Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 8 năm 2022

Giá vàng thế gii tiếp tc gim do đồng USD mc cao và lãi sut trái phiếu chính ph M tăng mnh lên theo nhng tín hiu tích cc ca kinh tế; bên cnh đó, lo ngi nhu cu đối vi vàng s gim khi Trung Quc là quc gia tiêu th vàng ln nht thế gii đang ghi nhn nhng du hiu suy yếu v kinh tế.

Giá vàng trên địa bàn tnh Lâm Đồng bình quân dao động quanh mc 6.400.000 đồng/ch, gim 1,99% so vi tháng trước, tăng 11,89% so vi tháng cùng k và bình quân 8 tháng tăng 15,07% so vi cùng k.

Đồng USD tiếp tc tăng, khi tr thành tài sn trú n an toàn sau mt lot d liu kinh tế không my kh quan t Trung Quc, làm gia tăng lo ngi v suy thoái kinh tế toàn cu. T giá USD trên địa bàn tnh dao động quanh mc 23.925 đồng/USD, tăng 0,2% so vi tháng trước, tăng 3,57% so vi tháng cùng k và bình quân 8 tháng tăng 2,07% so vi cùng k.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt