Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024 huyện Lâm Hà
Trích từ Báo cáo kinh tế - xã hội quý I năm 2024 của Chi cục Thống kê khu vực Lâm Hà – Đam Rông

           1. Đánh giá chung

Trong quý I năm 2024, địa bàn huyện Lâm Hà tập trung sản xuất vụ Đông Xuân; phòng chống hạn hán; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường lực lượng và triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tiếp tục phát triển tăng so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại được tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm bình ổn giá, đảm bảo cung ứng các mặt hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả theo kế hoạch. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực chủ yếu

2.1. Tài chính, tín dụng

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước quý I năm 2024 đạt 96,85 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu thuế, phí, lệ phí ước đạt 56,76 tỷ đồng, tăng 8,9%; thu từ nhà đất 34,39 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách nhà nước ước quý I năm 2024 thực hiện 220,51 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 55,86 tỷ đồng, tăng 1,4% và chi thường xuyên 164,15 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2023.

2.2. Đầu tư, xây dựng

* Vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN do địa phương quản lý  

Ước tính quý I năm 2024, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 66,73 tỷ đồng, tăng 180,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh 37,84 tỷ đồng, tăng 148,3% và nguồn vốn ngân sách huyện 28,89 tỷ đồng, tăng 237,1% so với cùng kỳ. Các công trình thi công trong quý I chủ yếu là các công trình chuyển tiếp năm 2023, một số công trình có giá trị lớn như hồ chứa nước Đông Thanh, đường xã Phi Tô đi xã Lát, huyện Lạc Dương...

* Xây dựng

Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước tính quý I năm 2024 theo giá hiện hành đạt 418 tỷ đồng; theo giá 2010 ước đạt 269 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng chia theo loại công trình: Công trình nhà ở ước đạt 205 tỷ, tăng 4,4%; công trình nhà không để ở 30 tỷ, tăng 2,9% và công trình kỹ thuật dân dụng đạt 34 tỷ, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

         2.3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

* Trồng trọt

- Cây hàng năm:

Quý I/2024, trên địa bàn huyện đã tập trung gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân được 1.582,9 ha, tăng 1,4% so cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 90% tiến độ gieo trồng toàn vụ. Diện tích gieo trồng một số cây trồng chính như sau:

Cây lúa ước gieo trồng 466 ha, giảm 5,3% so cùng kỳ năm trước.

Diện tích ngô đạt 40,5 ha, tăng 15,7% so cùng kỳ.

Cây khoai lang 66,3 ha, tăng 10,9% so cùng kỳ.

Cây rau các loại 624,7 ha, tăng 4,5% so cùng kỳ năm trước; đậu các loại gieo trồng được 31,9 ha, tăng 1,9% so cùng kỳ.

Diện tích hoa ước gieo trồng đạt 106,4 ha, tăng 2,8% so cùng kỳ năm trước.

- Cây lâu năm:

Từ đầu năm đến nay, thời tiết chưa có mưa nên tình trạng thiếu nước ở các ao, hồ, sông, suối đang ngày càng hiện hữu. Trước tình hình này, UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị quản lý thủy nông thực hiện điều tiết, sử dụng nguồn nước tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là điều tiết mực nước tưới ở mức tối thiểu yêu cầu từng loại cây trồng, không tháo cạn nước để khai thác thủy sản.

Trong quý I/2024, một số cây lâu năm cho thu hoạch như: Diện tích cây xoài 42,1 ha, thu hoạch 65 tấn quả, tăng 16,1% so cùng kỳ; cây chuối hiện có 153,6 ha, thu hoạch được 823,2 tấn; cây sầu riêng 1.540,6 ha, thu hoạch được 370 tấn, tăng 1,4%; cây bơ 1.213,8 ha, thu hoạch được 621,4 tấn, giảm 3,8% (do giảm diện tích); cây mắc ca hiện có 3.250,5 ha, thu hoạch được 325 tấn, tăng 13,9% so cùng kỳ.

          * Chăn nuôi        

Đàn heo toàn huyện hiện có 85.700 con, tăng 4,1% so cùng kỳ; 3 tháng đầu năm đã xuất chuồng 3.714 tấn, tăng 1,8% so cùng kỳ.  

Tổng đàn gia cầm đạt 1,56 triệu con, tăng 7,4% so cùng kỳ. Riêng đàn gà có 1,3 triệu con, tăng 11,2% so cùng kỳ. Đàn gia cầm tăng so với cùng kỳ, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, ngoài tiêu thụ trong huyện, sản phẩm gia cầm và trứng gia cầm còn xuất bán các huyện trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh.

Ngược lại, đàn trâu giảm, còn đàn bò tăng chậm. Đàn trâu ước đạt 409 con, so với cùng kỳ giảm 0,5%; sản lượng thịt trâu xuất chuồng quý I/2024 đạt 1,3 tấn, giảm 5,3% so với cùng kỳ. Đàn bò thịt 7.281 con, tăng 1,6% so với cùng kỳ; đàn bò sữa 425 con, bằng 96,6%; sản lượng sữa tươi đạt 305 tấn, giảm 0,7% so với cùng kỳ (giảm do nhiều yếu tố như chất lượng sữa đòi hỏi ngày càng cao, công tác chăm sóc cần nhiều thời gian và kỹ thuật). Chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn hiện nay nhìn chung hiệu quả không cao do giá bán thấp.

* Lâm nghiệp

Giao khoán quản lý bảo vệ rừng: Diện tích giao khoán để chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2024 là 19.522,87 ha, cụ thể: Ban quản lý rừng PH Lâm Hà: 18.115,38 ha; 4 công ty: 1.323,75 ha; chủ rừng là 04 hộ gia đình: 83,74 ha.

Số vụ vi phạm Luật phát triển bảo vệ rừng từ đầu năm đến nay là 3 vụ, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Số vụ vi phạm đã xử lý 2 vụ, thu nộp ngân sách qua xử lý 187,6 triệu đồng.

          * Thủy sản

Hoạt động thủy sản so cùng kỳ không có nhiều biến động. Thời tiết khô hạn nên người dân cũng hạn chế nạo vét ao để ưu tiên nước tưới cho cây trồng.  Ước tính sản lượng thủy sản nuôi trồng không sử dụng lồng bè quý I năm 2024 đạt 402 tấn, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

2.4. Sản xuất công nghiệp

Theo giá hiện hành, giá trị sản xuất công nghiệp ước quý I/2024 đạt 707,84 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước quý I/2024 đạt 367,11 tỷ đồng (theo giá 2010), tăng 6,7% so với cùng kỳ; trong đó:

Giá trị của ngành Dệt ươm tơ ước đạt 149,89 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; sản phẩm sợi tơ đạt 145,9 tấn, tăng 5,2%.

Giá trị ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn ước đạt 33,45 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

 Giá trị của ngành chế biến thực phẩm ước đạt 55,86 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm thực phẩm chế biến tăng so với cùng kỳ năm trước như bánh mỳ đạt 215,3 tấn, tăng 8,3%; đậu phụ đạt 354 tấn, tăng 10,3%; cà phê bột đạt 158,6 tấn, tăng 20,1%.

          Giá trị ngành sản xuất phân phối điện ước đạt 86,34 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ 2023.

2.5. Thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I năm 2024 ước đạt 1.790 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay giá nông sản cà phê, kén tằm tăng cao so với cùng kỳ năm trước làm tăng thu nhập cho người dân, thị trường bán lẻ và các hoạt động dịch vụ sôi động hơn so với cùng kỳ năm trước.

          2.6. Các vấn đề xã hội

* Y tế: Trong quý I/2024, tổng số lượt người khám bệnh là 47.091 lượt, tăng 11,3% so cùng kỳ năm trước; tổng số lượt người điều trị 2.060 lượt, tăng 12% so cùng kỳ; số lượt người điều trị nội trú 1.676 lượt, tăng 14,9% so cùng kỳ năm trước.

* Giáo dục: Hiện nay, trên địa bàn huyện Lâm Hà công tác xóa mù chữ huyện Lâm Hà đã đạt chuẩn phổ cập mức độ 2. Trong đó, nhóm dân số từ 15 đến 25 tuổisố người mù chữ chiếm tỉ lệ 0,51%, số người mù chữ mức độ 1 chiếm tỉ lệ 0,39%, số người mù chữ mức độ 2 chiếm tỉ lệ 0,51%. Nhóm dân số từ 15 đến 35 tuổi, tỷ lệ mù chữ chiếm 2,02%, số người mù chữ mức độ 1 chiếm tỉ lệ 1,41%, số người mù chữ mức độ 2 chiếm tỉ lệ 2,02%. Nhóm dân số độ từ 15 đến 60 tuổi, tỷ lệ mù chữ chiếm tỉ lệ 4,29%, số người mù chữ mức độ 1 chiếm tỉ  lệ 2,32%, số người mù chữ mức độ 2 chiếm tỉ lệ 4,29% .

Bước vào học kỳ 2 năm học 2023 – 2024, ngành giáo dục đã đạt được nhiều thành tựu góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Cơ sở vật chất và mạng lưới trường học được kiên cố, có 52/60 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, 2 về cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt 86,67%.  

* Văn hoá - Thông tin: Trong quý I/2024, ngành Văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024); 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2024); 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024); tổ chức Hội Hoa xuân, Hội xuân Giáp Thìn năm 2024;...

* Xã hội: Trợ cấp Tết cho các đối tượng: 2.216 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 1,49 tỷ đồng; 1.750 cán bộ hưu trí và các đối tượng khác hưởng BHXH với kinh phí 1,48 tỷ  đồng; 4.079 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí 2,45 tỷ đồng; tặng quà và trợ cấp Tết cho 1.426 người có công với tổng kinh phí 1,44 tỷ đồng;…/.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt