Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024 huyện Bảo Lâm
Trích từ Báo cáo kinh tế - xã hội quý I năm 2024 của Chi cục Thống kê khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm

1. Đánh giá chung

Quý I/2024 thời tiết đang là mùa khô, mức độ hạn hán năm nay trên địa bàn huyện Bảo Lâm khá nghiêm trọng, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, nhất là diện tích cây lâu năm như cà phê, chè, dâu tằm và cây ăn quả. Các ngành thương mại, sản xuất công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng khá. Giá cả hàng hóa và dịch vụ cho sản xuất và tiêu dùng trong quý biến động nhẹ.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực chủ yếu

2.1. Tài chính, tín dụng

Lũy kế quý I/2024, thu ngân sách nhà nước địa phương ước đạt 289 t đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; trong đó, thu thuế và phí trên ước đạt 184,7 tỷ đồng, giảm 24,5% so với cùng kỳ. Phần huyện quản lý ước đạt 139,4 tỷ đồng, tăng 79,9% so với cùng kỳ; trong đó, thu thuế và phí ước đạt 37,1 tỷ đồng, giảm 23,8% so với cùng kỳ, thu phần huyện quản lý đạt khá chủ yếu ở phần bán và cho thuê đất tăng cao so với năm 2023.

Chi ngân sách địa phương trong quý I/2024 đạt 197,8 tỷ đồng, ng 6,4% so với cùng kỳ. Trong tổng số chi ngân sách địa phương, chi đầu tư thực hiện 80,9 tỷ đồng, chiếm 40,88%; chi sự nghiệp kinh tế 2,4 tỷ đồng, chiếm 1,23%; chi sự nghiệp giáo dục đạt 69 tỷ đồng, chiếm 34,86%; chi sự nghiệp y tế 0,3 tỷ đồng, chiếm 0,13%; chi quản lý hành chính cấp huyện 25,2 tỷ đồng, chiếm 12,75% tổng chi ngân sách.

Ước quý I năm 2024, các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng trên địa bàn đã cho 4.103 lượt hộ vay, với doanh số 2.817 tỷ đồng, tăng 2,03% so với cùng kỳ; thu nợ 2.773 tỷ đồng, tăng 8,26% so với cùng kỳ. Tổng số dư nợ của các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng trên địa bàn đến thời điểm hiện nay là 8.585 tỷ đồng, tăng 8,71% so cùng kỳ.

2.2. Đầu tư, xây dựng

Trong quý I/2024, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 66 tỷ đồng, đạt 36,38% kế hoạch năm. Các công trình đầu tư thực hiện năm 2024 sẽ tập trung vào GTNT, trường học và các công trình QLNN& ANQP, đa số đều là các công trình chuyển tiếp của năm 2023. Trong đó, các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện gồm có chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chú trọng hơn cả.

2.3. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

2.3.1. Sản xuất nông nghiệp

* Cây hàng năm: Trong quý I/2024, nông dân tiếp tục gieo trồng và thu hoạch vụ Đông Xuân, ước diện tích gieo trồng được 525,1 ha, tăng 1,16% so với cùng kỳ. Diện tích cây lương thực có hạt chủ yếu là cây ngô gieo trồng được 102,5 ha, bằng 100,69% so với cùng kỳ năm 2023. Diện tích cây chất bột lấy củ đạt 20,9 ha (chủ yếu là cây khoai lang), so với cùng kỳ diện tích nhóm cây này tăng 1,95%. Cây có hạt chứa dầu đạt 9,5 ha, tăng 1,06% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rau, đậu và hoa các loại gieo trồng được 316 ha, tăng 1,64% so với cùng kỳ.

Đến nay, diện tích thu hoạch vụ Đông Xuân ước đạt 318,6 ha, tăng 1,56% so cùng kỳ; trong đó, diện tích ngô thu hoạch 35,8 ha, sản lượng đạt 173,6 tấn; nhóm cây chất bột lấy củ 8,2 ha; nhóm cây lấy hạt chứa dầu 5,1 ha, tăng 2% so với năm 2023. Diện tích rau, đậu và hoa các loại thu hoạch được 225,7 ha, tăng 2,03% so với cùng kỳ; trong đó, diện tích rau các loại thu hoạch đạt 201,6 ha, tăng 2,23%, sản lượng ước đạt 2.949,41 tấn.

* Cây lâu năm: Theo kết quả điều tra diện tích NSSL cây lâu năm 2023 trên địa bàn huyện, đến nay diện tích cây lâu năm đạt 54.843,9 ha, bằng 100,59% so với cùng kỳ. Chiếm phần lớn diện tích là các cây trồng chính như: cây cà phê 36.869,2 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 34.753,2 ha, sản lượng sơ bộ đạt 124.064,7 tấn; diện tích cây chè 5.887,8 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 5.713,1 ha, sản lượng đạt 78.014,4 tấn; cây sầu riêng 3.477,7 ha, diện tích cho sản phẩm 1.915,9 ha, sản lượng đạt 24.671 tấn và cây bơ 1.376,9 ha, diện tích cho sản phẩm 1.037,2 ha, sản lượng đạt 13.521,3 tấn.

* Chăn nuôi:

- Tổng đàn heo tại thời điểm 1/1 năm 2024 đạt 17.672 con, bằng 100,7% so với cùng kỳ. Trong đó: đàn heo thịt 14.986 con, tăng 0,31% so cùng kỳ; đàn heo nái 953 con, giảm 16,77% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt 4.813 tấn, bằng 100,79% so với cùng kỳ.

- Tổng đàn gà đạt 771,8 ngàn con, tăng 11,41% so với cùng kỳ, tăng chủ yếu ở đàn gà thịt trong các hộ trang trại quy mô lớn. Sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng đạt 2.248,2 tấn, tăng 25,57% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng trứng đạt 72.458 ngàn quả, giảm 13,48% so với cùng kỳ.

2.3.2. Lâm nghiệp   

Tổng số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp phát hiện trong quý I/2024 là 3 vụ, so với năm 2023 giảm 2 vụ; trong đó, khai thác rừng trái phép 01 vụ và vi phạm các vấn đề về quản lý lâm sản 2 vụ, khối lượng lâm sản thiệt hại 11,2 m3 gỗ các loại. Trong quý đã xử lý 02 vụ, thu nộp ngân sách 7,5 triệu đồng.

2.3.3. Thủy sản

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đạt 293,3 ha, tăng 6,3% so cùng kỳ, chủ yếu diện tích được nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến và quảng canh, người nông dân tận dụng ao tưới cà phê để thả nuôi chủ yếu phục vụ đời sống hàng ngày của hộ.

Khai thác, đánh bắt thủy sản chủ yếu trên các hồ có mặt nước lớn, các hồ chứa nước như hồ Cái Bảng của Bauxit, hồ chứa nước của thủy điện Đồng Nai 3, 4… sản lượng đánh bắt giảm do nguồn cá ở hồ, suối dần cạn kiệt. Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trong quý I/2024 ước đạt 155,9 tấn, tăng 3,6% so cùng kỳ.

2.4. Sản xuất công nghiệp

Dự ước quý I năm 2024 giá trị sản xuất (theo giá hiện hành - khu vực cá thể) ước đạt 99,8 tỷ đồng, tăng 10,54% so cùng kỳ.

Dự ước quý I năm 2024, giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010 - khu vực cá thể) trên địa bàn đạt 55 tỷ đồng, tăng 7,61% so với cùng kỳ. Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất ước đạt 34,3 tỷ đồng, chiếm 62,89% toàn ngành và tăng 9,28% so với cùng kỳ năm 2023.

2.5. Thương mại, dịch vụ

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I năm 2024 đạt 1.006 tỷ đồng, tăng 18,64% so với cùng kỳ; doanh thu các nhóm hàng hóa đều tăng khá cao, mức tăng dao động từ 5,51% đến 25,3% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng hóa có doanh thu tăng cao như: nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 129 tỷ đồng, tăng 23,5%; nhóm lương thực, thực phẩm đạt 485 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ;…

Ước kim ngạch xuất khẩu quý I/2024 trên địa bàn đạt 67 triệu USD, bằng 25,28% so với kế hoạch năm 2024. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như Alumin, Hydroxit, trà Olong, trà xanh và trà đen các loại.

Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước quý I đạt 134,3 tỷ đồng, tăng 6,45% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 17 tỷ đồng, tăng 7,14%; khối lượng hành khách đạt 215 nghìn hành khách, tăng 7,05% và luân chuyển đạt 18.861 ngàn hành khách.km, tăng 7,01% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 117,3 tỷ đồng, tăng 6,35%; khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 233 nghìn tấn, tăng 6,32% và luân chuyển đạt 40.249 ngàn tấn.km, tăng 6,45% so với cùng kỳ.

2.6. Các vấn đề xã hội

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện; tiếp tục duy trì 13 xã đạt chuẩn NTM; xã Lộc An duy trì đạt chuẩn NTM nâng cao; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021-2030; xây dựng Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Trong quý I năm 2024, nhà máy nước Bảo Lâm ước sản xuất 165.718 m3. Phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của 4.550 hộ dân trên địa bàn, tăng 98 hộ so với cùng kỳ. Công tác thu gom rác thải và giữ gìn vệ sinh môi trường được các cơ quan, đơn vị bảo vệ môi trường đặc biệt trung tâm khai thác Công trình Công cộng huyện tích cực triển khai.

Trong quý I, huyện Bảo Lâm đã tổ chức khám chữa bệnh tổng cộng 24.353 lượt khám. Trong quí phát hiện 02 ca nhiễm HIV mới và 01 ca tử vong do HIV.

Công tác giáo dục: Đối với bậc Mầm non tổ chức hội thi cô nuôi giỏi cấp huyện; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi Rung chuông vàng; tổ chức cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh và Hội khoẻ măng non cấp huyện. Đối với bậc Tiểu học, hướng dẫn các trường tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 2 đối với lớp 4, lớp 5 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Đối với bậc THCS tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện vòng thi tay nghề.

Công tác an ninh trật tự: Trong 2 tháng đầu năm, lực lượng CSGT Công an huyện đã tiến hành lập biên bản 481 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 917,8 triệu đồng; đăng kí mới xe ô tô và mô tô 621 trường hợp.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt