Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 9 tháng năm 2022

         Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 9 tháng năm 2022

Chỉ tiêu Đơn vị tính 9 tháng năm 2022 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 117,34 +17,34
  - Khai khoáng % 155,60 +55,60
  - CN chế biến, chế tạo % 110,32 +10,32
  - Sản xuất và phân phối điện % 124,85 +24,85
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 109,34 +9,34
2. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội Tỷ đồng 23.309,8 +25,42
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 36.529,0 +23,33
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 16.031,4 +88,28
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn Lượt khách 4.745,9 +168,97
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 3.556,2 +47,09
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 103,75 +3,75
8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 104,20 +4,20
9. Chỉ số giá vàng tháng 9 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 111,40 +11,40
10. Chỉ số giá USD tháng 9 năm 2022 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 104,09 +4,09

Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt