Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 7 năm 2022

 

 

      Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 7 năm 2022

Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 7 năm 2022 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 116,42 +16,42
  - Khai khoáng % 171,52 +71,52
  - CN chế biến, chế tạo % 111,86 +11,86
  - Sản xuất và phân phối điện % 119,92 +19,92
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 112,15 +12,15
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 792,8 +109,03
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 4.584,2 +39,74
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 2.229,8 +343,18
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn Lượt khách 790,7 +2.507,7
  -  Khách nội địa Nghìn Lượt khách 786,2 +2.510,1
  -  Khách quốc tế Nghìn Lượt khách 4,5 +2.152,9
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 440,2 +118,84
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 103,63 +3,63
8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 104,07 +4,07
9. Chỉ số giá vàng tháng 7 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 113,96 +13,96
10. Chỉ số giá USD tháng 7 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước % 103,32 +3,32

Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt