Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 9 năm 2022

        Ch s giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2022 gim nh 0,01% so vi tháng trước, tăng 4,2% so vi tháng cùng k, tăng 3,4% so vi tháng 12 năm trước và bình quân 9 tháng đầu năm năm 2022 tăng 3,75% so vi cùng k.

         So vi tháng 8, biến động ch s giá tháng 9 ca 11 nhóm hàng hóa và dch v tiêu dùng như sau: Ch s giá nhóm giao thông gim 1,88% do giá xăng, du được điu chnh vào các ngày 01/9/2022, 12/9/2022 và 21/9/2022; ch s giá ca 03 nhóm gm nhóm nhà , đin nước, cht đốt và vt liu xây dng, nhóm thuc và dch v y tế, nhóm bưu chính vin thông n định; 07 nhóm còn li có ch s giá tăng nh t 0,05% đến 0,5% (nhóm may mc, mũ nón, giày dép tăng thp nht 0,05%, do mt s mt hàng như xăng đan n, giày bata nam, tht lưng… cơ s nhp vào giá tăng so vi tháng trước và nhóm văn hóa, gii trí và du lch tăng cao nht vi 0,5%, do giá hoa cúc, hoa hng, phí truy cp internet ti ca hàng game cũng như giá các  mt hàng máy nh k thut s, ti vi màu tăng so vi tháng trước).

          Bình quân 9 tháng đầu năm 2022 so vi vi cùng k, ch s giá ca 10/11 nhóm hàng hóa và dch v tiêu dùng tăng t 1,21% đến 13,16%, tăng cao nht là nhóm giao thông vi 13,16% do nhng tháng đầu năm 2022 giá xăng điu chnh tăng liên tc qua các k điu hành; riêng nhóm bưu chính vin thông gim 0,99%.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt