Tin tức - Sự kiện
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý thiết bị công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn, an ninh mạng của Tổng cục Thống kê

         Nhằm thực hiện có hiệu quả việc quản lý thiết bị công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn, an ninh mạng của Tổng cục Thống kê;

Ngày 13/6/2022, Tổng Cuc trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 630/QĐ-TCTK về Ban hành Quy chế quản lý thiết bị công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn, an ninh mạng của Tổng cục Thống kê.

Quy chế gồm V Chương, 29 Điều và có hiệu lực kể từ ngày ký. Dưới đây là toàn văn của quyết định.

Đính kèm
Quyết định số 630/QĐ-TCTK

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt