Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024 huyện Đơn Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2024 của Chi cục Thống kê Khu vực Đức Trọng - Đơn Dương

Tình hình kinh tế - xã hội trong quý I/2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Đơn Dương nói riêng phát triển ổn định; tăng trưởng hầu hết các ngành như sản xuất nông nghiệp; sản xuất công nghiệp; các ngành dịch vụ tăng trưởng khá.

1. Tài chính

Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 60,1 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán; trong đó: Thuế, phí thực hiện 38,6 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán; thu từ cấp đất, nhà thực hiện 11,9 tỷ đồng, đạt 33,4% dự toán; thu khác thực hiện 9,6 tỷ đồng, đạt 37% dự toán. Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 207,8 tỷ đồng, đạt 22,2% dự toán.

Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 157,6  tỷ đồng, đạt 19,2% dự toán, trong đó: Chi thường xuyên thực hiện 105,6 tỷ đồng đạt 18,3% dự toán; chi XDCB thực hiện 35,7 tỷ đồng đạt 30,9% dự toán.

2. Vốn đầu tư

Trong quý I/2024 trên địa bàn huyện Đơn Dương chủ yếu thực hiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 và chuẩn bị đầu tư cho các công trình mới. Tiếp tục hoàn thiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho thực hiện nông thôn mới, sửa chữa các phòng làm việc tại các cơ quan, xây dựng đường liên thôn, liên xã; sửa chữa, xây dựng mới các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp...Từ đầu năm đến nay thực hiện vốn đầu tư do nhà nước địa phương quản lý đạt 46,3 tỷ đồng.                                                         

3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tình hình sản xuất nông nghiệp dần đi vào ổn định và phát triển, những cây có giá trị kinh tế cao đã được bà con nhân dân đầu tư sản xuất, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp được chú trọng, công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường.

3.1. Sản xuất nông nghiệp

Trong quý I/2024, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đơn Dương tập trung sản xuất và thu hoạch chủ yếu cây hằng năm vụ Đông Xuân 2024. Tiến độ gieo trồng của một số cây chủ yếu:

Cây lúa: Gieo trồng 450 ha, chỉ đạt 84,43% so với cùng kỳ. Diện tích lúa năm nay giảm do mưa ít thiếu nước gieo sạ, nên bà con chuyển một phần diện tích qua trồng các loại rau có giá trị kinh tế hơn.

Cây ngô: Gieo trồng 40,5 ha, tăng 1,76%; diện tích đã thu hoạch là 20,3 ha với sản lượng thu hoạch đạt 115,4 tấn, tăng 2,01% so với cùng kỳ.

Khoai lang: Trong quý I, diện tích khoai lang gieo trồng ước đạt 145,3 ha, tăng 1,17% so với cùng kỳ; diện tích đã thu hoạch là 72,7 ha, sản lượng đạt 2.074,2 tấn, tăng 1,18% so với cùng kỳ.

Cây rau các loại: Trong quí I, diện tích rau các loại gieo trồng 7.816,8 ha, tăng 1,57% so với cùng kỳ; diện tích rau đã thu hoạch là  5.448,9 ha, sản lượng thu được đạt 219.863,1 tấn, tăng 1,32% so với cùng kỳ.

Đậu các loại: Đậu được trồng nhiều tại xã Ka Đô và xã Tu Tra, diện tích gieo trồng là 45 ha, tăng 3,21%; diện tích đã thu hoạch là 22,5 ha với sản lượng 25,9 tấn, tăng 3,19% so với cùng kỳ.

Cây lâu năm: Nhóm cây trồng lâu năm của huyện chủ yếu là nhóm cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm. Hiện trên địa bàn huyện đang vào mùa khô nên không có diện tích trồng mới cây lâu năm. Diện tích trồng chuối là 87,9 ha, trong quý thu hoạch đạt 665 tấn. Cây dứa vẫn duy trì diện tích 74,5 ha, cây hồng với diện tích 1.021,5 ha được trồng tại thị trấn D’ran hiện chưa vào mùa thu hoạch. Cây hồ tiêu với diện tích 6,8 ha, tiêu trên địa bàn huyện gần thu hoạch xong; sản lượng thu hoạch ước đạt 4,25 tấn. Cây cà phê với diện tích 1.452,6 ha và hiện chưa vào mùa thu hoạch.

Chăn nuôi:

Tình hình chăn nuôi trong quý cơ bản ổn định, không có dịch bệnh xảy ra trên vật nuôi. Thu nhập từ chăn nuôi bò sữa của hộ dân trên địa bàn huyện ổn định nhờ có nguồn thu mua ổn định (Công ty Dalatmilk và Vinamilk).

Đàn trâu hiện có 2.465 con, trong tháng số con xuất chuồng đạt 63 con, sản lượng xuất chuồng đạt 20,6 tấn. Trong quí I/2024 số con xuất chuồng là 180 con với sản lượng thịt là 58,8 tấn.

Đàn bò hiện có 28.498 con so với cùng kỳ tăng 0,13%. Trong đó, đàn bò sữa 16.350 con, so cùng kỳ tăng 1,24% so với cùng kỳ. Số con bò xuất chuồng trong quý I là 966 con với sản lượng thịt là 182,7 tấn; sản lượng sữa tươi ước đạt 22.125,4 tấn, tăng 1,36%.

Tổng đàn lợn ước đạt 7.275 con,  số con xuất chuồng trong quý I là 5.513 con với sản lượng là 494,1 tấn, đạt 90,68% so với cùng kỳ.

Tổng đàn gia cầm có 258 ngàn con (trong đó, gà 245 ngàn con). Sản lượng gà xuất chuồng trong quý I là 147,2 tấn; sản lượng trứng gà đạt 5.243,4 nghìn quả.

Lâm nghiệp

Công tác phòng, chống cháy rừng được đảm bảo tốt và ý thức của nhân dân đã được nâng cao nên trong tháng 3 không xảy ra vụ cháy rừng nào; từ đầu năm dến 15/3/2024 trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ cháy nhỏ được phát hiện và dập tắt kịp thời, diện tích rừng không bị ảnh hưởng và 01 vụ phá rừng.

Sản lượng lâm sản khai thác: Trong quý I năm 2024 sản lượng củi khai thác ước đạt 310 ster, tăng 2,65% so với cùng kỳ, chủ yếu các hộ dân nhặt củi về đun nấu.

3.2. Thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản ổn định, chủ yếu tận dụng diện tích của các ao hồ chứa nước để tưới tiêu cho cây rau, hoa. Năng suất nuôi không đạt nên bà con cũng không mạnh dạn đầu tư thêm. Sản lượng cá khai thác nội địa trong quý I năm 2024 đạt 0,26 tấn. Diện tích nuôi trồng cá nội địa là 66,5 ha; thu hoạch cá nuôi trồng nội địa đạt 34,5 tấn, tăng 1,47% so với cùng kỳ.

4. Sản xuất công nghiệp

Nhìn chung, trong quý I năm 2024 chịu tác động của nhiều yếu tố như công nhân nghỉ tết Nguyên đán, giá nguyên liệu liệu đầu vào tăng ảnh hưởng đến tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, tình hình sản xuất công nghiệp khu vực cá thể đạt tốc độ tăng trưởng khá, theo giá thực tế đạt giá trị 54.896,2 triệu đồng, tăng 10,29% so với cùng kỳ. Trong đó: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 52.467,3 triệu đồng, tăng 10,24% so với cùng kỳ; ngành sản xuất chế biến thực phẩm đạt 23.245 triệu đồng, tăng 10,96%; ngành công nghiệp sản xuất đồ uống 8.476,09 triệu đồng, tăng 16,88%; ngành sản xuất trang phục đạt 3.945,3 triệu đồng, tăng 7,38% so với cùng kỳ.

5. Thương mại, dịch vụ

Trong quý I/2024 Công tác kiểm tra, kiểm soát đối với gian lận thương mại, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng của các cơ quan chức năng của huyện tăng cường, thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng được tốt hơn. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn cho tiểu thương cũng như trật tự trong kinh doanh của các chợ trên địa bàn huyện được đảm bảo. Các ngành dịch vụ, thương mại tăng trưởng do lượng khách tham quan, du lịch đến với địa bàn huyện Đơn Dương có bước khởi sắc hơn.

6. Văn hóa - xã hội

Văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân. Triển khai chỉnh trang đô thị, khu vực trung tâm, tạo không khí phấn khởi vui tươi trong dịp Tết. Tổ chức thành công đêm Gala Chào năm mới 2024. Tổ chức chương trình Liên hoan Nghệ thuật quần chúng mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Đồi Thông Châu Sơn, xã Lạc Xuân. Tham gia và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông.

Giáo dục đào tạo:  Trong quý I/2024 ngành giáo dục triển khai tổ chức cho học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 – 2024; tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2023 – 2024 có 02 đề tài đạt giải Ba.  Ban hành Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” các xã, thị trấn năm 2023 (10/10 xã, thị trấn xếp loại tốt); Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 về việc công nhận “Đơn vị học tập” năm 2023 (72 đơn vị xếp loại tốt, 06 đơn vị xếp loại khá). Đến nay huyện Đơn Dương đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt chuẩn, phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 3, xóa mù chữ đạt mức độ 2) theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh.

Y tế: Trong quý I năm 2024 UBND huyện ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024. Ngành y tế thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân và các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình được triển khai đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Lao động và thương binh xã hội: Trong quý I/2024, đã giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho đối tượng thuộc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; chi trợ cấp Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổng chi kinh phí trợ cấp và tặng quà Tết Nguyên đán gần 4.235 triệu đồng. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo là 7.665 triệu đồng./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt