Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024 thành phố Bảo Lộc
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2024 của Chi cục Thống kê Khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm

           1. Đánh giá chung

          Trong quý I/2024, thành phố Bảo Lộc đã tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, chăm lo Tết cho đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; duy trì thực hiện nghiêm nhiệm vụ ổn định thị trường Tết, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng chống cháy rừng mùa khô. Trong sản xuất nông nghiệp đã chuẩn bị phương án, kế hoạch phòng chống hạn hán, nhất là cây công nghiệp lâu năm; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; sản xuất công nghiệp, dịch vụ phát triển ổn định.

          2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực chủ yếu

          2.1. Tài chính, tín dụng

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện quý I/2024 đạt hơn 746 tỷ đồng, đạt 22,81% kế hoạch năm, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu thuế, phí, lệ phí ước đạt 680 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ; thu từ nhà đất đạt 63 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2023.

Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện quý I/2024 đạt 169 tỷ đồng, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 16,25% kế hoạch năm; trong đó, chi đầu tư phát triển 29 tỷ đồng, giảm 71,05% và chi thường xuyên 140 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số cho vay của các ngân hàng, quỹ tín dụng ước quý I/2024 đạt 13.375 tỷ đồng, tăng 2,3 % so với cùng kỳ. Doanh số thu nợ quý I/2024 ước đạt 12.520 tỷ đồng, tăng 19 % so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay của các ngân hàng, quỹ tín dụng quý I/2024 ước đạt 36.570 tỷ đồng, tăng 11,5 % so với cùng kỳ năm 2023.

          2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

         Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công do thành phố quản lý là 176,6 tỷ đồng, được phân bổ cho 43 dự án chuyển tiếp, 01 dự án khởi công mới, nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch, hỗ trợ cho cấp xã đầu tư đường giao thông, xây dựng hội trường thôn, tổ dân phố và cấp vốn ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ước quý I/2024, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 21,7 tỷ đồng, đạt 12,82% kế hoạch vốn, giảm 72,02% so với cùng kỳ năm trước. 

2.3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

2.3.1. Sản xuất nông nghiệp

Trong quý I/2024, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn gặp nhiều thuận lợi, giá cả một số mặt hàng nông sản tăng cao như cà phê, kén tằm..., thời tiết mặc dù là mùa khô nhưng vẫn có một vài cơn mưa rào trên diện rộng nên đã hạn chế tình trạng hạn hán cho cây trồng; tuy nhiên, giá thức ăn gia súc vẫn ở mức cao, giá bán heo hơi không tăng nên ngành chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn nhất là công tác tái đàn.

- Cây hàng năm: Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2023-2024 trên địa bàn thành phố đến thời điểm này ước đạt 164,4 ha, giảm 1,38% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích gieo trồng ngô đạt 2 ha, tăng 33,33%; rau các loại 81 ha, tăng 1,25%; diện tích hoa các loại 39,3 ha, tăng 0,51%; diện tích cây hằng năm khác giảm 8,68% so với cùng kỳ.

- Cây lâu năm: Hiện nay, nông dân trên địa bàn đang tập trung tưới nước chống hạn cho các loại cây trồng.

Cây cà phê: Giá cà phê nhân hiện nay đang ở mức cao, dao động từ 89.000 – 90.000đ/kg, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cà phê hiện nay trên địa bàn ước đạt 13.017,9 ha, giảm 0,32% so với cùng kỳ.

Cây chè: Trong những năm gần đây, diện tích chè trên địa bàn liên tục giảm (chủ yếu là diện tích chè hạt, chè già cỗi) do người dân chuyển đổi sang các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, diện tích chè ước đạt 2.330 ha, giảm 6,43% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong quý I/2024 ước đạt 5.540 tấn, giảm 5,46% so với cùng kỳ.

Cây dâu: Cây dâu tằm sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao; nông dân nuôi tằm có kỹ thuật cao trong quá trình canh tác cây dâu cũng như nuôi tằm. Giá kén tằm hiện nay trên địa bàn dao động từ 195.000 - 200.000đ/kg, giảm 5% so cùng kỳ năm trước.

- Chăn nuôi:

Tổng đàn trâu trên địa bàn ước đạt 13 con, giảm 51,85% so với cùng kỳ. Sản lượng trâu xuất chuồng trong quý I/2024 đạt 2,22 tấn, giảm 12,94% so với cùng kỳ.

Tổng đàn bò đạt 1.935 con, giảm 12,68% so với cùng kỳ. Sản lượng bò xuất chuồng trong quý I/2024 đạt 123,7 tấn, giảm 5,86% so với cùng kỳ. Sản lượng sữa tươi đạt 970 tấn.

Tổng đàn heo đạt 29.410 con, giảm 9,97% so với cùng kỳ năm trước. Trên địa bàn, giá heo hơi hiện nay dao động từ 53.000đ – 56.000đ/kg. Sản lượng lợn hơi xuất chuồng quý I/2024 ước đạt 1.762,4 tấn, giảm 3,2% so với cùng kỳ.

Tình hình chăn nuôi gia cầm: Thời gian qua, trên địa bàn thành phố không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia cầm, thời gian nuôi ngắn nên phát triển đàn thuận lợi hơn. Các mô hình gia trại, trang trại gia cầm được quan tâm đầu tư, đa dạng về đối tượng và chất lượng đàn ngày càng tăng. Tổng đàn gia cầm trên địa bàn ước đạt 2.265 ngàn con, tăng 0,95%; trong đó, tổng đàn gà 421,3 ngàn con, tăng 2,58% so cùng kỳ. Sản lượng gia cầm xuất chuồng ước đạt 1.365 tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Sản lượng trứng ước đạt 126.500 quả.

2.3.2. Sản xuất Lâm nghiệp

Tình hình thời tiết đang vào mùa khô hanh, nguy cơ cháy rừng rất cao, công tác phòng chống cháy rừng được tăng cường qua tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng, với nhiều hình thức như báo, Đài Truyền thanh - Truyền hình, tuyên truyền xe loa phát thanh; đôn đốc các hộ nhận khoán bảo vệ rừng thường xuyên kiểm tra rừng nhằm phát hiện kịp thời cháy rừng và các hành vi vi phạm để ngăn chặn; cảnh báo cháy rừng nhằm ứng phó kịp thời. Công tác kiểm tra và quản lý bảo vệ rừng, tuyên truyền, giám sát kiểm tra theo dõi được tăng cường nên đã hạn chế các vụ vi phạm lâm luật, trong quý I/2024 không xảy ra vụ phá rừng và khai thác rừng trái phép nào.

2.3.3. Thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn ước đạt 128 ha, giảm 1,5%  so với cùng kỳ, giảm do một số hộ nuôi thả để cải thiện đời sống đã san lấp mặt bằng dùng cho mục đích khác. Sản lượng nuôi trồng thủy sản quý I/2024 ước đạt 196 tấn, giảm 0,8% so với cùng kỳ. Sản lượng cá giống ước đạt 0,3 triệu con, bằng 100% so với cùng kỳ.

2.4. Sản xuất công nghiệp – xây dựng

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn trong quý I/2024 tăng nhẹ so cùng kỳ, một số ngành có giá trị sản xuất tăng như ngành sản xuất thực phẩm, sản xuất đồ uống. Bên cạnh đó, ngành sản xuất tơ lụa, sản xuất trà và may mặc trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do tính cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào,…

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước quý I/2024 đạt 2.083,3 tỷ đồng, tăng 2,99% so với cùng kỳ; trong đó, ngành ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 1.769,9 tỷ đồng, tăng 3,19%.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 quý I/2024 ước đạt 1.144,5 tỷ đồng, tăng 2,14% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1.003,5 tỷ đồng, tăng 3,01%; sản xuất và phân phối điện đạt 101,4 tỷ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ. Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, các ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn như: Sản xuất chế biến thực phẩm đạt 248,6 tỷ đồng, tăng 5,84% so cùng kỳ; sản xuất dệt đạt 247,4 tỷ đồng, giảm 1,9%; sản xuất đồ uống đạt 214,5 tỷ đồng, tăng 15,52%,…

Về sản phẩm trong quý I/2024 so với cùng kỳ năm 2023: Sản xuất chè ước đạt 1.811 tấn, sản phẩm sợi tơ tằm ước đạt 214,8 tấn, giảm 0,51%; sản phẩm lụa ước đạt 289 ngàn m2, tăng 2,48%; bia đóng lon ước đạt 26,282 triệu lít, tăng 13,21%; sản phẩm may sẵn giảm 4,93 %; sản phẩm may gia công giảm 3,45% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước tính quý I năm 2024 theo giá hiện hành đạt 1217,1 tỷ đồng; theo giá so sánh 2010 ước đạt 757,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ.

2.5. Thương mại - dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I năm 2024 ước đạt  3.382,4 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Năm nay, giá một số mặt hàng nông sản như cà phê, kén tằm tăng cao so với cùng kỳ năm trước làm tăng thu nhập của người dân, do vậy thị trường bán lẻ trở nên sôi động hơn, các hoạt động dịch vụ phát triển ổn định.

Hoạt động vận tải trên địa bàn diễn ra thuận lợi, đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong tỉnh cũng như ngoại tỉnh

2.6. Văn hóa - Xã hội

2.6.1. Văn hóa thể thao: Trong quý I/2024, thành phố đã tập trung công tác tuyên truyền gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn; Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024); 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02) và các ngày kỷ niệm trong tháng của địa phương. Thành phố đã tổ chức Hội thi sắc màu Hoa lan Việt Nam chào mừng ngày xây dựng và phát triền Đô thị Bảo Lộc (1994-2024),…

2.6.2. Giáo dục: Kiểm tra chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh. Thành lập đội tuyển tham gia Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024. Phòng Giáo dục ban hành văn bản tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Kế hoạch Truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm 2024. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa chuyển tiếp qua năm 2024 để phục vụ công tác dạy và học.

2.6.3. Y tế: Triển khai công tác kiểm tra an toàn thực phẩm trong các dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, Lễ hội mùa Xuân năm 2024 và xuyên suốt năm. Trong quý I/2024, trên địa bàn không có trường hợp ngộ độc thực phẩm; đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về y tế đối với 423 cơ sở. Công tác khám chữa bệnh duy trì, đảm bảo vị trí trực nhằm đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, nhất là trong dịp tết Nguyên đán.

2.6.4. Xã Hội: Công tác chăm lo tết Nguyên đán cho các đối tượng chính sách và người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đã được thực hiện tốt, mọi đối tượng đều đón Tết an lành. Thành phố đã tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách trong dịp tết Giáp Thìn đối với các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo... với kinh phí hơn 31,18 tỷ đồng; trong đó, từ nguồn ngân sách trên 20,9 tỷ đồng và nguồn vận động từ cộng đồng hơn 10,2 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo trên địa bàn tiếp tục được quan tâm, tổ chức vận động các hộ đăng ký thoát nghèo, hỗ trợ các biện pháp để các hộ thoát nghèo bền vững như vay vốn để phát triển sản xuất.

         2.6.5. An toàn xã hội: Tổ chức triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; trong đó, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tín dụng đen; đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt