Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024 huyện Đam Rông
Trích từ Báo cáo kinh tế - xã hội quý I năm 2024 của Chi cục Thống kê khu vực Lâm Hà – Đam Rông

        1.  Đánh giá chung

Trên địa bàn huyện Đam Rông, do ảnh hưởng của tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng hạn kéo dài, giá cả đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn ở mức cao; hoạt động tín dụng của các ngân hàng đã thực hiện nghiêm các quy định về huy động vốn, cho vay và lãi suất đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên với sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024 trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định và có bước phát triển.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực chủ yếu

2.1. Tài chính, tín dụng

Thu ngân sách quý I/2024 trên địa bàn ước đạt 37,3 tỷ đồng, bằng 30,5% so với kế hoạch và 149,4% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước đạt 181,7 tỷ đồng, bằng 35% so với kế hoạch và 188,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt khá, tuy nhiên các khoản thu từ đất còn thấp; các khoản chi chủ yếu là chi thường xuyên, chi an sinh xã hội, trợ cấp Tết.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện đạt 2.044,4 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ (chủ yếu là dư nợ trung hạn). Trong đó, Ngân hàng Chính sách 499,4 tỷ đồng, tăng 18,01% so với cùng kỳ; Ngân hàng NN&PTNT, dư nợ đến thời điểm báo cáo 1.545 tỷ đồng, tăng 15,12% so với cùng kỳ; đầu tư chủ yếu cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, cơ sở hạ tầng.

2.2. Đầu tư xây dựng

Tổng vốn đầu tư công năm 2024 đạt 234,9 tỷ đồng, bằng 78,4% so với cùng kỳ; đầu tư 141 công trình, dự án. Tính đến ngày 15/3/2024, đã giải ngân được 45,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19,5% kế hoạch (so với cùng kỳ 2023, tỉ lệ giải ngân cao hơn 15,35%). Trong đó, nguồn huyện quản lý đạt tỷ lệ 40,68%; nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 5,68%.

2.3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

2.3.1. Sản xuất nông nghiệp

- Trồng trọt: Trong quý I/2024, trên địa bàn huyện đã gieo trồng được 1.062 ha cây hàng năm vụ Đông Xuân, đạt 97% so với KH, tăng 1,9% so với cùng kỳ; trong đó, cây lương thực 870 ha, đạt 100% so với KH, tăng 0,1% so với cùng kỳ; cây tinh bột lấy củ 05 ha, đạt 62,5% so với KH, bằng 83,3% so với cùng kỳ; rau, đậu thực phẩm 110 ha, đạt 91,7% so với KH, bằng 95,7% so với cùng kỳ; đậu các loại 70 ha, đạt 77,8% so với KH, tăng 55,6% so với cùng kỳ; hoa 07 ha, đạt 100% so với KH, bằng 93,3% so với cùng kỳ. Hiện nay, một số diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đã cho thu hoạch, chủ yếu là rau với diện tích 30 ha, năng suất 161 tạ/ha với tổng sản lượng ước đạt 483 tấn, bằng 25% so với KH, tăng 6,6% so với cùng kỳ; đồng thời, một số địa phương đã bắt đầu làm đất chuẩn bị vụ Hè Thu, đến nay thực hiện được 275,4 ha, đạt 33% so với kế hoạch.

Các loại cây trồng khác: Cây cà phê 12.506,1 ha, hiện đang trong thời gian chăm sóc; cây dâu tằm 751 ha, trong đó trồng mới 8,8 ha; diện tích cây ăn quả đạt hơn 2.200 ha, chủ yếu là sầu riêng với diện tích trên 1.435 ha (trong đó: trồng thuần 795,8 ha, diện tích trồng xen 1.278,3 ha quy ra trồng thuần khoảng 639,2ha); cây mắc ca 1.582,1ha, chủ yếu trồng xen trong vườn cà phê, trồng trên đất lâm nghiệp canh tác nông nghiệp ổn định, hiện nay cây mắc ca chuẩn bị bước vào thu hoạch trái đợt 1 (tháng 3-4), năng suất ước đạt trên 14 tạ/ha.

Trước tình hình thời tiết nắng hạn kéo dài, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tích nước để phục vụ tưới cho cây trồng. Đồng thời bố trí kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số công trình thủy lợi, hư hỏng xuống cấp nhằm đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất. Tình hình sâu bệnh giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2023, ngoại trừ một số bệnh trên cây cà phê: gỉ sắt, rệp, sâu mọt cành,... ngành nông nghiệp đã hướng dẫn nhân dân thực hiện một số biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12 của Huyện ủy: Diện tích SXNN theo hướng ứng dụng CNC 960,9 ha (tăng thêm 141,2 ha so với cùng kỳ năm 2023), trong đó: diện tích nhà kính 28,9 ha (tăng thêm 2,5 ha so với cùng kỳ năm 2023), chủ yếu trồng rau, hoa khu vực Phi Liêng và Đạ K’Nàng; 35 ha đất SXNN theo hướng hữu cơ; diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trên 123 ha. Toàn huyện có 15 chuỗi (tăng 04 chuỗi so với cùng kỳ năm 2023), liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản, với trên 900 hộ tham gia, sản lượng nông sản qua chuỗi trên 10.000 tấn; trong đó có một số chuỗi hoạt động tương đối hiệu quả và đang mở rộng các liên kết như: chuỗi dâu tằm Duy Phương xã Đạ Rsal, chuỗi rau hoa công nghệ cao Đạ K’Nàng, chuỗi sản xuất rau thương phẩm Phi Liêng.... Toàn huyện 18 sản phẩm OCOP được công nhận (tăng 12 sản phẩm so với cùng kỳ năm 2023).

- Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Số lượng đàn có xu hướng giảm nhẹ; đàn gia súc đạt 13.562 con; trong đó, đàn trâu 175 con, đạt 95,1% kế hoạch; đàn bò 5.462 con, đạt 91,2% kế hoạch; đàn lợn 7.540 con, đạt 90,5% kế hoạch; đàn dê 385 con, tăng 42,1% so với kế hoạch. Tổng đàn gia cầm 135 nghìn con, đạt 91,2% kế hoạch; đàn ong mật đạt 81% so với KH, hiện có 760 đàn (thùng) ong mật, chủ yếu nuôi dưới vườn cà phê. 

2.3.2. Lâm nghiệp

Trong quý I/2024, trên địa bàn đã xảy ra 02 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 66,7% so với cùng kỳ, diện tích thiệt hại do phá rừng 1,63 ha, giảm 66,17%, lâm sản thiệt hại 8,433, giảm 97,33% so với cùng kỳ. Kết quả đã xử lý lý hình sự 03 vụ.

2.3.3. Thủy sản

Ngành thủy sản duy trì ổn định với diện tích 175 ha, trong đó diện tích nuôi cá nước lạnh trên 9,7 ha, chủ yếu nuôi cá Tầm tập trung ở xã Rô Men, xã Đạ Tông, xã Đạ Long và xã Liêng S’rônh.

2.4. Sản xuất Công nghiệp

Theo giá hiện hành, giá trị sản xuất ngành công nghiệp tháng 3 ước đạt 45,8 tỷ đồng; quý I/2024 ước đạt 136 tỷ đồng, bằng 25,4% so với kế hoạch và tăng 5,8% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3 (theo giá so sánh) ước đạt 26,6 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ; lũy kế quý I/2024 ước đạt 79,2 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch và tăng 1,3% so với cùng kỳ.

2.5. Thương mại dịch vụ

Tổng doanh thu ngành vận tải tháng 03/2024 ước đạt 32,6 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Doanh thu quý I/2024 đạt 90,4 tỷ đồng, bằng 30,3% so với kế hoạch và tăng 15,8% so với cùng kỳ. Số lượng hành khách đi lại ước tháng 3 là 66,8 nghìn lượt người, quý I/2024 ước đạt 190,4 nghìn lượt người, tăng 15% so với cùng kỳ; vận chuyển hàng hoá ước tháng 3 đạt 75,6 ngàn tấn, quý I/2024 ước đạt 221 ngàn tấn, tăng 16% so với cùng kỳ.

Trong quý I/2024, giá cả thị trường cơ bản ổn định, các mặt hàng thiết yếu dồi dào về số lượng, đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Tuy nhiên, trong dịp tết Nguyên đán giá cả thị trường có biến động nhẹ do nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả - gian lận thương mại được triển khai thực hiện kịp thời.

2.6. Các vấn đề xã hội

- Y tế: Tổng số lần khám bệnh 13.910 lượt, bằng 113,5% so với cùng kỳ. Tổng số bệnh nhân điều trị 1.083 người; trong đó điều trị nội trú 987 bệnh nhân. Đã tổ chức kiểm tra 30 cơ sở dịch vụ thương mại, thực phẩm; các cơ sở thực hiện tốt các quy định về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm nào.

- Giáo dục: Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục. Hoàn thành tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, kết quả chọn được 45/97 em; tham dự hội khỏe phù đổng cấp tỉnh với thành tích 14 giải (02 huy chương vàng 01 huy chương bạc và 11 huy chương đồng). Trong quý I/2024, có thêm 02 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn lên 31/36 trường.

- Văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao và du lịch: Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn/2024, tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng CSVN và 19 năm thành lập huyện Đam Rông (30/12/2004 – 30/12/2023),..... cử đoàn vận động viên tham gia Hội thao ngành Văn hóa tại huyện Cát Tiên; xây dựng Kế hoạch 28/KH-UBND ngày 01/02/2024 về việc tố chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024; Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện,...

- Lao động, Thương binh và Xã hội: Tết Nguyên đán Giáp Thìn/2024, đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp, hỗ trợ cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách,... với tổng số tiền là 9,8 tỷ đồng.

Thực hiện cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế đến thời điểm hiện nay cho 23.386 đối tượng thụ hưởng, cụ thể: đối tượng bảo trợ xã hội 626 thẻ, người có công 120 thẻ, thân nhân người có công 89 thẻ, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng KTXHĐBKK 10.460 thẻ, hộ nghèo 407 thẻ, hộ cận nghèo 779 thẻ, người kinh sinh sống ở vùng KTXHĐBKK 2.619 thẻ, trẻ em dưới 6 tuổi 8.286 thẻ.

Trong quý I/2024, tổ chức các lớp đào tạo nghề cho 400 lao động.

- Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với nguồn vốn thực hiện 50,4 tỷ đồng, đầu tư 27 công trình, dự án, đến ngày 14/3/2024 đã giải ngân được 16,7 đồng, đạt tỷ lệ 33,24% kế hoạch vốn.

- Tình hình trật tự, an toàn giao thông: Tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản xử phạt 414 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với số tiền xử phạt 650,1 tỷ đồng; đăng ký, quản lý 1.072 phương tiện giao thông, cơ giới (trong đó, đăng ký mới 1.002 trường hợp, sang tên 26 trường hợp, cấp lại 11 trường hợp, chuyển đến 10 trường hợp và thu hồi 23 trường hợp).

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định và được giữ vững; hoàn thành tuyển 78 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024 đảm bảo về số lượng và chất lượng (Quân đội 65, Công an 13).

          Tổ chức thực hiện nhiều đợt ra quân tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, “tín dụng đen”, ổ nhóm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, pháo,… đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt