Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024 thành phố Đà lạt
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2024 của Chi cục Thống kê Khu vực Đà lạt - Lạc Dương

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Đà Lạt trong quý I năm 2024 tăng trưởng khá. Tăng chủ yếu ở các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, sản xuất nông nghiệp ổn định.

1. Tài chính

Ngay từ đầu năm công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Lạt có các giải pháp điều hành ngân sách hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo các khoản chi an sinh xã hội; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính - ngân sách.

Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nước ước quý I năm 2024 đạt 400,1 tỷ đồng, giảm 2,97% so với cùng kỳ và đạt 21,16% kế hoạch năm 2024; trong đó: thuế phí, lệ phí: 250,8 tỷ đồng, tăng 8,12% so với cùng kỳ; các khoản thu về nhà đất đạt 140,4 tỷ đồng, giảm 17,13%; thu khác 12,9 tỷ đồng, giảm 14,56% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách ước quý I năm 2024 đạt 325 tỷ đồng, tăng 5,32% so với cùng kỳ và đạt 24,73% so với kế hoạch năm 2024.

2. Xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn nhà ngân sách nhà nước do địa phương quản lý theo kế hoạch năm 2024 trên địa bàn là 605,6 tỷ đồng, bao gồm: Ngân sách tỉnh quản lý phân bổ 208,1 tỷ đồng và ngân sách thành phố 397,5 tỷ đồng, trong đó: Vốn cân đối ngân sách thành phố 27,2 tỷ đồng, nguồn vốn đô thị loại I là 45 tỷ đồng, nguồn vốn xây dựng cơ bản huyện, xã và tăng thu 35 tỷ đồng, nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất là 149,2 tỷ đồng. Một số công trình trọng điểm trong quý I như:  Cải tạo, nâng cấp Trung tâm hành chính TP Đà Lạt tổng mức đầu tư 161,51 tỷ đồng (năm 2024 là 39,36 tỷ đồng), tiến độ thực hiện trong quý I/2024 đạt 5,92 tỷ đồng, đạt 14,66% kế hoạch năm; nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ nút giao đường Trần Phú - 3 Tháng 2 - Trần Lê đến nút giao đường Hoàng Văn Thụ- Nguyễn Đình Quân) với tổng mức đầu tư 138,62 tỷ đồng ( năm 2024 kế hoạch vốn 40 tỷ đồng);  xây dựng đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương và xây dựng kè chắn xung quanh hồ Lắng số 1 và dọc theo suối (đoạn từ hồ Lắng số 1 đến điểm đường Lữ Gia mở rộng) với tổng mức đầu tư 261,2 tỷ đồng (năm 2024 kế hoạch vốn 50 tỷ đồng)...

 

 

Trong quý I/2023 trên địa bàn thành phố vốn đầu tư thuộc nguồn vốn  Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện ước đạt 100 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 8 tỷ đồng triệu đồng, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện là 92,3 tỷ đồng, chủ yếu thực hiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 và chuẩn bị đầu tư cho các công trình mới. Tiếp tục hoàn thiện các công trình còn lại và xây dựng cơ sở hạ tầng cho thực hiện nông thôn mới, sửa chữa các phòng làm việc tại các cơ quan, xây dựng đường liên thôn, liên xã; sửa chữa, xây dựng mới các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.                    

 

 

3. Nông, lâm nghiệp, thủy sản

 

3.1. Trồng trọt

Quý I năm 2024 thời tiết nắng ráo thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, nhất là ngành trồng hoa tại Đà Lạt đã có bước phát triển, tạo ra nhiều vùng chuyên canh lớn, tạo ra sản phẩm chất lượng, năng suất cao đáp ứng nhu cầu của người dân trong và ngoài nước.

 Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân 2024 (đến ngày 10/3) tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 3.218,3 ha, tăng 0,03% so với cùng kỳ. Trong đó: Cây rau 1.314,2 ha, giảm 0,02%; hoa các loại 1.890,9 ha, tăng 0,06%; đậu các loại 13,2 ha tăng 1,07%; cây gia vị dược liệu và cây hàng năm khác 38 ha, tăng 0,16% so với cùng kỳ.

Thu hoạch vụ Đông xuân 2024 (tiến độ đến ngày 10/3/2024): Bên cạnh việc chăm sóc cây trồng, trong quý I/2024 bà con cũng tiến hành thu hoạch một số loại cây hàng năm gieo trồng trong vụ Đông Xuân đã đến thời điểm cho sản phẩm nhằm chuẩn bị làm đất cho vụ hè thu. Rau các loại thu hoạch 555,3 ha, tăng 0,27% so với cùng kỳ; hoa các loại ước thu hoạch 910,5 ha, tăng 0,28% so với cùng kỳ.

Cây lâu năm: Diện tích hiện có 6.252 ha, giảm 0,02% so với cùng kỳ. Trong đó, cây chè diện tích đạt 236,9 ha, giảm 0,07%; cây cà phê diện tích 5.130 ha, giảm 0,01% ; cây ăn quả diện tích 868,6 ha, giảm 0,08% so với cùng kỳ.

Chăn nuôi: Dự ước Đến 31/3/2024 đàn trâu, bò 747 con; đàn heo 2.952 con, giảm 19,01%; đàn gia cầm ước đạt 111,3 nghìn con, trong đó: đàn gà 110,8 nghìn con, giảm 16,93% so với cùng kỳ. Các cơ sở chăn nuôi có xu hướng chuyển ra xa các khu dân cư, tránh ô nhiễm môi trường; mặt khác giá thức ăn chăn nuôi trong thời gian gần đây tiếp tục tăng, giá sản phẩm chăn nuôi giảm, chăn nuôi không có lãi nên đàn gia súc giảm mạnh so với cùng kỳ.

Chuyển giao khoa học kỹ thuật:  Đến nay đã cấp nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành được 768 nhãn hiệu. Trong đó, nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành còn hạn là 483 nhãn hiệu (có 412 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hoa;58 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh rau, 01 cơ sở du lịch canh nông và 12 cơ sở kinh doanh cà phê). Riêng Nhãn hiệu Cà phê Cầu Đất đã cấp được 22 nhãn hiệu và cấp 47 nhãn hiệu “Hồng Đà Lạt” và 21 nhãn hiệu “Dâu tây Đà Lạt”.

3.2. Lâm nghiệp

Ngành lâm nghiệp trên địa bàn Ngành Lâm nghiệp thường xuyên tuần tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý rừng thực hiện tốt các phương án bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, kiểm tra khai thác lâm sản, khoáng sản và lấn chiếm đất rừng trái phép. Tuyên truyền, vận động 385 hộ nhận khoán và 90 nhà đầu tư thực hiện tốt các quy định của nhà nước trong công tác bảo vệ rừng.

Tình hình vi phạm Lâm luật: Từ đầu năm đến nay phát hiện 01 vụ, với  0,85 m3 gỗ tròn.

Số doanh nghiệp thuê đất lâm nghiệp, thuê rừng là 90 doanh nghiệp với tổng diện tích là 4.609,98 ha. Các đơn vị chủ rừng đã thực hiện việc giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích là 16.698,92 ha cho 385 hộ và 03 tổ chức từ nguồn chi trả dịch vmôi trường rừng.

3.3. Thủy sản

Trong quý I năm 2024, tổng diện tích nuôi thủy sản ước đạt 20,4 ha, tăng 0,25%; sản lượng đạt 4,73 tấn, tăng 0,21% so với cùng kỳ. Tình hình khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố ổn định, diện tích nuôi thủy sản chủ yếu tận dụng diện tích của các ao hồ chứa nước phục vụ cho tưới tiêu sản xuất nông nghiệp.

4. Công nghiệp

Tình hình sản xuất công nghiệp thành phố Đà Lạt trong quý I năm 2024 tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, sản phẩm sợi len lông cừu có sự tăng trưởng tốt từ khi dự án đi vào hoạt động đến nay; sản xuất trang phục một số cơ sở trên địa bàn cũng đã mạnh dạn đầu tư phát triển các sản phẩm may mặc truyền thống như dệt, móc len, tự thiết kế mẫu mã các sản phẩm mới để phục vụ thị trường tiêu thụ trong nước.

Giá trị sản xuất công nghiệp cá thể theo giá hiện hành quý I/2024, ước đạt 175,6 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Theo giá so sánh 2010 giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 92,8 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong công nghiệp của thành phố, chiếm 99,34% trong tổng cơ cấu các ngành sản xuất công nghiệp cá thể. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành quý I/2024 đạt 174,4 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 ước đạt 92,2 tỷ đồng, tăng 19,6%.

 Giá trị một số ngành chiếm tỷ trọng lớn trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Ngành chế biến thực phẩm theo giá hiện hành đạt 80 tỷ đồng, tăng 28,3%; ngành sản xuất trang phục đạt 17,8 tỷ đồng tăng 14,9%; ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn như sản xuất cửa, tủ sắt và nhôm đạt 32,7 tỷ đồng, tăng 28,3%; ngành sản xuất đồ mộc gia dụng đạt 19,7 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ.

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt giá trị sản xuất theo giá hiện hành công nghiệp cá thể trong quý I/2024 ước đạt 1,2 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ, chủ yếu tăng ở hộ cá thể sản xuất nước đá. Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 đạt 570 triệu đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

5. Thương mại

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội: Dự tính quý I/2024, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 10.960,2 tỷ đồng, tăng 9,99%  so với cùng kỳ; trong đó tổng mức bán lẻ đạt 5.874,5 tỷ đồng, tăng 10,41%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.085,7 tỷ đồng, tăng 9,51% so với cùng kỳ.

Tình hình khách đăng ký lưu trú: Dự tính quý I/2024 đạt 818,2 ngàn lượt khách đăng ký lưu trú (có 664,7 ngàn lượt khách nội địa).

6. Vận tải

Trong quý I/2024 Thành phố đã đẩy mạnh vận tải hành khách du lịch và hàng hóa, nhất là phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, vận tải ngoài quốc doanh đạt doanh thu 563,5 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ.

 - Vận tải hành khách: Khối lượng hành khách vận chuyển trong quý I/2024 ước đạt 4.612 ngàn lượt người, tăng 14,51%; khối lượng luân chuyển ước đạt 455,4 triệu lượt người.km, tăng 14,04%; doanh thu ước đạt đạt 358,4 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

- Vận tải hàng hóa: Sản lượng hàng hóa vận chuyển trong quý I/2024 ước đạt 411 ngàn tấn; khối lượng luân chuyển ước đạt 143,7 triệu tấn.km, tăng 14,71%; doanh thu ước đạt 136,5 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ.

7. Văn hóa, xã hội

Văn hóa: Trong quý I/2024 thực hiện một số hoạt động tuyền truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác giữ gìn, phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách” năm 2024 trên địa bàn thành phố. Tham mưu chuẩn bị nội dung Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và việc giữ gìn phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách” năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Giáo dục: Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các trường tổ chức dạy học theo kế hoạch. Hướng dẫn các trường đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng; đánh giá viên chức cuối năm học. Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các chuyên đề cấp cụm, cấp thành phố.Tăng cường hoạt động kiểm tra chuyên môn tại các trường, kiểm tra dạy thêm học thêm...

 Y tế: Truyền thông giáo dục sức khỏe để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm. Duy trì công tác trực, giám sát bệnh sởi, dịch hạch, cúm A (H5N1, H1N1, H7N9, H5N6), sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não mô cầu, bệnh do vi rút Zika, dịch bệnh Ebola, MERS-CoV; các bệnh gia súc, gia cầm ảnh hưởng sức khỏe con người; chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, phương tiện kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống khi có dịch xảy ra.

Xã hội: Tiếp tục giải quyết các vấn đề về chính sách Người có công như: trợ cấp một lần và mai táng phí cho thân nhân người có công cách mạng từ trần; thực hiện mua và cắt giảm Bảo hiểm y tế, dụng cụ chỉnh hình, sổ ưu đãi giáo dục cho các trường hợp tăng và giảm; tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan xác minh hồ sơ xin giao đất, xin thuê nhà chung cư và miễn giảm tiền sử dụng đất theo diện gia đình chính sách trên địa bàn. Quý I năm 2024 thành phố đã chi trợ cấp xã hội cho 32 đối tượng bảo trợ xã hội phát sinh (24 trường hợp người cao tuổi, 08 trường hợp người khuyết tật); hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho 03 hộ gia đình đang nuôi dưỡng người khuyết tật. Thực hiện Đề án 06 thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, đã chi trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng Bảo trợ xã hội: 4.056/5.401 đối tượng; chính sách Người có công: 578/1.184 đối tượng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt