Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024 huyện Cát Tiên
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2024 của Văn phòng Thống kê huyện Cát Tiên – Chi cục Thống kê Khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên.

I.   Đánh giá chung:

Trong 3 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng và chính quyền, đoàn thể cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội huyện Cát Tiên cơ bản được duy trì và tiếp tục phát triển. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá như chỉ tiêu thu ngân sách, trường đạt chuẩn quốc gia, bảo hiểm y tế...tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực chủ yếu:

1. Tài chính - tín dụng:

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đến ngày 31/3/2024 ước đạt 7.671,4 triệu đồng, đạt 14,88% kế hoạch và bằng 97,4% so với cùng kỳ. Trong đó: Thuế quản lý thu 6.806,5 triệu đồng, đạt 14,91% kế hoạch, bằng 95,9% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách địa phương: Ước thực hiện đến 31/3/2024 là 78.779,2 triệu đồng, đạt 15,51% kế hoạch, bằng 99,56% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương: Ước thực hiện đến 31/3/2024 là 89.503,6 triệu đồng, đạt 17,6% kế hoạch, bằng 98,45% so với cùng kỳ năm 2023.

Các ngân hàng tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tín dụng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Đầu tư xây dựng:

Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2024, ước đầu tư thực hiện 106.380 triệu đồng, tăng 0,86% so với cùng kỳ. Trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh ước thực hiện 102.790 triệu đồng, tăng 8,92% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là các công trình đường ĐH93, nâng cấp đường giao thông liên xã; vốn đầu tư chủ yếu là làm đường giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia. Nguyên nhân vốn đầu tư tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do có một số công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời những công trình trong kế hoạch năm 2024 đang khẩn trương hoàn tất thủ tục hồ sơ để tiến hành thi công trong thời gian tới.

3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản:

3.1.  Nông nghiệp:

* Cây hàng năm:

Tình hình sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích gieo trồng là 5.215,5 ha/5.424 ha đạt 96,16% kế hoạch và đang được thu hoạch, cụ thể các loại:

+ Cây lúa: Diện tích gieo trồng đạt 3.990 ha/3.996 ha, đạt 99,85% so kế hoạch. Năng suất ước đạt 60 tạ/ha, sản lượng 23.940 tấn.

+ Cây ngô: Diện tích gieo trồng ước đạt 344 ha/459 ha, đạt 74,95% kế hoạch. Năng suất ước đạt 73 tạ/ha, sản lượng đạt 2.511,2 tấn.

          + Cây rau xanh các loại: Diện tích gieo trồng 200,5 ha/270 ha, đạt 74.26% kế hoạch. Năng suất ước đạt 178,4 tạ/ha, sản lượng đạt 3.576,92 tấn.

+ Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 81 ha/87 ha, đạt 93,1% kế hoạch. Diện tích ước thu hoạch 66 ha, năng suất ước đạt 7,2 tạ/ha, sản lượng đạt 47,52 tấn.

+ Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 545/552 ha, đạt 98,73% kế hoạch. Đang chờ thu hoạch.

* Cây lâu năm:

  Trong quý I/2024 diện tích cây lâu năm của địa phương vẫn được duy trì ổn định, vì việc chuyển đổi cây trồng chưa thực hiện do đang trong mùa nắng nóng. Cụ thể:

+ Cây cà phê: Diện tích hiện có 673,1 ha. Diện tích cho sản phẩm năm nay ước khoảng 580 ha.

+ Cây tiêu: Diện tích hiện có khoảng 38,8 ha, toàn bộ diện tích đều cho sản phẩm.

+ Cây điều: Diện tích hiện có khoảng 5.957,33 ha. Trong quý I năm nay cây điều đang được người dân quét lá làm sạch và đang được thu hoạch rải rác. Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn, mưa trái vụ, sương mù xuất hiện vào sáng sớm, chiều tối nên ảnh hưởng đến khả năng đậu trái trên cây điều, làm khô bông. Trong 3 tháng đầu năm tình hình dịch bệnh trên cây điều được kiểm soát.

+ Cây dâu: Diện tích hiện có khoảng 170 ha. Diện tích cho sản phẩm trong năm khoảng 165 ha.

+ Cây cao su: Diện tích hiện có 246,33 ha. Diện tích cho sản phẩm năm nay khoảng 108 ha.

3.2.  Lâm nghiệp:

Nhìn chung tình hình khai thác, thu nhặt gỗ và lâm sản khác trong 3 tháng đầu năm 2024 tăng so với cùng kỳ.

+ Sản lượng gỗ khai thác tăng 2,37% so với cùng kỳ.

+ Sản lượng củi khai thác tăng 4,4% so với cùng kỳ 2023.

+ Số cây lâm nghiệp trồng phân tán 2024 được trồng vào mùa mưa 6 tháng cuối năm.

3.3. Thủy sản:

Tình hình nuôi trồng thủy sản ổn định, diện tích nuôi hiện có đạt 212,23 ha; về sản lượng thu hoạch thủy sản nuôi trồng ước đạt 896 tấn, tăng 1,05 % so với cùng kỳ. Tình hình khai thác thủy sản nội địa sản lượng đạt 130,8 tấn, giảm 0,15% so với cùng kỳ năm 2023.

Việc nuôi trồng, khai thác sản lượng thủy sản năm 2024 cũng không có nhiều biến động so năm trước, do đây không phải là ngành thế mạnh của địa phương. Các hộ dân chủ yếu nuôi để cải thiện đời sống, một số ít có đầu tư, chăm sóc để thu hoạch vào cuối năm.

4.   Sản xuất công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp quý I năm 2024, nhìn chung đa số các ngành đều tăng so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là do đời sống người dân đã phát triển hơn, đồng thời do thu nhập bình quân đầu người tăng dẫn đến nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cũng tăng, nên việc sản xuất chế biến có phần thuận lợi. Tuy nhiên, có những ngành hàng dù đã nỗ lực nhưng vẫn chưa đạt mục đích mong muốn.

Ước tính quý I năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt 44.179,9 triệu đồng, tăng 6,38% so với cùng kỳ, theo giá hiện hành ước đạt 81.405,35 triệu đồng, tăng 15,59% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tăng 10,11%, nguyên nhân là do Cát Tiên thuộc vùng có sản lượng gạo dồi dào và chất lượng cao, thuận lợi cho việc chế biến của cơ sở tiêu thụ nên đã thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tăng.

5. Thương mại – dịch vụ:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 14/9/2021 về thực hiện chương trình phát triển dịch vụ, thương mại gắn với du lịch giai đoạn 2021 – 2025 của huyện Cát Tiên. Thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh, chống hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhìn chung tình hình hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau tết ổn định. Các dịch vụ bưu chính viễn thông, vận tải, tín dụng ngân hàng, dịch vụ khám chữa bệnh,... hoạt động ổn định tạo thuận lợi cho nhân dân trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán hàng hóa, sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp phát triển du lịch theo Đề án Phát triển dịch vụ - du lịch huyện Cát Tiên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

6. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội:

6.1. Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội:

Huyện đã tổng kết công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm xuất khẩu lao động năm 2023. Ban hành Kế hoạch về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động năm 2024 trên địa bàn huyện Cát Tiên; phấn đấu đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,51% xuống còn 0,71% (giảm 0,8%), tương ứng với 82 hộ thoát nghèo. Hộ cận nghèo giảm từ 1,84% xuống còn 0,94% (giảm 0,9%), tương ứng với 92 hộ thoát cận nghèo. Đến nay, đã có 86 hộ đăng ký thoát nghèo, đạt 104,88% kế hoạch và 112 hộ đăng ký thoát cận nghèo, đạt 121,74% kế hoạch.

Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các nguồn hỗ trợ, trợ cấp tết đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu và các đối tượng khác theo quy định với tổng số tiền là 9,2 tỷ đồng đối với 10.108 đối tượng.

Trong 3 tháng đầu năm giải quyết việc làm mới cho 472 lao động, đạt 24,84% so với kế hoạch. Phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm; tư vấn xuất khẩu lao động năm 2024, kế hoạch điều tra cung, cầu lao động năm 2024 để triển khai thực hiện.

6.2. Y tế:

Trong 3 tháng đầu năm, ngành Y tế tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên người, không phát hiện trường hợp nhiễm cúm A (H5N1), (H7N9), bạch hầu...; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến (phòng chống phong, phòng chống lao, phòng chống sốt rét, phòng chống sốt xuất huyết,...); dân số kế hoạch hóa gia đình; tiêm chủng mở rộng được triển khai theo kế hoạch.

Kiểm tra thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đến nay, chưa ghi nhận các vụ việc về ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung các giải pháp để nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế (đến ngày 14/3/2024) là 31.593 người, đạt tỷ lệ 86,8%.

6.3. Giáo dục và Đào tạo:

Trong quý I/2024 đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2023 - 2024 đối với cấp Tiểu học, Trung học cơ sở theo văn bản hướng dẫn của cấp trên. Hoàn thành tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện, tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng năm học 2023 - 2024.

 Cơ sở vật chất của trường, lớp học tiếp tục được chuẩn hóa đáp ứng được công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên từng bước được tăng cường về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về giáo dục của địa phương.

Công tác dạy và học được duy trì ổn định và đi vào nề nếp; tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường theo hướng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2; chỉ đạo các trường trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2024 tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thành hồ sơ đề nghị đánh giá và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

6.4. Văn hoá - Thông tin - Thể thao:

Tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện của huyện trong quý I/2024, đặc biệt là các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024; chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân năm 2024; tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng huyện Cát Tiên năm 2024; giải việt dã truyền thống 26/3; Lễ phát động tháng hoạt động thể dục - thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024; ngày hội văn hoá – thể thao Châu Mạ năm 2024. Phối hợp tổ chức thành công Hội thao Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2024 trên địa bàn huyện Cát Tiên.

6.5. An ninh- Quốc phòng:

Triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2024. Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng quân sự địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong đợt cao điểm, lễ Tết; tình hình quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 được thực hiện nghiêm túc, giao quân đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Trong 3 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông xảy ra 05 vụ, làm chết 01 người, 07 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 05 vụ).

Tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát phòng ngừa tai nạn giao thông; trong 3 tháng đầu năm ngành chức năng đã phát hiện và lập biên bản 409 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử phạt số tiền 908,3 triệu đồng. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với phương châm “Tự quản, tự phòng, tự hòa giải”.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt