Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2024 của Văn phòng Thống kê huyện Đạ Huoai – Chi cục Thống kê Khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên.

I.    Đánh giá chung

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 với nhiệm vụ nặng nề là phấn đấu cao nhất để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong bối cảnh các năm đầu của kỳ kế hoạch gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid - 19. Ngay từ đầu năm Huyện ủy, HĐND & UBND huyện Đạ Huoai đã đề ra các định hướng và giải pháp cơ bản nhằm thực hiện mục tiêu của năm 2024 là tiếp tục duy trì ổn định kinh tế, kiên trì mục tiêu tăng trưởng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Tình hình kinh tế - xã hội trong 3 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Đạ Huoai có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an ninh, chính trị được đảm bảo; năng lực sản xuất tiếp tục tăng trưởng ổn định; thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng và phát triển; các chương trình trọng tâm, trọng điểm được triển khai và đẩy nhanh tiến độ; công tác phòng chống, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và cây trồng được các ngành liên quan và người dân chủ động phòng chống và ngăn ngừa có hiệu quả…Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn do thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài gây ra tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng, nguy cơ cháy rừng rất cao.

II. Tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động của một số ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu

1. Tài chính – Tín dụng:

1.1. Tài Chính: Tổng thu ngân sách Nhà nước trong quý I năm 2024 ước đạt 44,98 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ và đạt 33,9% kế hoạch. Tổng thu ngân sách địa phương quý I năm 2024 ước đạt 232,7 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ và đạt 58,3% kế hoạch.

Trong 3 tháng đầu năm tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 82,6 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 20,7% kế hoạch.

1.2. Tín dụng: Tổng doanh số cho vay trên địa bàn huyện trong quý I năm 2024 ước đạt 447,95 tỷ đồng. Tổng doanh số thu nợ 3 tháng đầu năm ước đạt 336,9 tỷ đồng.

2. Đầu tư và xây dựng:

Trong 3 tháng đầu năm 2024, khối lượng thực hiện nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý chủ yếu là thực hiện của những công trình chuyển tiếp của năm trước, đồng thời hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đấu thầu của những công trình mới của năm 2024.

Kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 là 127.815 triệu đồng, trong đó: nguồn vốn do ngân sách tỉnh quản lý là 78.891 triệu đồng chiếm 61,72% kế hoạch vốn và nguồn vốn ngân sách huyện là 46.104 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 36,07%.

Khối lượng thực hiện nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong quý I năm 2024 ước đạt 16.732 triệu đồng, đạt 13,1% kế hoạch đề ra.

3. Hoạt động của doanh nghiệp: Đến đầu tháng 3/2024, trên địa bàn huyện có 145 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trong quý I năm 2024 có 03 công ty thành lập mới, 03 công ty giải thể và 01 công ty bỏ địa chỉ kinh doanh.

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản:

4.1. Sản xuất nông nghiệp:

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đạ Huoai trong 3 tháng đầu năm 2024 gặp khó khăn về thời tiết do nắng nóng khắc nghiệt kéo dài, nguồn nước tưới cho cây trồng có một số nơi đã rút cạn rất nhanh và báo động. Hiện nay, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện đã và đang đưa vào vận hành giúp huyện ứng phó hiệu quả hạn hán để giảm nhẹ thiên tai. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khuyến cáo nông dân theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng nguồn nước, mực nước ở sông, suối, ao, hồ và trong nội đồng để có biện pháp ứng phó hữu hiệu trong mùa khô.

Các loại sâu bệnh gây hại đến cây trồng có xảy ra nhưng ở mức độ nhẹ. Công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng tiếp tục được phổ biến rộng rãi đến người sản xuất kịp thời. Các đề án, mô hình trong sản xuất nông nghiệp được người sản xuất nhân rộng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, chọn lựa các loại giống cây trồng đem lại kinh tế cao về canh tác để tăng thu nhập cho hộ dân.

Ước tính tổng diện tích gieo trồng trong 3 tháng đầu năm 2024 là 13.943,4 ha, đạt 99,8% kế hoạch và giảm 2,5% so với cùng kỳ. Trong đó: cây lương thực 34,2 ha, đạt 27,4% kế hoạch và giảm 22,3% so với cùng kỳ; cây thực phẩm 21,5 ha, đạt 31,8% kế hoạch và giảm 13% so với cùng kỳ; cây công nghiệp ngắn ngày là 11,2 ha, đạt 100% kế hoạch và bằng cùng kỳ; cây công nghiệp dài ngày 7.053,7 ha, đạt 105% kế hoạch và giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

* Cây hàng năm: Ước tính tổng diện tích thu hoạch vụ Đông Xuân trong tháng 3/2024 là 28,3 ha. Trong đó: cây lúa 8,6 ha, cây bắp 11,2 ha. Năng suất các loại cây trồng nhìn chung tăng hơn so với cùng kỳ, nhưng tăng ở mức độ thấp.

* Cây lâu năm: Ước tính tổng diện tích cây lâu năm đến thời điểm đầu tháng 3/2024 là 13.876,7 ha, đạt 100,8% kế hoạch. Trong đó: cây ăn quả là 6.823 ha, đạt 96,8% kế hoạch.

* Chăn nuôi: Hiện nay, đàn gia súc, gia cầm đang được người chăn nuôi khôi phục tái đàn để bù đắp cho lượng đàn vật nuôi xuất bán trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ước tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có: Đàn trâu 106 con; đàn bò 1.685 con; đàn lợn 19.100 con; đàn gia cầm 118; đàn dê 260 ngàn con.

4.2. Sản xuất lâm nghiệp:

- Hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng: Trong quý I năm 2024 trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng cháy rừng làm thiệt hại đến lâm sản rừng trồng và rừng tự nhiên.

- Diện tích giao khoán và bảo vệ rừng: Diện tích giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện hiện có là 24.990,3 ha.

- Sản lượng củi khai thác: Ước tính sản lượng củi khai thác trong quý I năm 2024 sản lượng củi khai thác ước đạt là 590 ster, giảm 9,9% so với cùng kỳ.

- Tình trạng vi phạm lâm luật: Trong 3 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ vi phạm.

4.3. Sản xuất thủy sản: Ước tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện hiện có là 50,3 ha, giảm 1,6% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 24,3 tấn, giảm 2,8% so với năm trước.

5. Sản xuất công nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 198.820 triệu đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế quý I ước đạt 324.350 triệu đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2023.

6. Thương mại – Du lịch – Vận tải: Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trong 3 tháng đầu năm 2024 tiếp tục xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 398.000 triệu đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong quý I năm 2024 ước đạt 586,6 ngàn USD, giảm 61,7% so với cùng kỳ và đạt 3,9% kế hoạch. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong những tháng đầu năm 2024 giảm sâu so với cùng kỳ là do thời gian gần đây công ty chế biến hạt điều có doanh thu, lợi nhuận thấp nên công nhân nghỉ việc nhiều dẫn đến lượng sản xuất ngày càng giảm.

Trong 3 tháng đầu năm 2024 khối lượng vận tải hàng hóa ước đạt 98,0 ngàn tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Khối lượng vận tải hành khách ước đạt 116,2 ngàn hành khách, tăng 7,1% so với năm trước.

Lượng khách đến du lịch trên địa bàn huyện trong 3 tháng đầu năm ước đạt 9.523 lượt khách, giảm 27% so với cùng kỳ; trong đó khách lưu trú qua đêm ước đạt 3.565 lượt khách, giảm 26,5%.

7. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

7.1. Y tế:

Ngay từ đầu năm ngành Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường thu dung bệnh nhân, triển khai các dịch vụ y tế, tăng cường nâng cao kỹ năng hướng dẫn giải thích và tư vấn sức khỏe cho người bệnh, người nhà bệnh nhân, hạn chế các thủ tục hành chính. Trong quý I/2024 không có trường hợp xảy ra sai sót, tai biến cho người bệnh, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế trong khám, chẩn đoán và điều trị bệnh.

Tổng số lượt khám bệnh trong 3 tháng đầu năm 2024 là 10.520 lượt, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Tổng số ngày điều trị nội trú quý I/2024 là 3.282 ngày, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

- Dự án phòng chống sốt xuất huyết: Tổng số ca mắc trong quý 1/2024 là 08 ca, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 02 ca.

- Dự án tiêm chủng mở rộng: Tổ chức tiêm chủng quý I/2024, kết quả cộng dồn TCĐĐ: đạt 9,7%. Viêm gan sơ sinh: đạt 16,07%. Tiêm vắc xin VAT 2+ PNCT: đạt 13,4%.

- Dự án phòng chống Lao: Tổng số bệnh nhân quản lý là 22 bệnh nhân, không có bệnh nhân tử vong.

- Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đến nay đạt 93,26%.

7.2. Giáo dục:

- Tổng số trường: Toàn huyện có 30 trường, riêng khối trực thuộc huyện 28 trường. Trong đó, mầm non: 12 trường (công lập 09; tư thục 03); tiểu học: 08 trường; THCS và Phổ thông nhiều cấp học: 08 trường; THPT: 02 trường. Số trường học ổn định so với cùng kỳ năm 2023.

  - Số lớp, học sinh: Toàn ngành có 275 lớp (tăng 01 lớp so với năm học 2022 - 2023)/8203 học sinh, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 24 học sinh.  

7.3. Hoạt động văn hoá, văn nghệ - thể dục, thể thao:

Trong quý I năm 2024 thực hiện chương trình văn nghệ (05 tiết mục) gặp mặt đầu năm 2024; tổ chức thành công chương trình văn nghệ phục vụ Hội trại tòng quân năm 2024; tổ chức giải kéo co - đẩy gậy tỉnh Lâm Đồng năm 2024; tổ chức thành công giải bóng đá thanh niên (11 người) năm 2024. Phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức thành công giải Việt dã truyền thống 26/3 trong đoàn thanh niên, huyện Đạ Huoai có 158 VĐV tham gia. 

 

7.4. Các công tác hiện chính sách ưu đãi Người có công, bảo trợ xã hội:

 

3 tháng đầu năm 2024 chi trợ cấp ưu đãi cho 240 lượt đối tượng người có công với cách mạng từ nguồn Ngân sách Trung ương với tổng kinh phí 1.841,5 triệu đồng.

Chi trả tiền quà của Chủ tịch nước, trợ cấp tết cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội đầy đủ theo quy định. Trên địa bàn huyện có 01 cơ sở bảo trợ xã hội đang chăm sóc và nuôi dưỡng 52 đối tượng gồm trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn. Trong quý I cũng đã tham mưu kế hoạch Điều tra, rà soát đối tượng Bảo trợ xã hội và Người khuyết tật cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Đạ Huoai.

7.5. Tình hình an toàn giao thông, cháy nổ:

- Về trật tự giao thông:  Trong 3 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, giảm 03 vụ so với cùng kỳ; số người chết là 01 người, giảm 02 người; số người bị thương là 04 người, bằng với cùng kỳ.

- Về cháy nổ: Trong quý I năm 2024, trên địa bàn huyện không để xảy ra tình trạng cháy nổ.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt