Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 8 năm 2022
Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 8 năm 2022 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 134,02 +34,02
  - Khai khoáng % 186,21 +86,21
  - CN chế biến, chế tạo % 131,12 +31,12
  - Sản xuất và phân phối điện % 137,05 +37,05
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 106,28 +6,28
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 606,6 +62,46
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 4.459,5 +39,49
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 1.967,1 +753,97
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn Lượt khách 482,8 +4.004,44
  -  Khách nội địa Nghìn Lượt khách 478,0 +3.984,13
  -  Khách quốc tế Nghìn Lượt khách 4,8 +8.090,20
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 473,4 +177,4
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 103,70 +3,7
8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 104,15 +4,15
9. Chỉ số giá vàng tháng 8 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 111,89 +11,89
10. Chỉ số giá USD tháng 8 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 102,07 +2,07

Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt