên địa bàn huyện trong những tháng gần đây tăng trưởng và đồng đều ở tất cả các ngành. Đây là sự nổ lực của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương các cơ sở trong việc khống chế dịch bệnh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ để gia tăng sản xuất, quan tâm đến nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng cầu ngày càng cao của thị trường. Trong 9 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp cá thể theo giá hiện hành trên địa bàn huyện đạt 138.554,68 triệu đồng, tăng 9,44% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 132.464,19 triệu đồng, chiếm 95,60%, tăng 9,34%. Các ngành chiếm tỷ trọng lớn có chỉ số tăng cao so với cùng kỳ là ngành sản xuất trang phục tăng 15,53%; ngành sản xuất đồ uống tăng 15,33%; ngành sản xuất từ kim loại đúc sẵn tăng 7,63%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 7,13%. Ngoài ra, ngành sản xuất giường, tủ, bàn ghế có tốc độ tăng mạnh 34,8% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng nhỏ nên không đóng góp nhiều đến giá trị sản xuất toàn ngành.

- Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và hơi nước đạt 6.090,48 triệu đồng, tăng 11,59% so với cùng kỳ.

III. Vốn đầu tư phát triển

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt 194.715 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 156.182 triệu đồng và vốn ngân sách cấp huyện đạt 38.533 triệu đồng. Chủ yếu kinh phí cho việc tiếp tục hoàn thiện các công trình dở dang từ năm 2021, xây dựng cơ sở hạ tầng cho thực hiện nông thôn mới, sửa chữa các phòng làm việc tại các cơ quan, xây dựng đường liên thôn, liên xã; sửa chữa xây dựng mới các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp...

IV. Tài chính

Tổng thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 231.652 triệu đồng, đạt 110,52% kế hoạch, tăng 37,11% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuế và phí là 146.633 triệu đồng, đạt 131,27% kế hoạch, tăng 54,98%;  thu từ bán nhà, cấp đất, thuê đất là 71.547 triệu đồng, đạt 94,02% kế hoạch, tăng 34,21%; thu khác ngân sách là 13.472 triệu đồng, đạt 61,8% kế hoạch, giảm 35,94% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương  trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 443.472 triệu đồng, đạt 78,5% kế hoạch, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 56.921 triệu đồng, đạt 161,98% kế hoạch, giảm 22,43%; chi thường xuyên đạt 386.551 triệu đồng, đạt 74,57% kế hoạch, tăng 26,34% so với cùng kỳ.

V. Văn hóa - xã hội:

Văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông: Trong 9 tháng đầu năm 2022 tập trung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid – 19 trên Trang thông tin điện tử huyện, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, hệ thống trạm truyền thanh cấp xã. Triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị Lễ hội Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại kế hoạch số 5539/KH-UBND ngày 27/7/2022.

Giáo dục và đào tạo: Triển khai kế hoạch giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023: Văn bản số 1424/UBND-GDĐT ngày 23/8/2022 của UBND huyện về việc chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất và các điều kiện để tổ chức triển khai năm học 9 mới 2022 – 2023; Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các trường Tiểu học, THCS tiếp tục tham gia tập huấn Chương trình phổ thông năm 2018 và tập huấn sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7.

Y tế: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tình hình thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19: Tổng số người tiêm tiêm vắc xin phòng Covid-19 tính đến ngày 28/8/2022 là 107.157 người, đạt 91,64% dân số.

Lao động và xã hội: UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 1338/KH - UBND ngày 11/8/2022 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022. Triển khai tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2022. Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 hộ, với tổng kinh phí là 100 triệu đồng. Hỗ trợ sửa chữa cho 02 hộ, kinh phí thực hiện 60 triệu đồng. Thực hiện tốt hoạt động từ thiện, nhân đạo xã hội với tổng trị giá  đạt 547,35 triệu đồng. Thực hiện công văn số 1388/UBND-TCKH ngày 17/8/2022 của UBND huyện Đơn Dương về việc thực hiện gói hỗ trợ thiệt hại nhà lưới do lốc xoáy, trong tháng 9/2022 bà con hai xã Lạc Lâm và xã Ka Đô đã được nhận hỗ trợ với số tiền là 177,75 triệu đồng./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt