Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024 huyện Lạc Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2024 của Chi cục Thống kê Khu vực Đà lạt - Lạc Dương

 Trong quý I/2024 tình hình kinh tế - xã hội huyện Lạc Dương tiếp tục duy trì sự ổn định, kinh tế tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp có sự tăng trưởng so với cùng kỳ cả về diện tích gieo trồng, thu hoạch và sản lượng nông sản thu được. Tình hình dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn huyện diễn ra vui tươi, phấn khởi và an toàn dịp đầu năm; sau Tết các đơn vị cơ sở đã tập trung triển khai các nhiệm vụ cũng như sản xuất kinh tế - xã hội được quan tâm ổn định.

1. Tài chính

Ngay từ đầu năm 2024 UBND huyện chỉ đạo các đơn vị rà soát lại nguồn thu, được đảm bảo thu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tập trung có trọng tâm trọng điểm, gắn với thực hiện đầy đủ, quy định về thuế; đồng thời tập trung điều hành thu - chi ngân sách cân đối, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi nhằm đảm bảo việc chi đúng, chi đủ kịp thời các chủ trương, chính sách trên địa bàn huyện. Năm 2024, tổng thu ngân sách dự toán giao là 228,7 tỷ đồng; trong đó phần huyện thu 168,7 tỷ đồng (thuế phí 70.000 triệu đồng; nhà đất thu 87,7 tỷ đồng; thu khác gần 11 tỷ đồng).

 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện đến 13/3/2024 đạt 60,9 t đồng, đạt 26,67% dự toán; trong đó huyện thu 46,9 t đồng, đạt 27,77% dự toán (thu phí, lệ phí 526 t đồng, đạt 37,15% dự toán; thu nhà đất 19,6 t đồng, đạt 22,39% dự toán; thu khác ngân sách 1,2 t đồng, đạt 10,85% dự toán).

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến 13/3/2024 là 88,29 tỷ đồng đạt 23,51% dự toán, trong đó chi thường xuyên là 48,9 tỷ đồng, đạt 16,26% dự toán.

2. Đầu tư xây dựng

Tổng nguồn vốn các công trình đầu tư trên địa bàn huyện Lạc Dương do huyện và tỉnh bố trí vốn đến đầu tháng 3 năm 2024 88.175 triệu đồng bố trí cho 22 hạng mục công trình. Tổng nguồn vốn các công trình đầu tư thực hiện trên địa bàn trong quý I/2024 đạt 9,5 tỷ đồng, chủ yếu thực hiện các công trình chuyển tiếp, các công trình mới theo kế hoạch năm 2024 đang trong giai đoạn chuẩn bị các thủ tục đầu tư nên thực hiện trong quý không cao. Hiện nay tếp tục tập trung xét duyệt hồ sơ để chuẩn bị một số công trình khởi công mới trong năm 2024 và một số công trình chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ và kế hoạch đề ra.

3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

3.1. Sản xuất nông nghiệp

Trong quý công tác làm đất, gieo trồng và thu hoạch vụ Đông Xuân 2024 cây hàng năm hộ nông dân luôn bám sát tiến độ mùa vụ; cây lâu năm chủ yếu chăm sóc, bón phân, tỉa cành, ươm giống một số loại cây chuẩn bị cho trồng mới vào đầu mùa mưa sắp tới. Sản xuất lâm nghiệp triển khai tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ, phòng, chống, chữa cháy rừng để hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra trong mùa khô.

Gieo trồng vụ Đông xuân 2024: Tính đến 10/3/2024 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 2.767 ha (+95 ha), tăng 3,56% so với cùng kỳ. Trong đó;

- Cây lúa: Tổng diện tích là 76 ha, tăng 8,57% so với cùng kỳ, tập trung ở xã Lát và Đưng KNớ.

- Cây ngô: gieo trồng 86 ha, giảm 4,44% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở xã Đạ Chais.

- Cây lấy củ có chất bột: Diện tích gieo trồng 105 ha, tăng 3,96% so với cùng kỳ, chủ yếu là cây khoai lang.

- Cây rau, hoa, đậu các loại: Diện tích rau các loại gieo trồng 1.930 ha, tăng 2,12%; hoa các loại gieo trồng 540 ha, tăng 9,09% so với cùng kỳ do thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng, giá thành cao và ổn định nên việc đầu tư, mở rộng diện tích gieo trồng, và chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây không hiệu quả sang cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao hơn (rau và hoa). Đậu các loại gieo trồng 30 ha, tăng 15,38% so với cùng kỳ, là cây trồng phụ, được trồng xen của cây trồng chính nên giá trị không cao, diện tích gieo trồng tăng dần qua các năm.

Thu hoạch vụ Đông xuân 2024: Bên cạnh việc chăm sóc cây trồng, trong tháng 3 người dân cũng tiến hành thu hoạch một số loại cây hàng năm gieo trồng trong vụ Đông xuân chuẩn bị làm đất cho vụ hè thu 2024. Rau các loại thu hoạch 1.400 ha, tăng 7,69%, sản lượng ước đạt 58.240 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ; hoa các loại ước thu hoạch 386 ha, sản lượng 158,3 triệu cành, tăng 15,26% so với cùng kỳ.

* Cây lâu năm Trong quý I/2024 bà con chủ yếu tiến hành làm cỏ, tỉa cành trên một số loại cây lâu năm trên địa bàn huyện như cây cà phê, chuẩn bị cho công tác bón phân đợt 1, ngoài ra bà con cũng đang tiến hành ươm giống một số loại cây lâu năm khác chuẩn bị cho trồng mới vào đầu mùa mưa sắp tới. Sản lượng thu hoạch một số loại cây lâu năm không có nhiều biến động so cùng kỳ do một số loại cây lâu năm chính hiện tại chưa cho sản phẩm. Trong quý I/2024 sản lượng chuối thu được 610 tấn, tăng 3,39% so cùng kỳ; cam 46 tấn, dâu tây: 360 tấn ...

* Tình hình chăn nuôi

Công tác duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại luôn được chú trọng, công tác tiêm phòng định kỳ trên gia súc, gia cầm được thực hiện theo đúng quy trình và kế hoạch đề ra, nhất là tổng đàn lợn chuyển quy trình chăn nuôi theo hướng công nghiệp do đó trọng lượng cũng như sản lượng lợn xuất chuồng trong quý I năm 2024  tăng cao so với cùng kỳ.

Tổng đàn vật nuôi đến thời điểm 10/03/2024:  Tổng đàn trâu hiện có là 2.177 con, tăng 0,18%; đàn bò hiện có 5.020 con, giảm 8,73%; đàn lợn số con hiện có là 3.633 con, tăng 1,37%; đàn gia cầm hiện 37.910 con, tăng 15,37% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng sản phẩm chăn nuôi trong quý I năm 2024 (đến 10/03/2024): Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 45,8 tấn, tăng 5,29%; thịt hơi xuất chuồng đạt 107,7 tấn, tăng 3,36%; thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 67,1 tấn, tăng 12,96%;  thịt gia cầm hơi là 34 tấn, tăng 5,59%, trong đó: sản lượng thịt gà xuất chuồng là 31,6 tấn, tăng 6,04% so với cùng kỳ.

Sản lượng, sản phẩm không qua giết mổ (đến 10/03/2024): Sản lượng trứng gia cầm thu được là 153 ngàn quả, tăng 2,27%; trong đó, sản lượng trứng gà thu được là 144,5 ngàn quả, tăng 0,77% so với cùng kỳ.

3.2. Lâm nghiệp

Trong quý I/2024 các ngành chức năng trên địa bàn huyện đã triển khai tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ, phòng, chống, chữa cháy rừng với số lượng 110 lượt người tham gia; trong đó: Tuyên truyền lưu động bằng xe loa 06 đợt/05 xã và thị trấn Lạc Dương.

Giao khoán quản lý bảo vệ rừng: Tổng diện tích giao khoán trên địa bàn đến 107.707,68 ha cho 3.140 hộ dân và 13 đơn vị tập thể.

Khai thác lâm sản: Trong quý I/2024 sản lượng gỗ khai thác là 260 m3, giảm 1,89%; sản lượng củi khai thác 4.198 ster, giảm 2,82% so với cùng kỳ.

Công tác trồng cây, trồng rừng phân tán: Hạt Kiểm lâm Lạc Dương đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, tham mưu xây dựng kế hoạch trồng cây xanh năm 2024 trên địa bàn huyện. Hiện nay các đơn vị chủ rừng đang thực hiện công tác chăm sóc và phòng cháy cho diện tích rừng trồng.

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm lâm luật: Trong Quý I đã phát hiện và thiết lập 04 hồ sơ vi phạm, giảm 02 vụ (33,33%), với diện tích vi phạm 612 m2, giảm 2.812 m2 (-82,13%); lâm sản thiệt hại 18,6 m3, giảm 2,7 m3 (12,88%) so với  cùng kỳ.

3.3. Thủy sản

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản hiện nay là 28,5 ha, giảm 1,72% so với cùng kỳ, trong đó, trên 17 ha là diện tích nuôi cá nước lạnh (cá tầm) trong bể, bồn của các doanh nghiệp, được nuôi với hình thức thâm canh và có giá trị kinh tế cao; còn lại chủ yếu là hình thức nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến của các hộ dân.

 Sản lượng thủy sản thu được trong quý I là 266,3 tấn, tăng 3,3% (trong đó, sản lượng cá tầm của các doanh nghiệp và hộ dân đạt 258 tấn, chiếm 96,9% trong tổng Sản lượng thủy sản và tăng 3,61% so với cùng kỳ).

Sản xuất giống thủy sản trên địa bàn huyện có 2 doanh nghiệp đang thử nghiệm ươm giống thủy sản với thể tích khoảng 830 m3, tăng 0,6% so với cùng kỳ, số lượng cá ươm giống được trong quý I là 37,5 ngàn con, tăng 3,48% so với  cùng kỳ.

          4. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển. Ước quý I/2024 giá trị sản xuất công nghiệp cá thể theo giá hiện hành đạt 4.589,2 triệu đồng, tăng 3,51%. Trong đó, ngành sản xuất đồ uống ước đạt 1.293,6 tỷ đồng, tăng 13,51%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đạt 2.353,5 triệu đồng, giảm 0,87% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp cá thể theo giá theo giá so sánh 2010 đạt 2.769,6 triệu đồng, giảm 4,29% so với cùng kỳ.

5. Thương mại, dịch vụ

Trong quý I/2024 công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch - dịch vụ được đảm bảo, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch cơ bản đáp ứng tốt quy định của pháp luật; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá cả, chất lượng hàng hóa, ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Các ngành dịch vụ, thương mại tăng trưởng do lượng khách tham quan, du lịch đến với địa bàn huyện Lạc Dương có bước khởi sắc hơn.

Bưu chính viễn thông: Trong quý, dịch vụ bưu chính viễn thông tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân và phục vụ công tác điều hành, quản lý Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, nhắc nhở các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về cung cấp dịch vụ cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết trong hoạt động dịch vụ.

6. Văn hóa, xã hội

6.1. Văn hóa thông tin

Hoạt động văn hóa: Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, tuyên truyền tiếp tục được quan tâm triển khai; ban hành các Kế hoạch và tổ chức các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao năm 2024 trên địa bàn huyện; hướng dẫn các xã, thị trấn các nội dung, nhiệm vụ truyên truyền trong quý I năm 2024, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và đón Tết cổ truyền - Xuân Giáp Thìn.

 Về Truyền thanh - Truyền hình: Tiếp phát các chương trình của đài tỉnh, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương đến đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện và đưa tin các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Tuyên truyền công tác học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trang thông tin điện tử tiếp tục duy trì các tin, bài cũ và cập nhật mới 340 tin bài phản ánh tình hình kinh tế- xã hội và 709 văn bản điều hành của Chính quyền; truy cập trong quý là 15.357 lượt.

6.2. Giáo dục

Ngành giáo dục tiếp tục được quan tâm triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng công tác duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, công tác phổ cập và xóa mù chữ, xây dựng và duy trì 17/17 trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì sĩ số học sinh trên toàn huyện đạt 99,95%. Hoàn thành chương trình học kỳ I và tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ nghiêm túc, đúng kế hoạch. Chọn 03 dự án tham gia Hội thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp tỉnh, kết quả có 02 dự án đạt giải (01 Nhì, 01 giải Tư).

6. 3. Y tế

Công tác y tế vẫn tập trung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp tốt với các ban, ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh. Công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh như lao, sốt xuất huyết, sốt rét, HIV/AIDS… được chú trọng. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai tốt, năng lực khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tiếp tục được cải thiện, cơ sở vật chất, thuốc chữa bệnh, vật tư y tế cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ của nhân dân. Đảm bảo công tác trực cấp cứu 24/24 giờ để kịp thời khám, chữa bệnh cho nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sỹ được được cải thiện, từng bước nâng cao uy tín.

6.4. Công tác xã hội

Về Lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Trong quý I/2024 trên địa bàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho 208 lao động đạt 24,47% kế hoạch giao; trong đó giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh 95 lao động, tự giải quyết việc làm là 113 lao động. Tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân thị trấn Lạc Dương rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện địa điểm để tổ chức Chợ việc làm tại thị trấn Lạc Dương.

Chính sách người có công: Thực hiện chi trả trợ cấp cho 83 đối tượng người có công với số tiền 623,5 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi cho 15 gia đình chính sách tiêu biểu với số tiền 21,6 triệu đồng; 89 đối tượng người có công nhận quà Chủ tịch nước với số tiền 27,9 triệu đồng; trợ cấp tết, quà rộng rãi cho 92 đối tượng người có công với số tiền 123,58 triệu đồng.

Chính sách bảo trợ xã hội: Triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Tiếp tục thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định.  Đã thực hiện trợ cấp tết cho 200 hộ nghèo và 341 hộ cận nghèo với tổng số tiền 364,6 triệu đồng. Ngoài ra, từ các nguồn hỗ trợ khác đã hỗ trợ cho 2.424 lượt người là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền 1.449 triệu đồng.

   6.5. An toàn xã hội

   Công tác quân sự, quốc phòng được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo trong dịp Tết Nguyên đán và quý I năm 2024./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt