Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 huyện Đạ Tẻh
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 t háng đầu năm 2022 của trụ sở chính Chi cục Thống kê Khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên.

 

I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Trồng trọt

          Tình hình sản xuất vụ Đông xuân 2022: Tổng diện tích gieo trồng cả vụ đạt 2.372,23 ha, đạt 91,56% KH và bằng 91,43% so với cùng kỳ. Trong đó, lúa ước đạt 1.108 ha, bắp 650 ha, các loại cây thực phẩm 163 ha và các loại cây hàng năm khác 456,9 ha. Tổng sản lượng lương thực quy thóc cả vụ ước đạt 11.629 tấn, đạt 86,88% kế hoạch và giảm 1.382 tấn so với cùng kỳ.

           Tình hình sản xuất vụ hè thu 2022: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 18.536,88 ha; đạt 102,65% kế hoạch và bằng 101,25% so với cùng kỳ. Trong đó,  cây lương thực ước đạt 2.288 ha, đạt 97,36% kế hoạch và bằng 94,94% so với cùng kỳ; cây chất bột ước đạt 30,5 ha, đạt 76,25% kế hoạch và bằng 112,96% so với cùng kỳ; cây rau - đậu các loại ước đạt 121,5 ha, đạt 112,5% kế hoạch và bằng 104,29% so với cùng kỳ; các cây công nghiệp lâu năm khác ước đạt 15.536,9 ha, đạt 102,94% kế hoạch và bằng 102,01% so với cùng kỳ.

              2. Chăn nuôi

Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 1/4/2022, tổng đàn trâu hiện có 1.180 con, giảm 14,49% so với cùng kỳ; tổng đàn bò hiện có 5.605 con, giảm 3,36%; tổng đàn lợn hiện có 103.420 con, tăng 8,29%; tổng đàn gia cầm hiện có khoảng 362,94 ngàn con, tăng 20,07% so với cùng kỳ.

Công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi: Trong 06 tháng đầu năm 2022, đã tiêu hủy 263 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi với tổng trọng lượng là 14.028 kg; và tiêu hủy 09 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục với tổng trọng lượng 795 kg.

3. Lâm nghiệp

Trong 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Việc triển khai dự án trồng cao su, trồng rừng kinh tế và quản lý bảo vệ rừng của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, tổng diện tích đã thực hiện trồng cây theo phương án đầu tư đạt 2.590,9 ha; trong đó, trồng cây su đạt 1.985,6 ha, đạt 48,32% theo quyết định phê duyệt; trồng rừng kinh tế đạt 605,3 ha, đạt 72,1% theo quyết định phê duyệt.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã phát hiện 06 vụ vi phạm, giảm 07 vụ so với cùng kỳ; diện tích rừng thiệt hại 1,52 ha, tăng 1,47 ha; khối lượng lâm sản thiệt hại 11,89 m3, tăng 3,56 m3 so với cùng kỳ. Tổng số vụ xử lý là 05 vụ (xử lý hành chính 04 vụ, xử lý hình sự 01 vụ); tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách Nhà nước là 63 triệu đồng.

          Tình hình khai thác lâm sản, khai thác được 38,2 ngàn cây tre hàng, giảm 34,15% so với cùng kỳ; 17.630 ster gỗ rừng trồng, tăng 12,24% và khoảng 250 ster mung bó, giảm 13,72% so với cùng kỳ.

             II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất ở một số ngành như: chế biến gỗ, gia công chế biến kim loại, điện mặt trời … nên giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh 2010 ước đạt 381.341 triệu đồng, đạt 71,47% kế hoạch và tăng 24,9% so với cùng kỳ. Trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng đạt 13.765 triệu đồng, đạt 77,48% kế hoạch và tăng 63,31%; ngành công nghiệp chế biến đạt 265.403 triệu đồng, đạt 64,56% kế hoạch và tăng 8,81%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt đạt 100.290 triệu đồng, đạt 98,44% kế hoạch và tăng 94,15% so với cùng kỳ, tăng chủ yếu là hộ SXKD điện mặt trời.

2. Đầu tư, xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 204.972 triệu đồng, đạt 69,95% kế hoạch và tăng 46,9% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 36.440 triệu đồng, với 07 công trình chuyển tiếp; nguồn vốn xổ số đạt 52.001 triệu đồng; nguồn vốn khác đạt 23.275 triệu đồng; nguồn vốn cấp huyện đạt 13.621 triệu đồng.

III. THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ trong 06 tháng đầu năm 2022 đạt 1.731,15 tỷ đồng, tăng 19,23% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước tăng 21,25% và doanh thu dịch vụ tăng 8,2%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu vận tải ước đạt 77.691 triệu đồng, đạt 51,79% kế hoạch và tăng 11,8% so với cùng kỳ. Khối lượng vận tải hành khách ước đạt 175,96 ngàn hành khách, giảm 4,9% so với cùng kỳ; luân chuyển đạt 24.564 ngàn hành khách.km, giảm 4,82% so với cùng kỳ. Khối lượng vận tải hàng hóa ước đạt 387,71 ngàn tấn, tăng 0,71%; luân chuyển đạt 13.165 ngàn.tấn, giảm 0,36% so với cùng kỳ.

 

 

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH, NGÂN HÀNG

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 đạt 63,8 tỷ đồng, đạt 88,08% kế hoạch và tăng 53,63% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 đạt 241 tỷ đồng, đạt 58,64% kế hoạch và bằng 97,12% so với cùng kỳ.

Hoạt động của các ngân hàng thương mại, trong 6 tháng đầu năm 2022 doanh số cho vay đạt 1.221 tỷ đồng, giảm 17,74% so với cùng kỳ; tổng dư nợ đến cuối tháng 6/2022 ước đạt 248 tỷ đồng, tăng 29,38% so với cùng kỳ. Tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,43%, giảm 0,98 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Tình hình huy động vốn tăng 30,33% so với cùng kỳ.

Hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh số cho vay đạt 66,4 tỷ đồng, tăng 8,16% so với cùng kỳ; tổng dư nợ đến cuối tháng 6/2022 ước đạt 325,5 tỷ đồng, tăng 15,42% so với cùng kỳ. Tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,05%, giảm 0,06 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Tình hình huy động vốn tăng 27,23% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa

Về hoạt động thông tin tuyên truyền: Trong 6 tháng đầu năm 2022, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngành Văn hóa – Thông tin địa phương đã tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi tầng lớp dân cư; phản ánh kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.   

Về hoạt động thể dục, thể thao: Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Đạ Tẻh lần thứ V. Ngoài ra, huyện cũng đã tổ chức thành công các giải như Giải Bóng chuyền nam, giải Đua thuyền, giải Việt dã Đại hội TDTT huyện; giải Quần vợt huyện, Hội thao người cao tuổi tại các xã, thị trấn; Phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức giải bóng đá U11 và U13 huyện Đạ Tẻh ; Phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng Tháng Công nhân;...

Về hoạt động Văn hóa  - Văn nghệ : Tổ chức thành công Lễ đón nhận Quyết định huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động hạng III ; Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với Chi hội 4 – Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, tại Quảng Trường huyện Đạ Tẻh với 17 tiết mục, thu hút khoảng 1000 lượt khán giả; Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức tốt Liên hoan văn nghệ “Đạ Tẻh, bản hùng ca tuổi trẻ”.

2. Giáo dục

Trong năm học 2021-2022, Ngành giáo dục tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì sĩ số và hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học; xây dựng phương án dạy học linh hoạt, phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra việc dạy thêm, học thêm đảm bảo đúng quy định; tiếp tục chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Qua đánh giá sơ bộ kết quả năm học 2021 - 2022, về hạnh kiểm, tỷ lệ học sinh đạt loại khá - tốt chiếm 97,03%, tăng 0,34% so với cùng kỳ; tỷ lệ yếu-kém có 0,04%, giảm 0,47% so với cùng kỳ. Về học tập, tỷ lệ học sinh đạt loại khá - giỏi chiếm 61,52%, tăng 6,99% so với cùng kỳ, tỷ lệ yếu - kém có 4,97%, giảm 2,82% so với cùng kỳ.

Về kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, huyện Đạ Tẻh đạt phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi; phổ cập tiểu học đạt mức độ 3; phổ cập THCS và xoá mù chữ đạt mức độ 2, trong đó có 8/9 xã đạt mức độ 3. Trong 6 tháng đầu năm, có thêm 01 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (Trường MN Hoa Mai), nâng tổng số trường công lập đạt chuẩn lên 28/34 trường, đạt tỷ lệ 82,35%.

3. Y tế

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch sốt xuất huyết tuy có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn diễn biến khá phức tạp, từ đầu năm đến nay toàn huyện đã phát sinh 48 ca, giảm 94 ca so với cùng kỳ; thực hiện tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho 238 trẻ em, đạt 79,6% kế hoạch; tiêm VAT 2+ cho 213 phụ nữ có thai, đạt 83% kế hoạch; khám và điều trị phụ khoa cho 2.501 lượt, thực hiện biện pháp kế hoạch hóa cho 228 ca; khám cho 28.451 lượt bệnh nhân và điều trị cho khoảng 2.109 lượt bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh đạt 54,4%,...

 Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng àn toàn, linh hoạt, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 cho các đối tượng theo quy định, đến nay đã tiêm 101.353 mũi (37.372 mũi 01, tỷ lệ bao phủ đạt 82,73%; 35.481 mũi 02, tỷ lệ bao phủ đạt 78,54%; 16.924 mũi bổ sung; 10.066 mũi nhắc lại; 1.844 mũi cho trẻ tuổi từ 5 đến 12 tuổi, tỷ lệ bao phủ đạt 27,28%).

4. Tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội: 

Công tác quốc phòng địa phương được quan tâm thực hiện, trong đó: tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu được giao (63/63).

Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, không để hình thành các điểm nóng, các vụ việc phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội phát hiện 16 vụ, 34 đối tượng gây án, tăng 02 vụ so với cùng kỳ.

Tai nạn giao thông đường bộ: Trong 6 tháng đầu năm 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/5/2022), toàn huyện xảy ra 02 vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ; làm 02 người chết, tăng 01 người so với cùng kỳ và 01 người bị thương, tăng 01 người so với cùng kỳ.

5. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Chương trình giảm nghèo bền vững

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 03 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan nông thôn vào năm 2025 trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện Kế hoạch giảm nghèo, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo; lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi,... để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

6. Công tác trợ giúp các đối tượng chính sách: 

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định; hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đột xuất và đối tượng được trợ cấp đột xuất theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay đã thực hiện chi trả cho 1.879 đối tượng bảo trợ xã hội, 538 đối tượng người có công với kinh phí 11,1 tỷ đồng; Tổ chức thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Tết cho 4.929  các đối tượng chính sách với tổng kinh phí 2.338 triệu đồng.

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện tốt; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện được đẩy mạnh. Đến ngày 30/5/2022, số người tham gia bảo hiểm y tế 41.435 người, đạt độ bao phủ 92,9% dân số; số người tham gia bảo hiểm xã hội 4.414 người, đạt 16,45%.

7. Thiên tai:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình  hình  thời  tiết  diễn  biến khá phức tạp và đã xảy ra 02 đợt lốc xoáy kèm theo mưa lớn, gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân tại một số khu vực, địa bàn; ước  tính  tổng  thiệt  hại  khoảng 2,32 tỷ đồng. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành và địa phương kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt